Prijímanie verejnosti primátorom mesta

« späť
Samospráva » Primátor mesta » Prijímanie verejnosti primátorom mesta

Primátor mesta Vranov nad Topľou prijíma verejnosť každý pondelok v čase od 9.00 do 11.00 hod., 1. poschodie, v kancelárii primátora.

Predtým ako občan požiada o stretnutie s primátorom mesta, má vždy najprv osloviť zamestnancov, resp. vedúceho príslušného oddelenia podľa problematiky, ktorou má v úmysle sa zaoberať.

Ak aj napriek konzultáciám na príslušnom oddelení pretrváva potreba nahlásiť sa aj na stretnutie u primátora mesta, tak nahlási na stretnutie cez sekretariát primátora, prípade cez príslušného vedúceho oddelenia MsÚ, s ktorým svoju záležitosť riešil.

Postup nahlásenia sa na stretnutie s primátorom:

  • osobne alebo telefonicky sa nahlásiť na sekretariáte primátora,
  • zadať údaje: meno, priezvisko, bydlisko, téma stretnutia, kontakt,
  • sekretariát primátora oznámi konkrétny termín , konkrétny čas
  • ak navrhovaný termín občanovi nevyhovuje, je možné dohodnúť iný termín stretnutia

Primátor vždy prijíma občanov za prítomnosti príslušného vedúceho odboru alebo podľa potreby aj za prítomnosti ďalších zamestnancov MsÚ. Objednaním na konkrétny čas sa vychádza v ústrety občanom, aby sa minimalizovalo zbytočné čakanie občanov predo dvermi prijímacej miestnosti.

Prijímanie verejnosti primátorom mesta sa uskutočňuje v mesiacoch september – jún.

« späť

aktualizácia: 29.12.2020 | počet zobrazení: 1 438
Počet návštev od 21.02.2008: 4628013
Počet návštev dnes: 505