Pomoc v núdzi, poradenstvo, ponuka technických zariadení

« späť
Služby sociálne, zdravotnícke a verejnoprospešné » Pomoc v núdzi, poradenstvo, ponuka technických zariadení

ZARIADENIA A POMOC V OKOLÍ

 • Ženský dom Dakini Humenné – zariadenie s kapacitou 25 miest pre obete domáceho násilia – ženy a deti. Tel. 057/775 77 73, 0903 325 506. Za­riadenie občianskeho združenia PRO FAMILIA, Humenné.
 • Útulok Archa Prešov – Útulok zameraný na prenocovanie a denný pobyt klienta, osobnú hygienu a vytvorenie podmienok pre prípravu stravy klientov v núdzi o bývanie (odchovanci DD, bezdomovci, závislé osoby, osoby po ukončení výkonu trestu a pod.). Tel.: 051/772 16 97. Zariadenie Gréckokatolíckej arcidiecéznej charity v Prešove
 • Sociálne centrum Preošv – Zariadenie ambulantnej a terénnej (vyhľadávacej) starostlivosti o klienta. Plní úlohu sprostredkovania a prvého kontaktu pred vstupom klienta do jednotlivých zariadení RS CKD. Tel. 051/772 37 52. Zariadenie Gréckokatolíckej arcidiecéznej charity v Prešove
 • Domov nádeje Prešov – Resocializačné stredisko akreditované podľa zákona č. 305/2005 Z.z. s celodennou prevádzkou. Pobytovou formou poskytuje komplexné resocializačné služby pre závislých mužov a mladistvých vo veku od 16 rokov. Podmienkou prijatia je absolvovaná liečba v zdravotníckom zariadení. Tel.: 051/772 37 09, 759 48 11. Zariadenie Gréckokatolíckej arcidiecéznej charity v Prešove.
 • Dom Charitas Prešov – Zariadenie chráneného bývania s ochranným dohľadom a dopomocou pre ľudí s telesným alebo duševným postihom. Umožňuje dlhodobejší pobyt, resp. dlhodobejšiu prípravu na reintegráciu do spoločnosti. Tel. 051/772 16 97. Zariadenie Gréckokatolíckej arcidiecéznej charity v Prešove.
 • Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu – Svojpomocný socioterapeutický klub v Prešove pre všetkých, ktorí sa ocitnú v probléme závislosti od psychoaktívnych látok. Stretáva sa 1× týždenne vo štvrtok od 15,30 do 17,30 hod. v Domove nádeje, Jarková 79, Prešov. Je určený a voľne prístupný pre mužov i ženy nielen z Prešova, ale aj širokého okolia. Tel.: 051/759 48 11. Aktivita Gréckokatolíckej arcidiecéznej charity v Prešove.
 • Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ) – Poskytuje služby individuálneho poradenstva, odbornej asistencie, vytvárania individuálnych akčných plánov, sprostredkovania rekvalifikácií s prihliadnutím na potreby a osobnostné predpoklady klientov. Poskytuje poradenstvo a asistenciu zamestnávateľom pri vyhľadávaní vhodných zamestnancov a vytvára sieť potenciálnych zamestnávateľov. Tel.: 051/772 37 52. Aktivita Gréckokatolíckej arcidiecéznej charity v Prešove.
PORADENSTVO
 • Telefonická a e-mailová krízová pomoc obetiam domáceho násilia – tel./fax: 057/775 77 73, mobil 0903 325 506, e-mail profamiliahe@nextra.sk. Služba občianskeho združenia PRO FAMILIA, Gorkého 1, P.O.BOX 59, 066 01 Humenné, internetová stránka www.profamilia.sk
 • www.linkadeti.sk – LINKA DETSKEJ DÔVERY 0800 11 78 78 – zadarmo každý pracovný deň od 15. do 21. h. –
 • www.poradne.com – INTERNETOVÉ NEZISKOVÉ PORADENSTVO pedagogické, právne, sociálne, psychologické, zdravotné
Technické zariadenia a služby pre telesne postihnutých
 • www.velcon.sk – komplexné služby pre ľudí trpiacich telesným hendikepom pri odstraňovaní bariér v bytoch, rodinných domoch a na verejných priestranstvách.

« späť

aktualizácia: 02.12.2008 | počet zobrazení: 49 955
Počet návštev od 21.02.2008: 4638518
Počet návštev dnes: 384