Denné centrá

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Na území mesta zriadilo Mesto Vranov nad Topľou 6 denných centier, v ktorých sú vytvorené primerané podmienky a materiálne vybavenie na uskutočňovanie stretnutí a vykonávanie záujmových činností pre seniorov nášho mesta.

Denné centrum Centrum

 • Sídlo: M.R.Štefánika 875, 093 01 Vranov n.T.

  (budova Mestského domu kultúry)

 • Vedúci: Tibor Tóth, 1. mája 1225, 093 01 Vranov
 • Telefón: 0904124105 (domov)

Denné centrum Rodinná oblasť

 • Sídlo: Školská 654, 093 02 Vranov n.T.
 • Vedúca: Anna Sičáková, Nerudova 1754, 093 02 Vranov
 • Telefón: 057/4425766 (domov)

Denné centrum Čemerné

 • Sídlo: Kultúrny dom Čemerné

  (Bongy s.r.o.), Čemernianska 398, 093 03 Vranov n.T.

 • Vedúca: Mária Artimová, Čemernianska 250,09303 Vranov
 • Telefón: 057/4461037 alebo 0918901474 (domov)

Denné centrum Lomnica

 • príležitostné stretnutia sa uskutočňujú v ZŠ Lomnica
 • Vedúci: Jozef Lačný, Lomnická 604, 093 03 Vranov
 • Telefón: 057/4463002 alebo 0903061570 (domov)

Denné centrum pre seniorov

 • Sídlo: Zariadenie pre seniorov, Sídlisko 1.mája 73, 093 01 Vranov n.T.
 • Vedúca: Helena Lacková, Sídl.1.mája 73, 093 01 Vranov
 • Telefón: 057/4421276(domov)

« späť

aktualizácia: 13.04.2015 | počet zobrazení: 42451

Počet návštev od 21.02.2008: 2820697
Počet návštev dnes: 283
fb