Zber a vývoz triedeného odpadu

« späť
Služby komunálne a technické » Komunálne služby » Komunálny odpad » Zber a vývoz triedeného odpadu

Zber a vývoz triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje Mesto v spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. Odpad sa sústreďuje na zbernom dvore na Toplianskej ulici (na ceste v smere na Prešov odbočka pred Čemernianskym mostom doľava).

Kontakt:

  • firma Marius Pedersen 057/44 63 363
  • Zberný dvor Toplianska ulica 0902 947 884
  • web www.mariuspedersen.sk

Vývoj produkcie množstva odpadu za roky 2017 – 2021

Odpad Druh odpadu [t] Rok
2017 2018 2019 2020 2021
Neseparovaný odpad Komunálny odpad 7067,76 4691,06 4761,97 4672,83 4468,03
Drobný stavebný odpad 28,92 22,16 15,67 0 83,3
Objemný odpad   2689,71 2750,67 1946,89 1640,12
Separovaný odpad Bio odpad 391,14 727,15 738,27 728,79 1188,42
Papier 104,39 91,43 120,39 132,40 152,19
Sklo 107,72 100,41 136,18 132,61 189,68
Plasty 99,37 114,52 130,1 139,17 177,06
Elektro odpad 26,63 33,07 39,52 18,26 35,8
Oleje a tuky 0,27
Textil 62,4 71,68 83,25 84,17 25,23
Zberné suroviny (papier+kov) 3790,07 4653,52 2780,38 2135,68 3103,246
Kovy a VKM   0,29 2,03 5.8 4,89

Pozn. 1 : Na základe nového zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorý vstúpil do platnosti od 01.01.2016 sa do množstva separovaného odpadu zaratáva aj odpad zo zberných surovín a výkupni.

Pozn. 2 : Od roku 2019 drobný stavebný odpad v zmysle zákona o odpadoch nie komunálnym odpadom.

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2022

Mesiac Zmes. odpad [t] Objemný odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biolog. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro. odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis [€]
Január 321 95,7 4,2 44,64 5,03 16,25 7,5 10,86 0 4,85 77391,02 82500
Február 283,08 143,74 2 58,14 10,91 15,62 9,88 8,15 0,64 0 84236,58 82500
Marec 361,71 132,75 6,9 94,88 4,8 12,1 14 9,47 1,16 4,955 87566,62 82500
Apríl 338,01 155,39 2,6 121,78 6,9 18,73 22,51 8,3 1,04 0,52 90189,14 82500
Máj 347,05 166,01 0,8 142,17 4,2 15,15 8,85 11,07 0,49 7,42 92,804,72 82500
Jún 341,67 129,15 8 104,86 9,28 8,59 10,5 11,86 0,26 2,989 87981,5 82500
Júl 324,01 82,01 2,19 92,87 6,9 12,1 10,75 7,3 0,58 0 79700,9 82500
August 376,17 147,25 6,3 92,56 13,3 12,59 11,3 11,41 0,81 0,84 96108,89 82500
September 364,43 139,93 7,26 79,22 11,3 15,29 20,99 7,1 0,02 5,42 90987,12 82500
Október 365,2 136,66 9 76,66 9,05 8,07 7,61 11,59 0,04 4,73 87935,39 82500
November                        
December                        

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

« späť

Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2017 - 2021
Vývoj množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (všetkých zložiek) 2017 - 2021
aktualizácia: 21.11.2022 | počet zobrazení: 70 415
Počet návštev od 21.02.2008: 4234943
Počet návštev dnes: 535

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie