Dom s opatrovateľskou službou

DOS Adresa: Duklianskych hrdinov 1212/14
093 01 Vranov nad Topľou, tel. 0911831839

Kontakt: Mestský úrad, Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, tel. 057/44 225 51–3

Občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby, môžu žiadať o poskytnutie opatrovateľskej služby, a to na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Opatrovateľská služba je poskytovaná v byte opatrovaného na území mesta a v Dome s opatrovateľskou službou na Ulici duklianskych hrdinov 1212 vo Vranove nad Topľou.

V Dome s opatrovateľskou službou sú tieto služby zabezpečované prostredníctvom štyroch opatrovateliek a činnosť sa riadi schváleným Štatútom a domovým poriadkom DOS. Pravidelne mesačne sa sledujú príjmy za opatrovateľskú službu u občanov, ktorým sa táto služba poskytuje.

« späť

aktualizácia: 16.04.2018 | počet zobrazení: 53 544
Počet návštev od 21.02.2008: 4624860
Počet návštev dnes: 987