Denné centrá

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Na území mesta zriadilo Mesto Vranov nad Topľou 6 denných centier, v ktorých sú vytvorené primerané podmienky a materiálne vybavenie na uskutočňovanie stretnutí a vykonávanie záujmových činností pre seniorov nášho mesta.

Denné centrum Centrum

 • Sídlo: M.R.Štefánika 875, 093 01 Vranov n.T.

  (budova Mestského domu kultúry)

 • Vedúci: Magdaléna Kroková
 • Telefón: 0908311056

Denné centrum Rodinná oblasť

 • Sídlo: Školská 654, 093 02 Vranov n.T.
 • Vedúca: Mgr. Maria Žolnová
 • Telefón: 0918576803

Denné centrum Čemerné

 • Sídlo: Ružová 1150/6A
 • Vedúca: Mária Artimová
 • Telefón: 057/4461037 alebo 0918901474 (domov)

Denné centrum pre seniorov

 • Sídlo: Zariadenie pre seniorov, Sídlisko 1.mája 73, 093 01 Vranov n.T.
 • Vedúca: Mgr. Martina Urbanová
 • Telefón: 0919 218 233

« späť

aktualizácia: 27.02.2023 | počet zobrazení: 47 332
Počet návštev od 21.02.2008: 4388590
Počet návštev dnes: 1033