Ako triediť odpad

Vedeli ste, že.....?
 • separovaním znížime množstvo odpadov uložených na skládkach až o 31 %
 • z oceľových plechoviek sa môžu vyrobiť kľúče
 • z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky
 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov
 • 150 vyzbieraných plastových fliaš stačí na výrobu jedného koberca
 • z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m² kuchynských utierok
 • z recyklovaného papiera sa vyrába napríklad puzzle
Prečo je triedenie odpadu dôležité?
Odpad – nadoby
 • znižujeme množstvo odpadu na skládkach
 • chránime životné prostredie
 • prispievame k ochrane klímy
 • šetríme prírodné zdroje
 • dávame odpadu druhú šancu na život
 • šetríme vlastné peniaze

Pri triedení komunálneho odpadu sa musí dodržať typ a farbu nádoby, interval zberu a v rodinných domoch farebnosť vriec.

Papier

 • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát. Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je možné kompostovať – obaly z vajíčok, rolky z toaletného papiera a kuchynských utierok a pod.
 • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu. Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade.
 • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov, + 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja.
 • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia 1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.

Recyklujeme papier – modré nádoby a modré vrecia rodinné domy

Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom ako je hliník, celofán), kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka, kartóny od vajíčok, rolky z toaletného papiera a kuchynských roliek.

Nepatrí sem : mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán, kartóny od vajíčok, rolky z toaletného papiera.

Vývoz:

 • 1 x za 2 mesiace IBV ( rodinné domy )
 • 1 x za mesiac KBV
odpad – triedenie papiera


Sklo

 • Sklo sa v prírode rozkladá až 4000 rokov
 • Recyklovaním skla šetríme energiu. Recykláciou 1 sklenenej fľaše sa ušetrí toľko energie, koľko by sme spotrebovali počas 25 minút za počítačom.
 • Sklo je 100 % recyklovateľné
 • Sklo môžeme recyklovať donekonečna bez straty kvality a čistoty.
 • Sklo je najbezpečnejšie pre balenie a uchovávanie potravín. Na rozdiel od iných obalových materiálov, sklo nevypúšťa žiadne látky do jedla a pitia.

Triedime sklo – zelené nádoby a zelené vrecia rodinné domy

Patria sem: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod.

Nepatrí sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

Vývoz:

 • 1 x za 2 mesiace IBV ( rodinné domy )
 • 1 x mesačne KBV
odpad – triedenie skla


Plasty

 • Plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov.
 • Plasty tvoria až 11 % nášho odpadu. Plasty sú všade naokolo. Do plastov sa napríklad balia takmer všetky potraviny. Dokonca aj oblečenie, ktoré nosíme, je vyrobené z umelých vlákien. Štvorčlenná rodina tak ročne vyprodukuje až 150 kg plastov.
 • Priemerný Slovák použije ročne 466 plastových tašiek. Slováci používajú takmer najviac plastových tašiek spomedzi krajín Európskej únie, pričom až 89 % týchto tašiek použijeme iba jedenkrát. Priemerná ročná spotreba v EÚ dosahuje 198 jednorazových plastových tašiek, čo predstavuje dennú spotrebu 1 tašky na domácnosť.
 • Recykláciou 1 plastovej fľaše získame až 18 hodín svetla. Recykláciou jednej plastovej fľaše ušetríme energiu, ktorú by sme spotrebovali pri svietení LED žiarovkou počas 18 hodín.

Recyklujeme plasty – žlté nádoby a žlté vrecia na plasty a aj na kovy

Parí sem: PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov. Možno vhadzovať aj kovy, plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín), drobné kovové predmety, drôty.

Nepatria sem : PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly, linoleum, podlahovina, guma a pod.

Vývoz:

 • 1× za dva týždne IBV ( rodiné domy )
 • 1× za dva týždne KBV
odpad – triedenie plastov


Biologicky rozložiteľný odpad

Triedime biologicky rozložiteľný komunálny odpad – žlté nádoby a žlté vrecia na plasty a aj na kovy

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v komplexnej bytovej výstavbe ( okrem jedlých olejov a tukov ) sa v domácnosti ukladá do 10l košíkov a následne do 240 l nádob s frekvenciou vývozu 1 x za týždeň.

Patrí sem : šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky z ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, staré suché pečivo, odrezky z kvetov a domácich rastlín, škrupiny z orechov, škrupiny z vajíčok.

Nepatrí sem : potraviny v akomkoľvek obale, zložky separovaného odpadu ako sú kovy, plasty, papier, mäšo, kosti, koža, mliečne výrobky, perie, chlpy, vlasy, použitý olej.

Do kompostéra patrí : biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, odpad – komposter tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju, jedla a potravín.

4 základné pravidlá pre kompostovanie na záhrade

VHODNÁ SUROVINOVÁ SKLADBA

Pri kompostovaní dbáme na to, aby bolo prostredie v kompostéri materiálovo vyvážené. Okrem bioodpadov z domácnosti, objemovo a pravidelne pridávame aj uhlikatý materiál. Zabezpečíme uhlík a dusík v pomere 30:1 ak chceme mať kvalitný kompost.

VEĽKOSŤ

Pridávaný materiál upravíme do veľkosti menšej ako je palec na ruke a to : krájaním, strúhaním, pučením, rezaním, drvením, sekaním a podobne. Tým zabezpečíme, že materiály sa rýchlejšie rozložia a kompostovaná kopa sa bude ľahšie prehadzovať.

VLHKOSŤ

Potrebujeme dosiahnuť stav, že po stlačení kompostovaných materiálov v dlani, zostane materiál pokope. Pri nadmernej vlhkosti môže dôjsť v kompostéri k hnilobným procesom, s kompostovou kopou sa ťažšie manipuluje a tvorba kompostu sa spomaľuje.

VZDUCH

Kyslík je základom života mikroorganizmov žijúcich v kompostéri. Preto je potrebné zabezpečiť pravidelné prúdenie vzduchu. Kompostovanú kopu pravidelne prekopávame a prevzdušňujeme.

Kam umiestniť kompostér:

 • Kompostér by nemal byť v blízkosti zdroja pitnej vody ani v záplavovom území.

  Pre zlepšenie prístupu mikroorganizmov a pôdnych organizmov ku kompostovanému materiálu je potrebné zabezpečiť priamy kontakt so zemou.

 • Pre vaše pohodlie a efektivitu odporúčame, aby nebol vzdialený od zdroja biologického odpadu a prístup k nemu bol pohodlný aj za daždivého počasia.
 • Nemal by byť vystavený celodennému priamemu slnku, lepší je polotieň niekde pod stromom alebo miesto kde viete, že počas dňa slnko nedovidí.
 • Okolo kompostéra si nechajte dostatočný priestor na možnosť manipulácie s náradím a následné vyberanie kompostu.

Do kvalitného kompostu môžete pridať skoro všetky organické odpady z dvora, záhrady aj domácnosti. Ideálna je čo najrôznorodejšia zmes materiálov.

 1. Všetok záhradný odpad ako: tráva, lístie, seno, slama, burina, piliny, drevná štiepka, hlina, odrezky z viniča, vychladnutý popol a uhlie z dreva. (POZOR: s orechovým lístím radšej opatrne, viac o tom ako kompostovať lístie nájdete v našom článku Kompostovanie na jeseň a príprava kompostu na zimu).
 2. Kuchynský odpad: káva, čajové vrecúška, podrvené škrupiny z vajec, bioodpad z kuchyne (šupky zo zeleniny a ovocia – aj citrusové plody), papierové vreckovky, podrvené orechové škrupiny atď. Zvyšky varených jedál sa odporúča dávať len v malých množstvách. Zmiešajte ich s väčším množstvom suchého materiálu.
 3. Do kompostéra môžete dávať aj trus bylinožravých zvierat (POZOR: psie a mačacie výkaly nesmú ísť do kompostu, znehodnotili by ho).

« späť

aktualizácia: 03.03.2023 | počet zobrazení: 1 903
Počet návštev od 21.02.2008: 4656933
Počet návštev dnes: 3373