Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Ukončené súťaže

Verejné obchodné súťaže ktoré už boli ukončené…

« späť


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 32

Obchodná verejná súťaž - na predaj pozemku pri Kauflande o výmere 2094 m2

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v náväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku parc. C-KN č. 2088/25 o výmere 2094 m2 . Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 27.08.2020 do 11.00 h

aktualizácia: 28.09.2020 | počet zobrazení: 331

Obchodná verejná súťaž - prenájom areálu mestského kúpaliska

Mesto Vranov nad Topľou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom areálu mestského kúpaliska. Lehota na predkladanie návrhov zmlúv do 27.8.2020 do 11.00 h

aktualizácia: 28.09.2020 | počet zobrazení: 246

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 999

aktualizácia: 17.07.2020 | počet zobrazení: 255

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 969

aktualizácia: 21.05.2020 | počet zobrazení: 324

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 1212 (47,10m2)

aktualizácia: 20.04.2020 | počet zobrazení: 313

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 969 (67,00m2)

aktualizácia: 05.11.2019 | počet zobrazení: 410

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov v Čemernom

aktualizácia: 12.09.2018 | počet zobrazení: 942

Obchodná verejná súťaž - hnuteľný majetok (motorové vozidlá) 2018

aktualizácia: 12.07.2018 | počet zobrazení: 1 029

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 969 (43,32m2)

aktualizácia: 06.04.2018 | počet zobrazení: 886

Obchodná verejná súťaž - prenájom NP v budove s.č. 81 (50,60m2)

aktualizácia: 03.11.2017 | počet zobrazení: 951

Články 1 - 10 / 32

Počet návštev od 21.02.2008: 3646670
Počet návštev dnes: 161