« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).

Kontakt:

  • firma Marius Padersen 057/44 63 363
  • Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
  • web www.mariuspedersen.sk

Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2013 – 2017

Odpad Druh odpadu [t] Rok
2013 2014 2015 2016 2017
Neseparovaný odpad Komunálny odpad 6682,34 6655,42 7088,85 7092,81 7067,76
Drobný stavebný odpad 33,37 28,92
Objemný odpad    
Separovaný odpad Bio odpad 84,71 98,12 166,38 259,08 391,14
Papier 146,51 122,16 105,8 115,11 104,39
Sklo 127,71 80,44 83,72 91,4 107,72
Plasty 100 120,24 115,44 122,63 99,37
Elektro odpad 11,8 12,65 21,33 9,61 26,63
Pneumatiky 8,74 22,65 62,06 56,02  
Textil     46,4 56,3 62,4
Zberné suroviny (papier+kov)       2738,03 3790,07

Pozn.: Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratúva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.

Vývoj produkcie množstva odpadu za aktuálny rok 2018

Odpad Druh odpadu [t] Rok
1Q 2Q 3Q 4Q
Neseparovaný odpad Komunálny odpad 1018,63 1234,7 1261,98  
Drobný stavebný odpad 4,89 17,27 0  
Objemný odpad 471,63 768,77 889,29  
Separovaný odpad Bio odpad 98,95 180,13 204,31  
Papier 21,46 25,15 24,765  
Sklo 19,47 39,34 19,3  
Plasty 22,7 31,85 33,91  
Elektro odpad 15,05 0 15,942  

Pozn.: Množstvá odpadu za textil a zberné suroviny budú známe až po skončení 4Q daného roka

« späť

Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2013 - 2017 Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2013 - 2017
aktualizácia: 22.11.2018 | počet zobrazení: 52247

Počet návštev od 21.02.2008: 2788288
Počet návštev dnes: 119
fb