Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA VRANOV NAD TOPĽOU ZA ROK 2009

« späť
Kultúra » Archív kultúrno-spoločenských podujatí » 2010 » NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA VRANOV NAD TOPĽOU ZA ROK 2009

Veni, Vidi, Vici. Prišiel som, videl som, zvíťazil som. Celý čas od prvých gréckych olympijských hier až po súčasnosť si toto heslo s hrdosťou vravia víťazi. Tí, ktorí pokorili hranice, méty, súperov ale aj seba. A toto heslo s hrdosťou môžu prehlásiť aj tí športovci, ktorí vďaka svojim výkonom v uplynulom roku dokázali, že im právom patrí úcta a obdiv občanov nášho mesta. V slávnostnej atmosfére sa v piatok, 12.3.2010 nieslo v obradnej sieni mesta vyhlasovanie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2009. K športovcom, trénerom, funkcionárom a k pozvaným hosťom sa prihovoril primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo, ktorý sa o.i. poďakoval za dosiahnuté športové výkony a za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v r. 2009. Komisia mládeže a športu pri MsZ, v spolupráci s odborníkmi a trénermi, na základe kritérií, najmä dosiahnutých výkonov, získaných umiestnení v minulom roku, s prihliadnutím na návrhy jednotlivých klubov a oddielov, vyhodnotila športové úspechy v týchto kategóriách: jednotlivci – žiaci, mládežníci, dospelí, športové kolektívy – mládežníci a dospelí – bez určenia poradia. Je len samozrejmosťou, že všetci športovci súťažili a v tvrdej konkurencii sa presadzovali v športových súťažiach a disciplínach nielen na domácich športoviskách ale aj na tých medzinárodných, čím prispeli k úspešnej reprezentácii nášho mesta Vranov nad Topľou a SR.

Najúspešnejší športovec mesta Vranov n. T. za rok 2009

I. ŽIACKA KATEGÓRIA

1. Chlapci

 • Richard Dolinič, mladší žiak, MŠK Vranov n.T. – karate – 2. miesto žiacka liga VÚKABU nad 32 kg, 3. miesto Slovenský pohár žiakov nad 32 kg, 2. miesto Slovenský pohár žiakov kata chlapci
 • Richard Hatala, mladší žiak, MŠK Vranov n.T. – karate – 1. miesto žiacka liga VÚKABU do 40 kg, 4. miesto Stredoeurópska liga Budapešť do 40 kg, 1. miesto Medzinárodný turnaj Bihor cup – Oradea (Rumunsko) do 40 kg, 2. miesto Slovenský pohár žiakov do 40 kg
 • Miloš Jakubčin, starší žiak, MŠK Vranov n.T. – volejbal – 3. miesto M-SR, najlepší blokár M-SR
 • Adam Katica, mladší žiak, MŠK Vranov n.T. – judo – 3. miesto M-SR do 38 kg, 1. miesto MK mladších žiakov do 38 kg, medailové umiestnenia na mnohých medzinárodných turnajoch a veľkých cenách za rok 2009
 • Daniel Kuľbak, starší žiak, MŠK Vranov n.T. – karate – 1. miesto otvorené M-SR do 50 kg, 2. miesto M-SR do 57 kg kadetov a juniorov, 2. miesto Slovenský pohár do 50 kg, 3. miesto M-SR do 50 kg deti a žiaci, 3. miesto Medzinárodný turnaj Bihor cup – Oradea (Rumunsko), 4. miesto Stredoeurópska liga Budapešť,

2. Dievčatá

 • Dominika Pánčiová, mladšia žiačka, MŠK Vranov n.T. – karate – 1. miesto žiacka liga VÚKABU, do 35 kg, 2. miesto Slovenský pohár žiakov do 35 kg
 • Petra Serafínová, staršia žiačka, MŠK Vranov n.T. – judo –1. miesto MK do 36 kg, 2. miesto Medzinárodný turnaj – Zimný pohár – Hranice, medailové umiestnenia na mnohých medzinárodných turnajoch a veľkých cenách za rok 2009
 • Silvia Svoreňová, mladšia žiačka, MŠK Vranov n. T. – judo – 2. miesto M-SR do 40 kg, 1. miesto MK do 40 kg, 1. miesto Medzinárodný turnaj – Zimný pohár – Hranice, 1. miesto Medzinárodný turnaj Arad (Rumunsko), medailové umiestnenia na mnohých medzinárodných turnajoch a veľkých cenách za rok 2009
 • Bianka Voľanská, mladšia žiačka, MŠK Vranov n.T. – judo –3. miesto M-SR do 40 kg, 3. miesto Medzinárodný turnaj – Zimný pohár – Hranice, 3. miesto Medzinárodný turnaj Arad /Rumunsko/, medailové umiestnenia na mnohých medzinárodných turnajoch a veľkých cenách za rok 2009
 • Dominika Voľanská, staršia žiačka, MŠK Vranov n.T.- členka Centra olympijskej prípravy v Bratislave – judo – 1. miesto M-SR do 48 kg, 1. miesto MK starších žiačok do 44 kg, 1. miesto MK dorasteniek do 40 kg, 1. miesto MK junioriek do 44 kg, 3. miesto Medzinárodný turnaj – Zimný pohár – Hranice a víťazka mnohých medzinárodných turnajov a veľkých cien za rok 2009

II. MLÁDEŽNÍCKA KATEGÓRIA

1. Dievčatá

 • Zuzana Harčárová, juniorka, MŠK Vranov n.T. – volejbal – najlepšia nahrávačka na Medzinárodnom volejbalovom turnaji v roku 2009 Sanok, najlepšia nahrávačka na MVT v roku 2009 O pohár primátora mesta Vranov n.T., najlepšia nahrávačka na MVT v roku 2009 Krosno
 • Andrea Krišandová, dorastenka, MŠK Vranov n.T., členka Juniorského TOP teamu Slovenského olympijského výboru, členka národného športového centra, členka Centra olympijskej prípravy Bratislava – judo, 3. miesto Európsky mládežnícky olympijský festival – Tampere (Fínsko),9. miesto MS dorasteniek Budapešť, 5. miesto ME dorasteniek Koper (Slovinsko), 1. miesto M-SR dorasteniek do 52 kg, 2. miesto M-SR junioriek do 52 kg, 1. miesto Európsky, nominačný TOP turnaj dorasteniek do 52 kg Záhreb, 4. miesto Európsky Ranking list dorasteniek do 52 kg, najúspešnejšia pretekárka Slovenského zväzu juda 2009, víťazka mnohých medzinárodných turnajov a veľkých cien za rok 2009
 • Lýdia Nováková, mladšia dorastenka, MŠK Vranov n.T. – hádzaná, najlepšia strelkyňa oddielu na M-SR, najlepšia strelkyňa turnaja turnaja KEMPA CUP a IVANKA CUP Bratislava
 • Natália Slosarčíková, juniorka, MŠK Vranov n.T. – volejbal, najlepšia blokárka medzinárodných volejbalových turnajov 2009 – Sanok a Krosno a najvšestrannejšia hráčka MVT O Pohár primátora mesta Vranov n.T. 2009
 • Katarína Šestáková, mladšia dorastenka, MŠK Vranov n.T. – hádzaná, po náročnej operácii sa vrátila do kolektívu hádzanárok a výraznou mierou prispela k 3. miestu na M-SR

2. Chlapci

 • Juraj Čabala, mladší dorast – junior – MŠK Vranov n.T. – box, 1. miesto M-SR mladší dorast 2009, 2. miesto M-SR seniorov 2009, 2. miesto Medzinárodný turnaj olympijské nádeje Ústí nad Labem a Slovenské Nové Mesto
 • Jakub Dely, mladší dorast – starší dorast, MŠK Vranov n.T. – box, 1. miesto M-SR mladší dorast do 86 kg,1. miesto M-SR starší dorast do 91 kg, 1. miesto MK, 1. miesto Medzinárodný turnaj olympijské nádeje Slovenské Nové Mesto, 2. miesto Medzinárodný turnaj Torma Praha
 • David Gaži, starší dorast, MŠK Vranov n.T. – box, 1. miesto M-SR starší dorast, 2. miesto M-SR seniori, 1. miesto MK, Tadeáš Husár, dorastenec, MŠK Vranov n.T. – atletika, 2. miesto M-SR, skok do diaľky, 3. miesto M-SR v hale, beh na 60 m, 1. miesto MK beh na 100 m
 • Roman Kohutiar, veková kategória: U-20, U-18, MŠK Vranov n.T. – hokejbal, 2. miesto ME a hráč ALL-STARS výberu SR do 18 rokov, 5. miesto M-SR

III. KATEGÓRIA DOSPELÝCH

1. Ženy

 • Petra Čonková, dorastenka, MŠK Vranov n.T. – judo, 2. miesto M-SR dorasteniek do 63 kg, 2. miesto M-SR junioriek do 57 kg, 1. miesto M-SR žien do 63 kg, medailové umiestnenia na mnohých medzinárodných turnajoch a veľkých cenách za rok 2009
 • Mária Dobranská, dorast – ženy, MŠK Vranov n. T. – hádzaná, reprezentantka SR v kategórii 17 ročných, účastníčka kvalifikácie ME v Chorvátsku,

2. Muži

 • Marián Sisak, starší dorastenec, MŠK Vranov n.T. – box, 2. miesto M-SR starší dorast, 2. miesto M-SR seniori, 1. miesto MT Praha, 3. miesto MT Blagonič (Chorvátsko)
 • Richard Hatala, dospelí, MO SRZ MAPIER – lov rýb udicou PRÍVLAČ, člen širšej nominácie na MS, 1. miesto M-SR, 5. miesto rebríček jednotlivci 2009, 11. miesto dlhodobý rebríček jednotlivci
 • Denis Bilý, senior, MŠK Vranov n.T. – karate, 3. miesto M-SR seniorov v karate nad 84 kg, 4. miesto Stredoeurópska liga Budapešť nad 84 kg, 1. miesto Medzinárodný turnaj Bihor cup – Oradea (Rumunsko) nad 84 kg, 1. miesto Slovenský pohár nad 84 kg
 • Lukáš Husár, kategória muži, MŠK Vranov n. T. – atletika – 3. miesto M-SR beh na 200 m, na medzinárodnej súťaži „GPS“ získal tri prvé miesta v behu na 200 m a dve druhé miesta v behu na 100 m
 • Peter Harnádek, senior, MŠK Vranov n.T. – box, 1. miesto M-SR 2009, 1. miesto MK, zúčastnil sa na MS v Miláne

IV. Najúspešnejší športový kolektív mesta Vranov nad Topľou bez určenia poradia

1. MLÁDEŽ – CHLAPCI

 • MŠK Vranov n.T. – oddiel volejbalu – družstvo starších žiakov – 3. miesto M-SR,
 • MŠK Vranov n.T. – oddiel boxu – starší dorast, 2. miesto I. SDL 2009 družstva
 • Mestský futbalový klub Vranov n.T. – žiaci U 14 – vzorná reprezentácia mesta

2. MLÁDEŽ – DIEVČATÁ

 • MŠK Vranov n.T. – oddiel volejbalu – kadetky, 5. miesto M-SR, 2. miesto Majstrovská súťaž I. liga oblasť východ
 • MŠK Vranov n.T. – oddiel judo – juniorky, 2. miesto – I. Liga junioriek 2009, 2. miesto – rebríček oddielov Slovenského zväzu judo kategória mládež 2009, 5. miesto – rebríček oddielov Slovenského zväzu judo všetky kategórie 2009
 • MŠK Vranov n.T. – oddiel hádzanej – družstvo starších žiačok, 3. miesto M-SR,

3. MUŽI

 • MŠK Vranov n.T. – oddiel atletiky – družstvo mužov – 3. miesto M-SR v štafetovom behu – hale 4×400 m, 4. miesto M-SR v štafetovom behu – hale,
 • MŠK Vranov n.T. – oddiel boxu – seniori – 3. miesto M-SR TOKAJ EXTRALIGA
 • MŠK Vranov n.T. – Vranovský stolnotenisový klub – muži – 7. miesto – 1. Liga stolný tenis

Športovci sa podpísali do pamätnej knihy mesta, prevzali upomienkový darček s listinou a potešili sa z kultúrneho programu. Nielen oceneným športovcom, ale i tým, ktorí sa podieľajú na trénerskej, organizátorskej, poradenskej, koordinačnej a priamej aktívnej športovej činnosti, želáme pevné zdravie, veľa osobného šťastia a najmä úspechov vo všetkých športových odvetviach aj v roku 2010!

« späť

aktualizácia: 11.01.2011 | počet zobrazení: 54 769
Počet návštev od 21.02.2008: 4656821
Počet návštev dnes: 3261