Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Burzy pre obyvateľov s nižšími príjmami

Burzy sme od októbra roku 2010 začali organizovať v spolupráci s Územným spolkom Slovenského červeného kríža vo Vranove nad Topľou pravidelne v obdobiach a pri príležitostiach, ktoré so sebou prinášajú istým spôsobom nápor na peňaženky obyvateľov. Aby burza nebola len príležitosťou na výmenu šatníka, organizovaním burzy sledujeme viacero zámerov:

  • motivovať k odloženiu peňazí usporených bezplatným príjmom ošatenia a k rozumnému hospodáreniu s financiami
  • motivovať k plneniu si platobných povinností súvisiacich s bývaním a službami mesta rozhovormi počas burzy s občanmi, ktorí majú podĺžnosti voči mestu alebo tolerujú záškoláctvo svojich detí
  • obmedziť likvidovanie a vyhľadávanie ošatenia prostredníctvom odpadových kontajnérov a prispieť tým k čistote mesta
  • dať možnosť obyvateľom vypratať svoje domácnosti od nepotrebného ošatenia zmysluplným a verejnoprospešným spôsobom
  • získať materiálne vybavenie (hračky, športové potreby, knižky a iné predmety) pre terénnu sociálnu prácu.

Rozsah burzy sme rozšírili na možnosť sprostredkovania odovzdania iných predmetov potrebných pre chod domácnosti, ako je nábytok, elektrické spotrebiče, kuchynské vybavenie a pod., a to počas celého roka.

Sprostredkovanie vykonáme cez kontakt

Občania mesta už prijali do povedomia konanie zbierok ošatenia a reagujú v čoraz vyššom počte odovzdávaním ošatenia a predmetov do zbierky. Veľmi pozitívne prispievajú k organizovaniu búrz miestne regionálne týždenníky Vranovské noviny a Vranovské novinky a všetky mestské farnosti, ktoré vyhlasujú konanie burzy po nedeľných bohoslužbách. So zberom a triedením ošatenia pomáhajú aj Denné centrá pre seniorov na Rodinnej oblasti a v Čemernom. Všetkým patrí srdečná vďaka za nezištnú verejnoprospešnú činnosť.

21. – 23.03.2011 – Jarná burza

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Územným spolkom SČK vo Vranove nad Topľou uskutočnili v dňoch 21. až 23. marca 2011 jarnú burzu so zámerom zamedziť zvýšenému náporu na rozpočet rodín s nižšími príjmami v čase, keď je potrebné zabezpečiť jarné a letné ošatenia.

Burza sa konala v Dome humanity Územného spolku Slovenského červeného kríža. Po účinnej propagácii, s ktorou okrem regionálnych novín pomohli všetky farnosti v meste, priniesli štedré nádielky oblečenia, obuvi, vybavenia do domácnosti, bytového textilu a hračiek zástupcovia 44 rodín. Osobitnou zbierkou prispeli seniori Denných centier na Rodinnej oblasti a v Čemernom. 61 rodín i jednotlivcov si malo z čoho vyberať.

Novinkou v burze bola možnosť sprostredkovať darovanie väčších predmetov, ako nábytku a elektrických spotrebičov. Svojou ponukou pomohli tri rodiny trom rodinám.

Okrem tohto priameho úžitku prináša burza ešte ďalší sprievodný úžitok. Dáva možnosť občanom na vypratanie svojich domácností od nepotrebného, z väčšej časti ešte kvalitného ošatenia. Odovzdanie sa nedeje sprostredkovaním cez kontajnéry, čo je príspevkom k čistote prostredia nášho mesta.

Občania si môžu nepotrebné veci už teraz pripravovať na nasledujúcu burzu, ktorú plánujeme pred príchodom jesene. Darovanie väčších predmetov môžeme sprostredkovať počas celého roka aj mimo burzy cez oddelenie komunitnej sociálnej práce Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

Srdečná vďaka patrí darcom, Územnému spolku SČK na čele s pani riaditeľkou Martou Majzlíkovou a tým, ktorí nám pomohli zbierku nezištne spropagovať – pánovi Mgr. Jozefovi Kubovi a Vranovským novinkám, pánovi Mgr. Ladislavovi Krivdovi a Vranovským novinám, pánom farárom vo všetkých farnostiach v meste a vedúcim denných centier pre seniorov: pani Sičákovej z Rodinnej oblasti a pani Artimovej z Čemerného.

13. – 15.12.2010 – Vianočná burza

Burza hračky Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Územným spolkom SČK vo Vranove nad Topľou uskutočnili burzu zameranú na obdarovanie a potešenie detí pri príležitosti Vianoc a na pomoc v núdzi počas zimy. Predmetom zbierky bolo detské oblečenie, deky a prikrývky, hračky, spoločenské hry, detské knižky, farbičky a iné predmety pre potešenie detí. Burza sa konala v priestoroch Územného spolku Slovenského červeného kríža. Štedré príspevky do burzy prinieslo 23 občanov. Darcov však bolo viac, pretože niektorí, medzi nimi aj pán starosta Kvakoviec, priniesli veci od viacerých rodín. Kvalitné detské ošatenie a darčeky poslúžia deťom z 35 rodín.

Časť vyzbieraných hračiek a knižiek bude využitých v terénnej sociálnej práci, ktorú vykonáva 9 pracovníkov Mesta Vranov nad Topľou v lokalitách na Cintorínskej ulici v Čemernom, na Budovateľskej ulici a na Rodinnej oblasti. Svojím darom tak občania podporili aj sociálnu prácu v našom meste.

Srdečná vďaka patrí darcom, Územnému spolku SČK na čele s pani riaditeľkou Martou Majzlíkovou a tým, ktorí nám pomohli zbierku nezištne spropagovať – pánovi Mgr. Ladislavovi Krivdovi vo Vranovských novinách, pánovi Mgr. Jozefovi Kubovi vo Vranovských novinkách a pánom farárom vo všetkých farnostiach v meste.

18. – 20. 10. 2010 – burza zimného ošatenia

burza-satstva-10–2010 To, že zima už klope na dvere, nám dávali na známosť aj občania, ktorí stále častejšie spomínali nutnosť nakupovať zimné oblečenie. A tak sme so zámerom pomôcť zmierniť finančný dopad na rodiny v súvislosti s prípravou na zimu usporiadali v spolupráci s Územným spolkom Slovenského červeného kríža vo Vranove nad Topľou burzu zimného ošatenia.

Burza ukázala, že občania majú kvalitné a zachovalé šatstvo aj ochotu darovať ho, aby podľa potrieb ešte poslúžilo tam, kde je to potrebné. Zamerali sme sa výlučne na zimné detské, pánske i dámske ošatenie rôzneho druhu. Zbierka trvala tri dni, výdaj ošatenia prebiehal na druhý a tretí deň. Zapojilo sa do nej 43 darcov a 38 prijímateľov. Neodovzdané ošatenie sme uložili pre individuálne prípady, ktoré sa vyskytnú, keď sa po nástupe terénnych pracovníkov opäť naplno rozbehne terénna sociálna práca v rámci projektu.

Za poskytnutie priestoru aj personálnu pomoc pri preberaní a výdaji ošatenia ďakujeme Územnému spolku SČK vo Vranove nad Topľou pod vedením pani riaditeľky Marty Majzlíkovej. Snímka: Mgr. Jozef Kuba

« späť

Detské ošatenie vyzbierané vo Vianočnej burze
« » Detské ošatenie vyzbierané vo Vianočnej burze
Detské ošatenie vyzbierané vo Vianočnej burze Hračky získané vo Vianočnej burze Knižky z Vianočnej burzy Terénni sociálni pracovníci Janka Ferencová a Alfonz Kaliáš pri výdaji ošatenia vo Vianočnej burze
aktualizácia: 26.08.2011 | počet zobrazení: 48 240

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Aktuálna burza ošatenia

Jesenná zbierka ošatenia a vybavenia domácnosti…

aktualizácia: 24.10.2012 | počet zobrazení: 10 639

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 4628033
Počet návštev dnes: 525