Vaše najčastejšie otázky o triedení

« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Vaše najčastejšie otázky o triedení

Čo s polystyrénom?

1. polystyrén z elektrospotre­bičov a nábytku a iný ochranný polystyrén

 • je najjednoduchšie recyklovateľný polystyrén
 • vieme ho jednoznačne rozpoznať – je čisto biely
 • patrí na zberný dvor (aj menšie množstvo, v žltej nádobe môže dôjsť k znečisteniu)

2. stavebný polystyrén

 • za stavebný polystyrén je zodpovedná stavebná firma
 • prevažňá časť zatepľovacích firiem odovzdáva orezy dodávateľovi polystyrénu
 • nepatrí na zberný dvor ani do žltej nádoby
 • nesmie byť znečistený

3. jednorázové potravinátrske obaly

 • 95% nie sú recyklovateľné
 • sú označené značkov PSP – tzv polystyrénový papier
 • nepatria do žltej nádoby ani na zberný dvor
 • patria do zmesového komunálneho odpadu

Čo s rúškami a zdravotníckym materiálom?

Použité jednorazové rúška, respirátory ani rukavice nepatria do triedeného zberu. Vložte ich do plastovej tašky alebo vreca, pevne ho uzavrite a vyhoďte do zmesového odpadu. Inzulínové perá a injekčné striekačky sú považované za nebezpečný odpad, s ktorým nemožno ďalej manipulovať. Je potrebné ich odovzdať v lekárni. To isté platí pre nespotrebované lieky po exspirácii. Na triediacej linke pracujú ľudia, ktorí sú vystavení priamemu styku s odpadom a hrozí im riziko poranenia alebo nákazy. Buďme k nim ohľaduplní. .=

Čo so starými pneumatikami ?

Tie nie je možné vyvážať na zberný dvor. Odovzdávajú sa priamo v pneuservise pri kúpe nových pneumatík alebo pri výmene.

Čo s elektroodpadom?

Elektronické prístroje sú zmesou stoviek materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy (olovo, ortuť, kadmium a berýlium) a tiež nebezpečné chemikálie. Spotrebiče meníme hlavne ak sa pokazia, prípadne sú morálne zastaralé. Pred vyhodením je potrebné zvážiť, či je nevyhnutné ich vyhodiť. odpad – elektroodpad

 1. Ak sa elektrospotrebič pokazil, premýšľajte, či ho nie je možné opraviť. V meste máme viacerých opravárov elektrospotrebičov, ktorí sú aj autorizovanými partnermi mnohých zvučných značiek.
 2. Ak je spotrebič funkčný, no je pre Vás morálne zastaralý, premyslite si, či by o neho niekto nemohol mať záujem. Predsa len, niekto môže mať doma ešte starší, morálne zastaralejší spotrebič, a tomu Vášmu by sa mohol potešiť. Odporúčame využiť viaceré webové stránky prípadne aplikácie, ktoré Vám pomôžu.
 3. Ak si kupujete nový spotrebič, väčšina predajcov ponúka možnosť bezplatného vyzdvihnutia starého spotrebiča. Je to komfortné a zároveň ekologické.
 4. Máte spotrebič, ktorý doslúžil no nenahrádzate ho novým? Na zbernom dvore viete tento elektroodpad bezplatne odovzdať . Tam sa už postarajú o to, aby bol ekologicky zlikvidovaný a možné časti recyklované.
 5. Máte nefunkčný spotrebič, no neviete ho na zberný dvor priviesť?. Podľa rozpisu vývozu odpadu sa dvakrát do roka uskutočňuje vývoz eletroodpadu. V deň mobilného zberu tak stačí elektrospotrebič vyložiť pred svoj dom a bude odvezený.

Čo všetko vlastne môžete odovzdať?

elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod

Čo s jednorázovými obalmi – tetrapakmi?

odpad – tetrapak
 • Nápojový kartón nie je papier
 • Ide o tzv. viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM), ktorý je tvorený z viacerých druhov materiálu.
 • Nápojový kartón obsahuje viac ako 70 % papiera. Ide o čistú buničinu, nápojové kartóny sa nevyrábajú z recyklovaného papiera. Zvyšok tvorí okolo 25 % plastová (polyetylénová) a 5 % hliníková vrstva. Tvoria približne 3 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
 • Po nebezpečnom odpade tvoria nápojové kartóny zastúpenú zložku komunálneho odpadu. Ročne skončí na skládke okolo 5 000 ton nápojových kartónov. Každý rok sa na slovenský trh uvedie približne 9 tisíc ton nápojových kartónov, z čoho viac ako polovica skončí na skládke. Denne sa predá až 1,5 milióna potravín zabalených do VKM.
 • Triedime ich spolu s plastovými obalmi.

Čo s hliníkovými plechovkami?

odpad – plechovka
 • Hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov.
 • Recykláciou jednej plechovky sa ušetrí energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania TV. Recyklovaný hliník spotrebuje iba 5 % energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu. Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečna.
 • Podobne ako sklo, ani hliník a oceľ nestrácajú opakovanou recykláciou svoje vlastnosti. Kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti. Na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek.
 • Triedime ich spolu s plastovými obalmi.

Pozor ! Od 01.01.2022 vstu­puje do platnosti zavedenie zálohového systému PET fliaš. Odvtedy sa budú plastové PET fľaše a plechovky povinne zálohovať.

Cena zálohy je 0,15 eur za platovú fľašku či plechovku s tým, že uvedená by mala byť oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Tým by mali mať ľudia (spotrebitelia) väčšiu motiváciu vracať ich späť do systému (zálohovať).

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

Odpad – zalohovanie Od 01.01.2022 vstupuje do platnosti zavedenie zálohového systému PET fliaš a plechoviek na nápoje. Cena zálohy je 0,15 eur za plastovú fľašku či plechovku s tým, že bude uvedená oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja. Pri kúpe nápoja v plechovke alebo v PET fľaši si overíme, či na nich nie je v blízkosti EAN kódu grafický symbol vo forme písmena Z a dvoch šípok a text ZÁLOHOVANÉ. Ak áno, tak nepatria do triedeného zberu plastov. Za každý takto označený obal sa spotrebiteľovi vráti 15 centov. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %. Plastové fľaše a plechovky musia byť odovzdávané nepoškodené, nestlačené a u fliaš spolu s vrchnákom. Pri vracaní fľaše totiž automat musí poznať, že ide o fľašu za ktorú bola zaplatená záloha. Túto informáciu prečíta na EAN kóde na obale. Ak by nápojový obal bol pokrčený, tak automat nedokáže EAN kód prečítať.

Na Slovensku, podľa rozlohy prevádzky, je povinných poskytovať zálohovanie PET fliaš len asi 900 prevádzok. Malé potraviny sa môžu rozhodnúť, že budú len označené fľaše predávať, alebo ich aj zbierať. Iba prevádzky nad 300 m2 predajnej plochy majú povinnosť zber a výkup zálohovaného jednorazového obalu na nápoje. V obchodných reťazcoch budú zriadené výkupné automaty. Tie pri odovzdaní nepoškodených obalov vydajú kupón, ktorý sa uplatní v príslušnej predajni, kde sme zálohované obaly odovzdali. Upozorňujeme, že do konca januára 2022 sa môžu plniť nápoje aj do starých fliaš bez loga a takéto fľaše a plechovky sa budú môcť predávať ešte aj do konca júna 2022. Takže rok 2022 bude prechodný.

Triedenie ostatných plastov bude prebiehať rovnako ako v predchádzajúcom období podľa harmonogramu vývozov na území mesta a separujeme ich stlačené.

Podľa odhadov Inštitútu environmentálnej politiky sa na slovenský trh každoročne uvedie približne miliarda jednorazových nápojových PET obalov a zhruba 345 miliónov nápojových plechoviek. Z toho sa cez triedený zber doposiaľ darilo vyzbierať asi 60 % PET fliaš a plechoviek. Cieľom zálohovania je redukovať množstvo voľne pohodeného odpadu a šetriť prírodné zdroje. Umožní vyzbierať viac plastov vyššej kvality vhodných na recykláciu a jeho následné využitie v nových obaloch. Slovensko sa tak inšpirovalo zahraničím a zaväzuje sa zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % a to do roku 2025.

logo – zalohovanie

« späť

aktualizácia: 27.12.2021 | počet zobrazení: 32 540
Počet návštev od 21.02.2008: 4383614
Počet návštev dnes: 1009