Komunálny odpad

Povinnosti občanov týkajúce sa zberu a likvidácie komunálneho odpadu a triedenie jednotlivých zložiek na území mesta Vranov nad Topľou sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou č. 179/2020. V zásade by malo platiť, že dôkladnejšie triedenie a menej zmesového odpadu, znamená nižší poplatok za komunálne odpady. Výšku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladá Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady č. 179/2020 (PDF; 254,3 kB).

« späť

aktualizácia: 29.12.2022 | počet zobrazení: 79 917

Súvisiace články:
Články 1 - 8 / 8

Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu

Systém zberu a vývozu bežného (nie triedeného) komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou…

aktualizácia: 29.12.2022 | počet zobrazení: 40 156

Zber a vývoz triedeného odpadu

Systém zberu a vývozu triedeného odpadu v meste Vranov nad Topľou…

aktualizácia: 20.01.2023 | počet zobrazení: 72 570

Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

aktualizácia: 26.05.2022 | počet zobrazení: 609

Ako triediť odpad

aktualizácia: 03.03.2023 | počet zobrazení: 1 153

Zberný dvor na Toplianskej ulici

aktualizácia: 22.03.2023 | počet zobrazení: 48 283

Drobný stavebný odpad

aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 39 118

Koncepcia odpadového hospodárstva v meste

aktualizácia: 09.12.2021 | počet zobrazení: 46 098

Vaše najčastejšie otázky o triedení

aktualizácia: 27.12.2021 | počet zobrazení: 32 541

Články 1 - 8 / 8

Počet návštev od 21.02.2008: 4383621
Počet návštev dnes: 1016