Názov mesta

« späť
O meste » História » Názov mesta

V latinských písomnostiach sa Vranov pravidelne vyskytuje pod názvom Warano. Názov Warano bol maďarizovanou podobou pôvodného slovenského názvu Vranov, odvodenou od slova vrana. O slovenskom pôvode tohto názvu nemôžu vzniknúť žiadne pochybnosti. Typologicky patrí k starobylým slovenským názvom zakončeným na – ov. To, či názov Vranov súvisí s prípadným mimoriadnym výskytom vrán, alebo je odvodený od rodového či osobného mena Vrana, z jazykovedného a historického hľadiska nemožno jednoznačne zistiť.

Z maďarizovaného názvu Warano vznikol v 15. storočí latinizovaný názov Varanovia, ktorý sa používal len zriedkavo. Slovenský názov, pravda zväčša v skomolenej podobe Wrano, Varanow, ale aj v správnom tvare Vranov sa dostal do latinských písomností najmä samotného mestečka Vranov v 15. storočí. Z toho je zrejmé, že vtedajší mešťania, ale aj richtár a členovia rady, boli slovenského pôvodu.

Po prvýkrát v dejinách mestečka sa úradne upravil jeho názov v roku 1927. Podoba jeho úradného pomenovania bola stanovená na Vranov nad Topľou. Vyžiadala si to oprávnená potreba jeho odlíšenia od ostatných miest a obcí rovnakého názvu, najmä v Čechách a na Morave. S výnimkou krátkeho obdobia po roku 1944, kedy bol názov mesta úradne zmenený do skrátenej podoby Vranov, sa používa dnešná podoba názvu mesta Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 55 161
Počet návštev od 21.02.2008: 4649932
Počet návštev dnes: 870