Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Projekty mesta

« späť
Projekty mesta

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 43

Keď história spája – Po trase kultúrneho dedičstva Vranova nad Topľou a Boguchwaly

Cieľom projektu je zachovanie a zatraktívnenie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a zvýšenie turistickej atraktivity PL-SK pohraničia.

aktualizácia: 25.09.2023 | počet zobrazení: 222

Zvýšenie kvality služieb a hygienických štandardov Mestského centra kultúry vo Vranove nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii modernizáciou interiéru vstupnej haly a obradnej miestnosti mestského centra kultúry a zlepšenie úrovne hygienických štandardov obstaraním materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na zdravie v boji proti COVID-19.

aktualizácia: 12.09.2023 | počet zobrazení: 88

Zariadenie opatrovateľskej služby vo Vranove nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb na komunitnú úroveň a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb v meste Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 12.09.2023 | počet zobrazení: 85

Riešenie migračných výziev v meste Vranov nad Topľou

Cieľom projektu je podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

aktualizácia: 23.08.2023 | počet zobrazení: 151

Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou

Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove Mestského úradu v meste Vranov nad Topľou, a to zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, strechy, sokla, stropov, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody a osvetlenia.

aktualizácia: 01.03.2023 | počet zobrazení: 629

Zakúpenie kompostérov

Cieľom tohto projektu je predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom kompostérov do domácnosti v individuálnej bytovej výstavbe na podporu domáceho kompostovania.

aktualizácia: 09.12.2022 | počet zobrazení: 979

Fitness ihrisko s cvičiacimi strojmi

aktualizácia: 21.11.2022 | počet zobrazení: 1 253

Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov vnútrobloku na sídlisku Lúčna vo Vranove nad Topľou prostredníctvom revitalizácie priestoru.

aktualizácia: 18.05.2023 | počet zobrazení: 1 212

Vybavenie a zariadenie športovej haly na Sídlisku Juh vo Vranove nad Topľou

aktualizácia: 15.08.2022 | počet zobrazení: 1 855

Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie v meste Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 05.01.2023 | počet zobrazení: 1 097

Články 1 - 10 / 43

Počet návštev od 21.02.2008: 4649917
Počet návštev dnes: 855