Historické pamiatky

« späť
O meste » História » Historické pamiatky

Bazilika Narodenia Panny Márie

Kostol Narodenia Panny Márie

Tento kostol je najcennejšou historickou pamiatkou v meste. Bol postavený v roku 1580. Dňa 3. septembra 2008 bol povýšený do stavu BAZILIKA MINOR. Z hľadiska architektonického vývoja predstavuje typ neskorogotickej monumentálnej sakrálnej stavby. Dnešná jednotná baroková výzdoba interiéru pochádza z prvej polovice 18. storočia. Časť interiéru zdobia fresky významného českého barokového maliara J. L. Krackera.

Oltár kostola Narodenia Panny Márie

Oltáre a kazateľnicu zdobia cenné remeselné práce pochádzajúce z dielne Jozefa Hartmana, košického rezbára a sú vzácnym dokladom barokového sochárstva na východnom Slovensku. Hlavný oltár je zasvätený Panne Márii. V centre oltárnej nadstavby je umiestnený obraz Panny Márie. Zaujímavým dielom je baroková kazateľnica. Vranovská bazilika opatruje tiež cennú barokovo – rokokovú liturgickú súpravu, ktorá pozostáva z monštrancie, kalicha, cibória a pacifikálového kríža. Tieto liturgické predmety pochádzajú od najznámejšej osobnosti barokového zlatníctva na Slovensku Jána Silašiho. Liturgická súprava je národnou kultúrnou pamiatkou.

O prehliadku baziliky so sprievodným slovom možno požiadať rím. – kat. farský úrad Sever (sídli vo farskej budove bývalého kláštora pavlínov)

Portál kláštora pavlínov

Bývalý kláštor pavlínov

Dnes sídlo r. k. farského úradu, stojí na mieste bývalého františkánskeho kláštora z 15. storočia. Od roku 1672 vo Vranove začali pôsobiť otcovia rádu pavlínov. Pozvaní boli grófkou Máriou Esterházy, ktorá im dala postaviť terajší kláštor. Architektonickou pamätihodnosťou umeleckého významu v tejto budove je najmä portál. Vybudovaný bol pri obnove kláštora po požiari v roku 1718. V interiéri kláštora na schodišti vedúcom z prízemia na poschodie je na jednom klenbovom poli vzácna freska iluzívnej rokokovej architektúry s otvoreným nebom. Vyobrazuje nanebovzatie proroka Eliáša. Freska pochádza z roku 1756, autorom je J. L. Kracker.


Židovský cintorín

Židovský cintorín bol založený v 18. storočí. Pôvodná plocha cintorína ohradená betónovým múrom je asi 2,5 ha.

Židovský cintorín

Najstaršie pieskovcové náhrobné kamene sú zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 18. storočia. Mnoho nádherných náhrobníkov pochádza z 19. storočia.

Židovský cintorín – náhrobník   Židovský cintorín – náhrobník 2

Sú to vzácne umelecké pamiatky vyznačujúce sa hlbokým rytím písmen a plastickým jemným ornamentom. Predstavujú motívy kvetov, vencov, listov, sŕdc, vtákov a levov. Náboženský význam má motív krčahu, ktorý označuje pochovaného levitu, a motív žehnajúcich rúk označujúci kohena. V roku 1963 bol vranovský židovský cintorín zapísaný do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok.


Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého

Barokové súsošie sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom

Súsošie sa nachádza v rímskokatolíckom kostole sv. Františka z Assisi. Predstavuje typickú barokovú exteriérovú plastiku vysokej umeleckej hodnoty. Pochádza z r. 1770 a časovo i slohovo korešponduje s barokovými [pravami kláštora pavlínov. Skupina plastík je z pieskovca. Kľačiaci svätec v bohato nariasenom rúchu v ľavej ruke drží palmový list, v pravej pokrývku hlavy. Panna Mária polosediaca v rúchu s bohatou drapériou drží pri kolenách stojaceho Ježiška. Postavy sa vznášajú na iluzívnych rotujúcich oblakoch. Plastika bola zaradená do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1986.

« späť

aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 70 398
Počet návštev od 21.02.2008: 4657045
Počet návštev dnes: 3485