Poloha mesta

« späť
O meste » Poloha mesta

Mesto Vranov nad Topľou leží vo východnej časti Slovenska, 70 km severovýchodne od Košíc.

Už v minulosti v nemalej miere ovplyvňovali význam Vranova staré obchodné cesty. Výhoda blízkeho spojenia s tromi okolitými štátmi – Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom – pretrváva dodnes.

Poloha mesta

Vzdialenosť od hraničných priechodov:

  • Poľsko – Barwinek – 90 km
  • Maďarsko – Slovenské Nové Mesto – 60 km
  • Ukrajina – Vyšné Nemecké – 68 km

Cestná vzdialenosť do krajských miest

  • Bratislava 480 km
  • Trnava 440 km
  • Nitra 400 km
  • Žilina 310 km
  • Banská Bystrica 270 km
  • Košice 70 km
  • Prešov 50 km

Pohľad na mesto

Geografická poloha

Mesto sa rozprestiera v severnej časti Východoslovenskej nížiny na Vranovskej pahorkatine, v povodí rieky Tople. Väčšia časť mesta sa rozprestiera na rovine s nadmorskou výškou 132 m. Zo severnej strany mesto obklopuje veniec nízkych pahorkov s prímestskou zeleňou, do ktorej sú vsadené obytné zóny.

Mapa okresu Vranov nad Topľou (.pdf 804 kB)

Poloha Vranovského okresu

Územie vranovského okresu je veľmi členité, s výraznými výškovými rozdielmi medzi jednotlivými geomorfologickými celkami (110 – 1092 m n. m.). Sú tu hornatiny, vrchoviny, pahorkatiny aj roviny. V západnej a severovýchodnej časti okresu silne prevláda lesná krajina s prevahou lesnov, v južnej časti má krajina poľnohospodársky charakter. Viac ako jednu tretinu okresu pokrývajú prevažne listnaté lesy.

Z geografického hľadiska patrí toto územie do centrálnych a vonkajších Karpát.

Územie okresu zo severozápadnú ohraničujú Slanské vrchy. Najvyšším bodom v Slanských vrchoch a zároveň aj v celom okrese je Šimonka (1092 m n. m.).

Severnú časť okresu zaberá Ondavská vrchovina s priemernou výškou chrbtov 350 – 450 m n. m. Medzi chrbtami Ondavskej vrchoviny v doline rieky Ondavy sa nachádza vodná nádrž Domaša.

Z juhu do územia okresu pozdĺž riek Ondavy a Tople zasahuje Východoslovenská nížina. Jej reliéf je tvorený dvomi stupňami. Nižší rovinný stupeň zastupujú úrodné roviny a tabule v južnej časti okresu. Do vyššieho pahorkatinného stupňa patrí aj Vranovská pahorkatina, na ktorej sa rozprestiera mesto Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 65 424
Počet návštev od 21.02.2008: 4388631
Počet návštev dnes: 1074