« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).

Kontakt:

  • firma Marius Padersen 057/44 63 363
  • Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
  • web www.mariuspedersen.sk

Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2013 – 2018

Odpad Druh odpadu [t] Rok
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Neseparovaný odpad Komunálny odpad 6682,34 6655,42 7088,85 7092,81 7067,76 4691,06
Drobný stavebný odpad 33,37 28,92 22,16
Objemný odpad     2689,71
Separovaný odpad Bio odpad 84,71 98,12 166,38 259,08 391,14 727,15
Papier 146,51 122,16 105,8 115,11 104,39 91,43
Sklo 127,71 80,44 83,72 91,4 107,72 100,41
Plasty 100 120,24 115,44 122,63 99,37 114,52
Elektro odpad 11,8 12,65 21,33 9,61 26,63 33,07
Pneumatiky 8,74 22,65 62,06 56,02
Textil     46,4 56,3 62,4 71,68
Zberné suroviny (papier+kov)       2738,03 3790,07 4653,52
Kovy a VKM           0,29

Pozn.: Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratúva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.

« späť

Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2013 - 2018 Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2013 - 2018
aktualizácia: 02.01.2020 | počet zobrazení: 55811

Počet návštev od 21.02.2008: 3140126
Počet návštev dnes: 286
fb