Tradičné kultúrne podujatia

« späť
Kultúra » Tradičné kultúrne podujatia
VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI
Vranovské zborové slávnosti

Zborový festival s medzinárodnou účasťou je jednou z nemnohých prehliadok zborového umenia na Slovensku. Okrem vranovských zborov sú na festival pozývané zbory zo Slovenska i zo zahraničia, hudobní skladatelia, muzikológovia, slovenskí i zahraniční zbormajstri.

 • Termín konania: jún
 • Usporiadateľ: Mesto Vranov n.T., Mestský dom kultúry, Združenie speváckych zborov Ozvena
 • Viac informácií o festivale získate na stránkach Združenia speváckych zborov Ozvena.

Gaštanček

GAŠTANČEK

Súťažný festival mladých spevákov populárnej piesne do 14 rokov vznikol v roku 1998 a ako ojedinelý svojho druhu na Slovensku patrí medzi veľmi úspešné a obľúbené festivaly detských spevákov. Od svojich začiatkov prerástla už popularita festivalu hranice nášho kraja a oslovuje mnohých záujemcov z celého Slovenska. Cieľom festivalu je rozvíjať osobnosti talentovaných detí, usmerniť ich interpretačné snahy a objavovať nové talenty pre slovenskú scénu populárnej hudby.

 • Termín konania: jún
 • Usporiadateľ: Mesto Vranov n.T., Mestský dom kultúry

VRANOVSKÉ KULTÚRNE LETO

Promenádne koncerty, ktoré sa konajú kadždú prázdninovú nedeľu podvečer v centre mesta.

 • Termín konania: júl, august
 • Usporiadateľ: Mesto Vranov n.T., Mestský dom kultúry

LETNÝ JARMOK
 • Termín konania: august
 • Usporiadateľ: Mesto Vranov n.T.

HORNOZEMPLÍNSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
Hornozemplínske folklórne slávnosti

Nesúťažná prehliadka našich aj zahraničných folklórnych skupín i súborov. Ich tradícia začala v roku 1970 a pretrvala dodnes, čo svedčí o popularite tohoto podujatia. Slávnosti prebiehajú počas dvoch dní v centre mesta. V prvý deň sa publiku predstavujú folklórne skupiny z nášho regiónu. Druhý deň je veľkolepým zavŕšením osláv v podobe vystúpení folklórnych súborov zvučných mien zo Slovenska aj zo zahraničia.

 • Termín konania: august
 • Usporiadateľ: Mesto Vranov n.T., Mestský dom kultúry, Hornozemplínske osvetové stredisko

ZLATÝ GAŠTAN
Zlatý gaštan

Súťažný festival spevákov – amatérov populárnej piesne Vznikol v roku 1983 a v krátkom čase od svojho vzniku sa etabloval na podujatie, ktoré berú na vedomie nielen speváci, špecialisti či fanúšikovia populárnej hudby, ale aj široká kultúrna verejnosť. Každoročne sú na festival pozývaní profesionálni umelci a hudobní kritici, ktorí zohrávajú významnú úlohu pri objavovaní talentov pre slovenskú pop-scénu.

 • Termín konania: september
 • Usporiadateľ: Mesto Vranov n.T., Mestský dom kultúry

TRADIČNÝ VRANOVSKÝ JARMOK
Jarmok

Spojený s bohatým kultúrnym programom.

 • Termín konania: spravidla druhý piatok a sobota v októbri
 • Usporiadateľ: Mesto Vranov n.T., Mestský dom kultúry

ZIMNÝ JARMOK NA MIKULÁŠA

Zimný jarmok je spojený s rozsvietením vianočnej výzdoby a kultúrnym programom pre deti.

 • Termín konania: december
 • Usporiadateľ: Mesto Vranov n.T.

TRADIČNÉ PODUJATIA V REGIÓNE

Talenty
TALENTY

Detská súťaž v speve ľudových a populárnych piesní. Každoročne sa do tejto súťaže prihlási vyše 100 súťažiacich – spevákov vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí prejdú „sitom“ výberu a súťažný galakoncert je tak na vysokej umeleckej a interpretačnej úrovni.

 • Termín: február
 • Miesto: Dlhé Klčovo
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko, Obec Dlhé Klčovo

Výtvarný vranov – rezbári

VÝTVARNÝ VRANOV

Okresná súťaž neprofesionálnych výtvarníkov. Súťaž je trojstupňová. Jej cieľom je prezentovať tvorbu najlepších výtvarníkov vranovského okresu vo všetkých výtvarných kategóriách a technikách.

 • Vyhodnotenie prác: marec
 • Termín výstavy: apríl
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko

Mládež speiva

MLÁDEŽ SPIEVA

Krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov. Táto súťaž je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže. Je dvojstupňovou (krajskou a celoštátnou) postupovou súťažnou prehliadkou s dvojročnou periodicitou konanou v párnych rokoch pre mládežnícke spevácke zbory a v nepárnych rokoch pre detské spevácke zbory. Cieľom tejto súťaže je aktivizovať u detí a mládeže vzťah ku kultúre, motivovať ich k snahe zdokonaľovať sa, mať záľubu a porozumenie pre kultivovaný spev.

 • Termín: máj
 • Miesto: Dom kultúry Vranov nad Topľou
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko

šaffova ostroha

ŠAFFOVA OSTROHA
Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou. Každoročne sa tejto súťaže zúčastňuje okolo 80 súťažiacich – tanečníkov z celého Slovenska i zahraničia. Hlavnými organizátormi sú Národné osvetové centrum Bratislava, Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou a Obec Dlhé Klčovo. Sólisti – tanečníci súťažia v 7 kategóriách: A – Šaffov tanec, B – voľná kategória.

 • a) interpreti od 15 do 60 rokov, ktorí si do súťaže pripravia tanec pôvodných nositeľov ľudových tradícií nad 60 rokov, alebo tanec podľa interpretov zo Zlatého fondu Šaffovej ostrohy
 • b) interpreti – tanečníci, ktorí na ŠO získali trojnásobné víťazstvo a boli zaradení do Zlatého fondu
 • Termín: máj
 • Miesto: Dlhé Klčovo
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko, Obec Dlhé Klčovo

Roztoky

ROZTOKY

Okresná súťaž hudobného folklóru dospelých. Na Roztokoch spievajú: sólisti – speváci ľudových piesní, duá, mužské a ženské spevácke skupiny, predstavujú sa sólisti inštrumentalisti a ľudové hudby.

 • Termín: jún
 • Miesto: KD Banské
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko, Obec Banské

Kresťanské slávnosti zborového spevu

KRESŤANSKÉ SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU

Prehliadka duchovnej zborovej tvorby s podaní speváckych zborov z okresu Vranov nad Topľou, hosťujúcich zborov z iných okresov a zo zahraničia, ktoré do Vyšného Žipova prichádzajú v rámci Vranovských zborových slávnosti.

 • Termín: jún
 • Miesto: Kultúrny dom Vyšný Žipov
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko, Obec Vyšný Žipov

Výtvarný plenér

Medziregionálny plenér spojený s maľovaním a fotografovaním v prírode.

 • Termín: september
 • Miesto: Rekreačná oblasť Domaša
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko

VÝSTUP NA 101 SLOVENSKÝCH HRADOV A ZÁMKOV

Každoročne v prvú októbrovú sobotu HZOS Vranov nad Topľou organizuje športovo-turistické podujatie Výstup na hrad ičva, ktorého spoluorganizátormi sú Obec Sedliská a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach. Cieľom podujatia je oboznámiť účastníkov so zaujímavosťami o hrade, jeho histórii a pestovať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu v regióne.

 • Termín: október
 • Miesto: Hrad Čičva, Sedliská
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko

Sačurovská krídlovka

SAČUROVSKÁ KRÍDLOVKA

Prehliadka dychových hudieb a súťaž spevákov so sprievodom DH. Táto regionálna prehliadka dychových hudieb obohatená o súťaž v speve so sprievodom DH sleduje podporu a rozvoj tohto žánru, ktorý v našom regióne nemá dlhú tradíciu. Každoročne sa na tejto prehliadke zúčastňuje okolo 15 spevákov a 5 dychových hudieb.

 • Termín: október
 • Miesto: Dom kultúry Sačurov
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko, Obec Sačurov

Roma slávik
ZLATÝ RÓMSKY SLÁVIK

Sevácka súťaž. Tejto súťaži predchádzajú výberové kolá, v ktorých sa zúčastňuje vyše tridsať súťažiacich. V galaprograme sa predstaví 10 najlepších spevákov.

 • Termín: október
 • Miesto: Kultúrny dom Vranov nad Topľou – Čemerné
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko

Gu Zužoj na diškurki
Gu Zuźoj na diškurki

Medziregionálna súťažná prehliadka ľudového rozprávania.

 • Termín: november
 • Miesto: Sačurov
 • Usporiadateľ: Hornozemplínske osvetové stredisko, Obec Sačurov

« späť

aktualizácia: 28.10.2009 | počet zobrazení: 77 788
Počet návštev od 21.02.2008: 4638401
Počet návštev dnes: 267