Drobný stavebný odpad

odpad – stavebny

Kde vyviesť stavebný odpad

Pravdepodobne to vie každý z vás, avšak pre istotu, stavebný, no ani žiaden iný odpad, nepatrí do lesa, na pole za mesto alebo do rieky. Drobný stavebný odpad taktiež nemôžete vhadzovať do nádob na separovaný alebo zmesový odpad. Patrí na zberný dvor. Drobný stavebný odpad ste povinní odovzdať tam.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok. Zvyčajne ide o množstvo od 400 kg do 1 tony odpadu. Pri vyššej váhe už nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad a postarať sa oň musí stavebník. Vyváža sa priamo na zberný dvor za poplatok 0,050 eur za 1kg drobných stavebných odpadov.

Patrí sem:

omietky, tehly, kvádre; betónové tvárnice; keramické obkladačky a dlažba; stavebná suť; zvyšky betónu; strešná krytina (keramická, betónová) a pod.

Nepatrí sem:

znečistený stavebný odpad z demolácií (obsah dreva, kovov, plastov), azbestové a iné nebezpečné materiály, potrubia, zárubne, keramika ktorá nie je zbavená plastových a kovových častí. Odpad s obsahom azbestu likvidovať organizáciu oprávnenou pracovať s nebezpečnými látkami.

Tipy na svojpomocnú recykláciu stavebného odpadu

Slovíčko recyklácia (veľmi zjednodušene) označuje proces, pri ktorom sa akýkoľvek odpad premení na „niečo nové“, opäť použiteľné. Ak drobný stavebný odpad odovzdáte na zbernom dvore, podstatná časť z neho bude skutočne zrecyklovaná, napríklad na nový stavebný materiál. Veľkú časť drobného stavebného odpadu však viete recyklovať aj vy. Tu je niekoľko tipov, ako na to:

  • Ak vám po rekonštrukcii či stavbe ostane neporušený stavebný materiál, určite ho nevyhadzuje. Môžete ho odložiť a využiť pri ďalších prácach, možnosťou je aj jeho predaj za symbolickú cenu alebo za odvoz, samozrejme, môžete ho napríklad i darovať susedom, rodine či známym.
  • Kúsky betónu a tehál, medzi ktoré nie je zamiešaný žiaden nebezpečný odpad alebo látky, môžete pokojne zabetónovať napríklad do základov, čím dokonca znížite spotrebu nového betónu.
  • Drobný kovový odpad, napríklad hrdzavé rúrky, klince a iné súčiastky, môžete využiť taktiež ako výstuž v betóne.
  • Kúsky minerálnej či sklenej vaty a polystyrén môžete využiť na zateplenie psích búd alebo záhradného domčeka, poprípade ich odložiť a využívať na drobné opravy.
  • Staré okná v rámoch sú ideálnym materiálom na stavbu skleníka.

« späť

aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 40 023
Počet návštev od 21.02.2008: 4625659
Počet návštev dnes: 526