Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu

« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu

Odpad – nádoba Zmesový komunálny odpad je odpad z domácnosti, ktorý ostane po vytriedení triedených zložiek komunálneho odpadu. Pôvodcom zmesového komunálneho odpadu je aj právnická alebo fyzická osoba podnikateľ. Na zber zmesového komunálneho odpadu na území mesta sú určené 120 l, 240 l a 1100 l nádoby podľa ohlasovacej povinnosti v evidencii mesta. Iné zberné nádoby sa nepoužívajú. V individuálnej bytovej výstavbe – rodinné domy, sa môžu používať výlučne 120 l nádoby pridelené spravidla bezplatne MsÚ vo Vranove nad Topľou. Nad 6 členov domácnosti, podľa evidencie obyvateľstva, MsÚ – oddelenie životného prostredia na základe žiadosti vydá 240 l nádobu. Vývoz zmesového odpadu sa uskutočňuje 1 x týždenne pre rodinné domy a v bytových domoch 2–3 x týždenne podľa rozpisu.

Do nádoby na zmesový komunálny odpad nepatrí :

  • triedené zložky ( plasty, papier, sklo, biologický odpad, kovy)
  • kamene, zemina
  • stavebný materiál
  • nebezpečný odpad
  • horúci popol
  • objemný odpad.

V prípade, že nádoba bude obsahovať nevhodný odpad, alebo nebude umožnený prístup zbernému vozidlu ( napr. zaparkované vozidlá a pod. ) nebude nádoba vyprázdnená.

Harmonogram sep. zberu a TKO na rok 2023 (PDF; 1,0 MB)

« späť

aktualizácia: 29.12.2022 | počet zobrazení: 41 128
Počet návštev od 21.02.2008: 4624858
Počet návštev dnes: 985