Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

DEŇ UČITEĽOV - SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE PEDAGÓGOV VRANOVSKÝCH ŠKÔL

« späť
Kultúra » Archív kultúrno-spoločenských podujatí » 2010 » DEŇ UČITEĽOV - SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE PEDAGÓGOV VRANOVSKÝCH ŠKÔL

Sú medzi nami. Žijú dni všedné i sviatočné so svojou školou. S našimi školami. Vychovali desiatky odborníkov, ktorí robia dobré meno našim školám, nášmu mestu, regiónu… Dňa 26.3.2010 sa v obradnej sieni mesta Vranov nad Topľou uskutočnilo tradičné slávnostné prijatie pedagógov vranovských materských, základných a stredných škôl primátorom mesta PhDr. Tomášom Lešom. Podujatie bolo príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli význam učiteľského povolania, pozdravili a vyjadrili poďakovanie tým, ktorí ho roky úspešne napĺňajú. Pri príležitosti Dňa učiteľov za prítomnosti podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Ing. Jána Ragana, prevzali pedagógovia z rúk primátora ďakovný list za rozvoj školstva v meste Vranov nad Topľou a svojím podpisom obohatili stránky pamätnej knihy mesta. K slávnostnej atmosfére prispel aj kultúrny program žiakov základných škôl a pesničky v podaní Marianny Demčákovej a jej kapely. Program moderovali Viera Machková a Drahoslava Kalmanová.

Ocenení:

 • Materská škola Juh: Anežka Javiľaková – učiteľka
 • Materská škola Kukučínova: Mgr. Beáta Jankurová -učiteľka
 • Materská škola Okulka: Mgr. Mária Valovčinová – učiteľka
 • Materská škola Sídlisko 1. mája: Beáta Paľková – učiteľka
 • Materská škola Ulica 1. mája: Bc. Eva Kudziová – učiteľka
 • Základná škola Bernolákova: PaedDr. Mária Polomčáková – učiteľka, Mgr. Gabriela Šustová – učiteľka, Helena Poliaková – vychovávateľka ŠKD, Jarmila Baranová – riaditeľka ŠJ
 • Základná škola Juh: Mgr. Mikuláš Olbricht – učiteľ, Mgr. Mariana Petíková – učiteľka, Mária Dudášová – riaditeľka ŠJ
 • Základná škola Kukučínova: Ing. Viera Krotká – učiteľka, Mgr. Gabriela Marcinovová – učiteľka
 • Základná škola Lúčna: PaedDr. Anna Cicková – učiteľka, Mgr. Ľubica Tarkaničová – učiteľka, Katarína Kurečková – riaditeľka ŠJ
 • Základná škola Sídlisko II: Mgr. Helena Borošová – učiteľka, Mgr. Kvetoslava Hüblerová – učiteľka, Mgr. Anna Mydlová – učiteľka náboženskej výchovy, Katarína Hudáková – riaditeľka ŠJ
 • Centrum voľného času: Anna Šaffová – vychovávateľka
 • Základná umelecká škola: Anna Fetkovičová – učiteľka
 • Súkromná základná umelecká škola, odbor hudobný: Mgr. Radovan Zajíc – učiteľ
 • Spojená škola: Mgr. Iveta Duranská – učiteľka
 • Spojená škola internátna: Mária Dankovčíková – vychovávateľka, Anna Hartošová – vychovávateľka
 • Súkromné gymnázium: RNDr. Danka Baníková – učiteľka
 • Cirkevná spojená škola: Mgr. Lucia Hudáková – učiteľka, PaedDr. Ing. Peter Orendáč – učiteľ, Ing. Stanislav Petro – učiteľ
 • Gymnázium: RNDr. Silvia Konečná – učiteľka, Mgr. Radoslav Slivka – učiteľ, Mgr. Anna Šafranová – učiteľka, Justina Semjanová – vedúca ŠJ
 • Obchodná akadémia: Ing. Viera Lakatová – učiteľka
 • Stredná odborná škola A. Dubčeka: Mgr. Lenka Sabovíková – učiteľka, Ing. Anna Sciranková – učiteľka, Bc. Darina Jurkaninová – majsterka odbornej výchovy, Anna Popová – majsterka odbornej výchovy
 • Stredná odborná škola drevárska: Ing. Ján Demčák – učiteľ, Mgr. Iveta Hermanovská – učiteľka, Michal Mihaľo – majster odbornej výchovy

Vážení pedagógovia!

Dovoľte, aby sme Vám zaželali všetko to najlepšie a najkrajšie. Spolu s Vašimi žiakmi, terajšími i bývalými, vyslovujeme prosté ľudské ĎAKUJEME za Vašu každodennú prácu. Ďakujeme za to, že ste učiteľmi, aj za to, čo v mene svojho povolania robíte. Za stovky, tisícky hodín strávených v triede so svojimi žiakmi, za čas, ktorý venujete deťom v mimoškolskej činnosti, za prácu pre naše mesto, pre ľudí, ktorí tu žijú a budú žiť. Lebo výsledky Vašej práce sú nadčasové a tešiť sa z ich zrelých plodov budú aj ďalšie generácie.

« späť

aktualizácia: 11.01.2011 | počet zobrazení: 66 198
Počet návštev od 21.02.2008: 4657055
Počet návštev dnes: 3495