Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Štvrtok 13.09.2018
aktuálne o 20:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no
cez deň 25°C / v noci 15°C

« späť
O meste » História » Historické pamiatky

Historické pamiatky

Bazilika Narodenia Panny Márie

Kostol Narodenia Panny Márie

Tento kostol je najcennejšou historickou pamiatkou v meste. Bol postavený v roku 1580. Dňa 3. septembra 2008 bol povýšený do stavu BAZILIKA MINOR. Z hľadiska architektonického vývoja predstavuje typ neskorogotickej monumentálnej sakrálnej stavby. Dnešná jednotná baroková výzdoba interiéru pochádza z prvej polovice 18. storočia. Časť interiéru zdobia fresky významného českého barokového maliara J. L. Krackera.

Oltár kostola Narodenia Panny Márie

Oltáre a kazateľnicu zdobia cenné remeselné práce pochádzajúce z dielne Jozefa Hartmana, košického rezbára a sú vzácnym dokladom barokového sochárstva na východnom Slovensku. Hlavný oltár je zasvätený Panne Márii. V centre oltárnej nadstavby je umiestnený obraz Panny Márie. Zaujímavým dielom je baroková kazateľnica. Vranovská bazilika opatruje tiež cennú barokovo – rokokovú liturgickú súpravu, ktorá pozostáva z monštrancie, kalicha, cibória a pacifikálového kríža. Tieto liturgické predmety pochádzajú od najznámejšej osobnosti barokového zlatníctva na Slovensku Jána Silašiho. Liturgická súprava je národnou kultúrnou pamiatkou.

O prehliadku baziliky so sprievodným slovom možno požiadať rím. – kat. farský úrad Sever (sídli vo farskej budove bývalého kláštora pavlínov)

Portál kláštora pavlínov

Bývalý kláštor pavlínov

Dnes sídlo r. k. farského úradu, stojí na mieste bývalého františkánskeho kláštora z 15. storočia. Od roku 1672 vo Vranove začali pôsobiť otcovia rádu pavlínov. Pozvaní boli grófkou Máriou Esterházy, ktorá im dala postaviť terajší kláštor. Architektonickou pamätihodnosťou umeleckého významu v tejto budove je najmä portál. Vybudovaný bol pri obnove kláštora po požiari v roku 1718. V interiéri kláštora na schodišti vedúcom z prízemia na poschodie je na jednom klenbovom poli vzácna freska iluzívnej rokokovej architektúry s otvoreným nebom. Vyobrazuje nanebovzatie proroka Eliáša. Freska pochádza z roku 1756, autorom je J. L. Kracker.


Židovský cintorín

Židovský cintorín bol založený v 18. storočí. Pôvodná plocha cintorína ohradená betónovým múrom je asi 2,5 ha.

Židovský cintorín

Najstaršie pieskovcové náhrobné kamene sú zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 18. storočia. Mnoho nádherných náhrobníkov pochádza z 19. storočia.

Židovský cintorín – náhrobník   Židovský cintorín – náhrobník 2

Sú to vzácne umelecké pamiatky vyznačujúce sa hlbokým rytím písmen a plastickým jemným ornamentom. Predstavujú motívy kvetov, vencov, listov, sŕdc, vtákov a levov. Náboženský význam má motív krčahu, ktorý označuje pochovaného levitu, a motív žehnajúcich rúk označujúci kohena. V roku 1963 bol vranovský židovský cintorín zapísaný do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok.


Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého

Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom

Súsošie sa nachádza v rímskokatolíckom kostole sv. Františka z Assisi. Predstavuje typickú barokovú exteriérovú plastiku vysokej umeleckej hodnoty. Pochádza z r. 1770 a časovo i slohovo korešponduje s barokovými [pravami kláštora pavlínov. Skupina plastík je z pieskovca. Kľačiaci svätec v bohato nariasenom rúchu v ľavej ruke drží palmový list, v pravej pokrývku hlavy. Panna Mária polosediaca v rúchu s bohatou drapériou drží pri kolenách stojaceho Ježiška. Postavy sa vznášajú na iluzívnych rotujúcich oblakoch. Plastika bola zaradená do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1986.

« späť

aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 57449

Počet návštev od 21.02.2008: 2767682
Počet návštev dnes: 108
fb