Prvé zmienky o meste

« späť
O meste » História » Prvé zmienky o meste

• Prvá písomná správa o doline Lomnica (Lomnica je miestnou časťou Vranova nad Topľou) je z rok 1229.

• Nájstarším písomných dokladom o existencii Vranova resp. jeho časti Vranov – Dlhá ulica, je donačná listina uhorského kráľa Štefana V. z roku 1270. V tejto listine Vranov nie je menovite zapísaný, preto obsah listiny pokladáme len za nepriamu správu o Vranove.

Z donačnej listiny z roku 1270 vyplýva, že kráľ daroval šľachticovi Rajnoldovi, správcovi kráľovských koniarov, za verné služby a zásluhy preukázané na výpravách kráľovského vojska do Uhorska viaceré majetky na východnom Slovensku, medzi nimi aj prvé majetky budúceho hradného panstva Čičva vrátane dediny Dlhé pole (Vranovské Dlhé).

• Prvá zmienka o Čemernom (mestská časť Vranova nad Topľou) pochádza z roku 1282.

Samostatné pomenovanie Vranov sa prvýkrát objavuje v registroch pápežského desiatku z rokov 1332 a 1337.

• Najstarším písomným dokladom, v ktorom sa Vranov po prvýkrát spomína ako mesto („civitas“), je listina z roku 1363.

« späť

Rytina Čičvianskeho hradu z druhej polovice 17. storočia
« » Rytina Čičvianskeho hradu z druhej polovice 17. storočia
Rytina Čičvianskeho hradu z druhej polovice 17. storočia Rytina vranovského hradu z druhej polovice 17. storočia
aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 61 146
Počet návštev od 21.02.2008: 4657175
Počet návštev dnes: 3615