Zber a vývoz triedeného odpadu

« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).

Kontakt:

  • firma Marius Pedersen 057/44 63 363
  • Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
  • web www.mariuspedersen.sk

Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2017 – 2021

Odpad Druh odpadu [t] Rok
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Neseparovaný odpad Komunálny odpad 7067,76 4691,06 4761,97 4672,83 4468,03 4104,22
Drobný stavebný odpad 28,92 22,16 15,67 0 83,3 54,7
Objemný odpad   2689,71 2750,67 1946,89 1640,12 1426,39
Separovaný odpad Bio odpad 391,14 727,15 738,27 728,79 1188,42 1186,83
Papier 104,39 91,43 120,39 132,40 152,19 158,3
Sklo 107,72 100,41 136,18 132,61 189,68 132,9
Plasty 99,37 114,52 130,1 139,17 177,06 132,9
Elektro odpad 26,63 33,07 39,52 18,26 35,8 31,72
Oleje a tuky 0,27 0,65
Textil 62,4 71,68 83,25 84,17 25,23 15,36
Zberné suroviny (papier+kov) 3790,07 4653,52 2780,38 2135,68 3103,25 2174,06
Kovy a VKM   0,29 2,03 5.8 4,89 10,95

Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.

Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2022

Mesiac Zmes. odpad [t] Objemný odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biolog. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro. odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis poplatku za KO [€]
Január 315,64 89,84 3,9 74,25 6,7 19,68 7,5 10,99 0,04 2 80010,42 82500
Február 267,92 91,85 0 64,93 9,56 8,51 21,81 9,23 0,06 10,12 78581,21 82500
Marec 334,04 56,72 23,2 114,95 5,82 13,68 3,6 10,18 0,05 0 84802,1 82500
Apríl 302,1 97,73 9,23 85,84 7,43 7,99 14,99 10,13 0,01 1,18 85744,93 82500
Máj 365,73 84,32 10,64 136,2 10,9 14,65 15,7 10,75 0,03 0,4 92707,4 82500
Jún 342,76 98,5 7,2 134,16 10,7 5,3 7,8 12,29 0,04 2,1 92312,44 82500
Júl 333,41 80,4 4,65 108,7 12,2 17,17 10,95 10,22 0,03 4,14 88387,94 82500
August                        
September                        
Október                        
November                        
December                        

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

« späť

Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2017 - 2022
Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2017 - 2022
aktualizácia: 22.08.2023 | počet zobrazení: 75 281
Počet návštev od 21.02.2008: 4632629
Počet návštev dnes: 1244