Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Projektový partner

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe je samosprávna vzdelávacia a kultúrna inštitúcia. Bola založená v roku 1952. Záujmovej činnosti sa zúčastňujú deti a školská mládež, mládež pracujúca, študujúca a nezamestnaná. Trvalo sa záujmovej činnosti v umeleckých, technických, vedeckých, športových a ostatných skupinách a krúžkoch venuje viac než 1500 osôb. Hlavné záujmové činnosti :

 • tanečná – súbory ľudového tanca, súbory moderného tanca,
 • divadelná,
 • výtvarná,
 • spevácka, vokálno-inštrumentálna,
 • fotografická,
 • športová – stolný tenis, nápravný telocvik,
 • turistická,
 • manuálnych zručností – „Každé dieťa to dokáže”,
 • varenia – „Kuchyňa dospievajúcej mládeže”,
 • kurz anglického jazyka,
 • bezpečnosť cestnej premávky,
 • základné vedomosti o umení,
 • umelecká pre deti v predškolskom veku,
 • umelecká pre zdravotne handicapované osoby,
 • dobrovoľnícka práca mládeže.

Účasť v záujmových krúžkoch je bezplatná. Každý rok sa členovia zúčastňujú mnohých regionálnych, celoštátnych a medzinárodných súťaží, vystúpení a festivalov. Dom kultúry mládeže v Rzeszowe je organizátorom a spoluorganizátorom mnohých umeleckých podujatí (celoštátny festival tanečných súborov „O vavrín Rzecha”, koncert v prospech Veľkého orchestra sviatočnej pomoci, súťaž dospievajúcej mládeže samosprávy „Osem nádherných”, celoštátna súťaž v recitácii), výtvarných dielní pre deti a mládež na tému Vianoc, Veľkej noci a Dňa matiek a divadelných, tanečných a výtvarných dielní pre učiteľov. Tanečné a divadelné krúžky a autori výtvarných diel pracujúci v Dome kultúry mládeže sú známi v mnohých krajinách Európy a sveta. Úspechy jednotlivých krúžkov dosiahnuté pod vedením odborných pracovníkov sú výsledkom dobrej práce a vizitkou DKM. Mnohé úspechy a účasť v súťažiach a na vystúpeniach bez pochýb prispievajú k propagácii mesta Rzeszowa doma aj v zahraničí. Záujmová činnosť sa uskutočňuje pod vedením vysokokvalifi­kovaných učiteľov-špecialistov. Využívame aj pomoc dobrovoľníkov. Od roku 1992 do dnes je riaditeľom pán Bogusław Tomczak. Logo PLSK

logo EU

« späť

aktualizácia: 21.01.2010 | počet zobrazení: 31 888
Počet návštev od 21.02.2008: 3693570
Počet návštev dnes: 60