Ocenenia mesta

« späť
O meste » Ocenenia mesta

Mať svoje mesto.

Patriť niekomu.

Byť súčasťou niečoho.

Byť a nechať biť – vyzváňať svoje srdce pre niekoho.

Pre ľudí, ktorí tu žijú,

pre svoje krásne a prívetivé mesto.

Pre náš Vranov.

Nemožno inak.

Vážení spoluobčania!

Obraciame na Vás so žiadosťou o spoluprácu, ktorá bude spočívať v zasielaní Vašich typov na osobnosti a kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma a vo svete, či iné významné verejné počiny.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2005 o symboloch a cenách mesta Vranov nad Topľou 67/2005 (PDF; 154,1 kB) schváleným osobám a kolektívom môžu byť udelené tieto verejné uznania – vyznamenania mesta Vranov nad Topľou: čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora mesta, iné vyznamenania.

Zapojením sa do tejto spolupráce preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta. Vaše návrhy s krátkym odôvodnením na priloženom tlačive s vyplnením všetkých údajov očakávame do 10. septembra 2013. Obálku s označením „CENY MESTA“ zasielajte na Mestský úrad, Kancelária primátora – referát kultúry, emailom na: viera.machkova@vranov.sk , alebo doručte priamo do kancelárie prvého kontaktu v budove mestského úradu, v ktorej je možné vyzdvihnúť si aj príslušné tlačivo.Návrh na udelenie ocenenia (DOC; 24,0 kB)

Všetkým vám, ktorí zodpovedne pristúpite k našej výzve vopred ďakujeme za návrhy a podnety, ktoré obdržíme.

Osobnosti, ktorým boli udelené verejné uznania mesta Vranov nad TopľouČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

 • 2005 – Ing.Ján Figeľ

CENA MESTA Vranov nad Topľou

 • 2005 – Ján Hermanovský i.m., Doc.PhDr. Imrich Michnovič,CSc., Ing. Ivan Mikloš, Anton Sluka, Mons.ThLic. František Šándor, Združenie speváckych zborov OZVENA
 • 2006 MUDr. František Mrážik, Marián Smolák, Ivan Vojtek
 • 2007 – MUDr. Štefan Matúch i.m., O. Leander Tadeusz Pietras OSPPE
 • 2008 – MUDr. Pavol Ondruš i.m.
 • 2010 – Mgr. Ján Krišanda, MVDr. Igor Pribula, doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Cena primátora mesta Vranov nad Topľou

 • 2005 – Pavol Dziak, Štefan Eperješi, Štefan Kocák, Mgr.art. Martin Knut, Prof.Ing. Igor Liberko,CSc., Dana Pelcerová, MVDr. Igor Pribula, Ing. Jozef Rusnák, PaedDr. Jozef Švarbalík, Záujmové združenie DRIŠĽAK
 • 2006 – Mgr. Slavomír Gallo, Mária Haľková, Mgr. Róbert Jevín, Mgr. Ladislav Klepák, PhDr. Ján Kopina, Mgr. Andrej Lakatoš, Michal Mayer, Stanislav Obický, Ing. Ján Tomáš, Ing. Štefan Vágner, Rímskokatolícka cirkev – Farnosť sever, Základná škola Lúčna, Združenie šíriace kresťanskú kultúru
 • 2007 – Ing. Ján Holub, akad. mal. Jozef Jackanič, Mgr. Jozef Kuba, MUD. Juraj Kuročka, Juliana Melková,Libuša Ondičová, MUDr. Beáta Pacanová, Anna Petrová, Ing. Marián Švantner, plk. JUDr. Štefan Veliký, Detský folklórny súbor Cifroško pri ZŠ Sídlisko II, MŠK Vranov nad Topľou oddiel džuda – juniorky, Mestský dom kultúry
 • 2008 – Ing. Ján Bendzák, MUDr. Miroslav Hlivák, Mikuláš Horváth, Miroslav Hrubovský, Ing. Michal Kolesár, PhDr. Mária Kotorová, PaedDr. Michal Kučera, Anna Maťašová, Pavol Nemčík, Ema Štofková, Folklórny súbor ORGONINA
 • 2010 – MUDr. Jozef Antolík, Mgr. Štefan Cibere, Ján Gdovec, Mgr. Marek Kunder, Andrea Krišandová, Ing. Ľubor Kulich, Ing. Adelheid Mitaľová, Ing. Ján Mitaľ, PaedDr. Štefan Orol, Helena Sokolová, Základná škola Juh Vranov nad Topľou, Mestský športový klub, Vranovská nemocnica, n.o.

Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou

 • 2000 – Emília Burdová, Magdaléna Čačková, Ing. Július Čačko, Ing. Oliver Červinka, Ing. Jozef Drugda, Mikuláš Horváth, Ing. Vojtech Christov, Albín Kolarčík, Štefan Košický, Vdp. Koloman Líška, Doc. PhDr.Imrich Michnovič,CSc., Doc. Július Muška, Pavol Nemčík, Ing. Mikuláš Perejda, MUDr. Teodor Plško, Dezider Skyba i.m., Štefan Škovran
 • 2005 – MVDr. Pavol Bindas, Ján Čorba, Doc.Ing.arch. Juraj Havaj,CSc., Štefan Hreha, Anna Krištanová, MUDr. František Lakatoš, RNDr. Ivan Marhulík, PaedDr. Miroslav Mihaľ, Magdaléna Prevendarčíková, Ing. Andrej Žipaj
 • 2007 – Jozef Kužma, Ján Oravec, Ondrej Pavelko
 • 2010 – Mária Nálešníková, Anna Sičáková

« späť

aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 54 050
Počet návštev od 21.02.2008: 4624859
Počet návštev dnes: 986