Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Projekty mesta

« späť
Projekty mesta

Súvisiace články:

Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove Základnej umeleckej školy v meste Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 02.11.2022 | počet zobrazení: 1 149

Miestna občianska poriadková služba vo Vranove nad Topľou – II.

Hlavným cieľom projektu je zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním individualizovanej podpory a asistenčných služieb

aktualizácia: 04.03.2022 | počet zobrazení: 1 254

Vypracovanie účelového energetického auditu pre mesto Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou, prostredníctvom vypracovania energetického auditu 9 budov vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 28.11.2022 | počet zobrazení: 1 461

Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

aktualizácia: 15.02.2023 | počet zobrazení: 1 350

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla v ZŠ Bernoláková, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

aktualizácia: 20.12.2022 | počet zobrazení: 1 294

Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry na Ul. Cintorínskej

Hlavným cieľom projektu je rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania a tým fyzická, ekonomická a sociálna regenerácia zanedbanej komunity v mestskej časti vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 08.12.2022 | počet zobrazení: 1 461

Efektívne v NRO Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je posilnenie inštitucionálnych kapacít v NRO Vranov nad Topľou za účelom skvalitnenia a zefektívnenia služieb miestnych samospráv.

aktualizácia: 27.04.2021 | počet zobrazení: 3 951

Inteligentné mesto Vranov nad Topľou

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom implementácie moderných technológií pre obyvateľov mesta Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 23.01.2023 | počet zobrazení: 2 530

Budovanie odborných kapacít na komunálnej úrovni

Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností, iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to tak na individuálnej ako aj lokálnej úrovni.

aktualizácia: 12.05.2023 | počet zobrazení: 3 206

Počet návštev od 21.02.2008: 4631209
Počet návštev dnes: 1297