« späť
Kultúra » Archív kultúrno-spoločenských podujatí » 2010 » OTVORENIE 1. ETAPY UPRAVENÉHO CENTRA MESTA VO V RANOVE NAD TOPĽOU

OTVORENIE 1. ETAPY UPRAVENÉHO CENTRA MESTA VO V RANOVE NAD TOPĽOU

Presne na pravé poludnie v nedeľu, 27.6.2010 sa zišlo niekoľko stoviek Vranovčanov, aby boli prítomní milej slávnosti, ktorá bola spojená s odovzdaním novo vytvoreného diela – 1. etapy upraveného centra mesta, v ktorom primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo, vranovský rodák akad. sochár Michal Čupil a farár Farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove o. Martin Lehončák slávnostne odhalili rovnocennú kópiu súsošia sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom. Primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo v úvode svojho príhovoru občanom povedal: „Takpovediac dlhý čas čakania sa naplnil a dnes sa stretávame na tomto mieste, aby sme otvorili prvú etapu upraveného centra mesta, aby sme aj vlastnými očami vymenili obraz námestia zostarnutého zubom času a vymenili polorozpadnuté chodníky a plochy pôvodného parku“. A pokračoval: „Odkazom pre ďalšie generácie Vranovčanov je aj dielo, ktoré im odovzdávame práve dnes. Na tomto našom vynovenom námestí, ktorého je zatiaľ ukončená 1. etapa celého centra, sa odzrkadľujú životy mnohých. Je to zhmotnený ich tvorivý potenciál a odtlačky ich rúk. Keby nebolo múdrych a šikovných ľudí, nestáli by sme tu dnes a nepozerali spoločne s pýchou na toto dielo. Vymenovať všetky mená, nie je možné, ale napriek tomu, zanechali svoj odkaz pre životy všetkých nás. Odkaz sily ľudského umu, zručnosti a schopností. Slová vďaky patria vám, občanom, za zhovievavosť a trpezlivosť ako aj tým, ktorí svojou aktívnou prácou a radami prispeli k tomuto dielu. Chcem sa poďakovať a vysoko oceniť prácu zainteresovaných odborov a oddelení mestského úradu, ako aj poslancom mestského zastupiteľstva predchádzajúceho i súčasného obdobia za podporu tohto diela. Poďakovanie patrí projektantom Ing. arch. Los Chovancovi a Ing. arch. Michalovi Šimurdovi za spracovanie projektovej dokumentácie úpravy centra mesta, spoločnosti Skanska SK a.s. Bratislava za zrealizované práce pri úprave 1. etapy centra mesta, Ing. Martinovi Borošovi za výsadbu zelene a parkových úprav, vranovskému rodákovi akad. sochárovi Michalovi Čupilovi za vytvorenie rovnocennej kópie súsošia sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom, PSK v zastúpení MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom PSK za spoluprácu a spolufinancovanie dopravnej časti Námestia slobody vo Vranove nad Topľou. (Všetci menovaní prevzali z rúk primátora ďakovné listy).

Je na nás, drahí spoluobčania, ako si to všetko budeme vážiť, starať sa, zveľaďovať to, čo vidíme a vnímame. Každý kameň položili ruky človeka, ktorý žije svoj život, ale všetky tie bezmenné ruky vytvorili dielo, ktoré je viditeľné a patrí nám všetkým. Dovoľte s radosťou odovzdať toto vkusne a moderne upravené námestie do užívania vám, občanom nášho mesta“.

Nasledovalo požehnanie vytvoreného diela a posvätenie súsošia o. Martinom Lehončákom. Slávnostnú atmosféru dotvoril chrámový gréckokatolícky zbor Chrysostomos. Podujatie moderovala Viera Machková.

Základné údaje:
Od júla 2009 sme v našom meste začali s celkovou úpravou centra mesta. Celý projekt ako aj samotná realizácia úpravy centra mesta je rozdelený do 3 etáp a jeho cieľom je nielen skrášlenie mesta, ale aj zvýšenie bezpečnosti dopravy aj občanov. V súčasnosti je zrealizovaná 1. etapa od baziliky po križovatku (Rozkvet) vr. Táto etapa pozostávala z úpravy všetkých povrchov spevnených plôch – uloženia dlažby, výstavby cyklistického chodníka, verejného osvetlenia, sadových úprav, trávnicovej trasy na uloženie káblov, úpravy povrchov komunikácií, výstavby nových parkovísk, úpravy križovatky pri bazilike a pri Rozkvete na okružnú križovatku. Pred poštou vznikol nový otvorený priestor a opravila sa studňa, súčasťou úpravy bola aj výmena oplotenia parku baziliky vr. výstavby vnútorných chodníkov s parkovým osvetlením. Dostatočné parkovanie v tomto okolí je zabezpečené novými parkoviskami (68). Celá stavba bola dotvorená drobnou architektúrou – parkovými lavičkami, odpadkovými košmi, picími fontánkami, novou výsadbou zelene s uložením kobercových trávnikov. Mesto vyčlenilo zo svojho rozpočtu na realizáciu úpravy tejto etapy SEVER 991,4 tis. EUR. Zároveň PSK, ako vlastník upravovanej cesty III. tr. vrátane úpravy križovatky na okružnú prispel sumou 164,6 tis. EUR. S úpravou centra budeme pokračovať v 2. etape – priestor od okružnej križovatky po križovatku pri OD Jednote, 3. etapa bude pokračovať od križovatky pri Jednote po križovatku pri reštaurácii Pod lipou.
K cenným pamiatkam v našom meste patrí typicky baroková exteriérová plastika vysokej umeleckej hodnoty – súsošie svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom. Pochádza z r. 1770 a časovo i slohovo korešponduje s barokovými úpravami kláštora paulínov. Pravdepodobne je prácou talianskych majstrov, pričom samotné súsošie sa javí ako unikát v rade sôch – sólofigúr, realizovaných na pamiatku tohto svätca. Je vysoké 220 cm a pre svoju hodnotu je zapísané v zozname kultúrnych pamiatok SR.
Vplyvom času bolo vážne poškodené a bolo potrebné pristúpiť k jeho reštaurovaniu. Autorom reštaurovania originálu súsošia bol akad. sochár Ondrej Dzúrik a od r. 2001 je umiestnené na základe dohody s tunajšou farnosťou v kostole sv. Františka z Assisi, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu poškodzovaniu. Autorom kópie plastík je vranovský rodák akad. sochár Michal Čupil. Súsošie bolo po dohode s farnosťou sever vrátené do parku, v ktorom sa nachádzal jeho originál.

« späť

« predchádzajúci
aktualizácia: 11.01.2011 | počet zobrazení: 23398

Počet návštev od 21.02.2008: 3140237
Počet návštev dnes: 397
fb