Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Žiadosti o informácie

« späť
Úradná tabuľa » Informácie podľa zákona » Žiadosti o informácie

AKO MOŽNO PODAŤ ŽIADOSŤ

  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu vpravo po vstupe do budovy úradu
  • písomne (poštou) na adresu Mesto Vranov nad Topľou, Mestský úrad, kancelária prednostu, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
  • faxom na číslo faxu 057/44 229 29
  • e-mailom na adresu anna.ungradyova@vranov.sk, mesto@vranov.sk . Zaslanie žiadosti o informáciu na iné emailové adresy ako tu uvedené nebude akceptované!
  • telefonicky na tel. číslo 057/7590123 (Mgr. Ungradyová)

ČO MUSÍ BYŤ ZO ŽIADOSTI ZJAVNÉ

  • kto žiadosť podáva, adresa pobytu alebo sídlo
  • ktorých informácií sa týka
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

POSTUP PRI SPRÍSTUPNENÍ INFORMÁCIÍ

ustanovuje Smernica o sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií v podmienkach Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

SADZOBNÍK

Smernica o sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobode informácií v podmienkach Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

« späť

aktualizácia: 31.03.2014 | počet zobrazení: 38 754
Počet návštev od 21.02.2008: 3780316
Počet návštev dnes: 1098