Zástupcovia primátora

« späť
Samospráva » Zástupcovia primátora

Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Rozsah zastupovania určí v písomnom poverení. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Funkciu zástupcu primátora mesta Vranov nad Topľou vo volebnom období 2022 – 2026 vykonáva Ing. Dušan Molek a Ing. Peter Zahorjan.

Molek Dusan 2022

Ing. Dušan Molek

 • živnostník, nezávislý poslanec
 • bytom E. Urxa 272/1, 093 01 Vranov nad Topľou
 • e-mail: dusan.molek@azet.sk

 

Členstvo v orgánoch mesta

 • člen mestskej rady
 • predseda komisie na ochranu verejného záujmu
Zahorjan Peter 2022

Ing. Peter Zahorjan

 • vedúci oddelenia riadenia vývojových projektov, nezávislý poslanec
 • bytom Ružová ulica 1028/10, 093 03 Vranov nad Topľou
 • e-mail: peter.zahorjan@gmail.com

 

Členstvo v orgánoch mesta

 • člen mestskej rady
 • predseda komisia územného rozvoja a dopravy
 • člen finančnej komisie

« späť

aktualizácia: 12.12.2022 | počet zobrazení: 56 992

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Odmeny zástupcov primátora

Mesto Vranov nad Topľou podľa § 25 ods. 7 zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje odmeny zástupcov primátora, ktorí nie sú dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia.

aktualizácia: 16.01.2023 | počet zobrazení: 2 178

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 4625639
Počet návštev dnes: 506