Udalosti v rokoch

« späť
O meste » História » Udalosti v rokoch
 • 1270 – prvá písomná zmienka o Vranove
 • 1270 – 1523 – vlastníkmi Vranova boli Rozgoňovci
 • 1523 – 1605 – vlastníkmi Vranova bol rod Bátoriovcov
 • 1332 – prvýkrát sa objavuje samostatné pomenovanie Vranov v registroch pápežského desiatku
 • 1363 – Vranov sa prvýkrát spomína ako mesto – „civitas“
 • 1570 – 1636 – vo Vranove pôsobilo evanjelické humanistické gymnázium
 • 1580 – postavený bol kostol pre vranovských kalvínov, dnešný rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie
 • 1622 – mestská rada Vranova prijala nové pečatidlo – erb v dnešnej podobe
 • 1778 – Vranov postihlo zemetrasenie.
 • 20. augusta 1873 – požiar rímskokatolíckeho kostola
 • 17. augusta 1874 – ďalšie zemetrasenie vo Vranove, poškodené boli vzácne fresky v kostole Narodenia Panny Márie
 • 1890 – zriadená prvá verejná knižnica vo Vranove
 • 22. december 1903 – začiatok prevádzky železničnej trate Vranov nad Topľou – Trebišov
 • 1905 – založený Vranovský hasičský zbor
 • 1. apríl 1922 – deň otvorenia Matičnej knižnice vo Vranove
 • 1927 – podoba nového úradného pomenovania mesta bola stanovená na Vranov nad Topľou
 • 1930 – zriadenie obecnej meštianskej školy vo Vranove
 • 5.9.1943 – otvorenie železničnej trate Prešov – Vranov – Strážske
 • 1944 – pričlenenie obce Vranovské Dlhé k mestu Vranov nad Topľou
 • 1970 – pričlenenie obcí Čemerné a Hencovce k Vranovu nad Topľou
 • 1960 – 1968 – Vranov bol začlenený do Michalovského o­kresu
 • 1996 – odčlenenie Hencoviec od mesta
 • 2004 – začiatky vysokoškolského vzdelávania vo Vranove nad Topľou – zriadenie detašovaného pracoviska Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, štúdium v akreditovanom odbore riadenie strojárskej výroby a manažment

« späť

aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 45 179
Počet návštev od 21.02.2008: 4657097
Počet návštev dnes: 3537