« späť
Samospráva » Primátor mesta » Pracovný program

Pracovný program

45. týždeň
5.11.

 • porada vedenia
 • bežná agenda

6.11.

 • bežná agenda
 • Stretnutie s riaditeľom ZpS
 • Mesiac úcty k starším – Kresťanskí seniori

7.11.

 • Bežná agenda
 • porada s vedúcimi oddelení

8.11.

 • bežná agenda

9.11.

 • Operatívna pracovná porada s vedúcimi oddelení

44. týždeň
29.10.

 • individuálne stretnutie s občanmi
 • Porada vedenia
 • prezentácie publikácie ŠPORT Vranov
 • Udeľovanie verejných uznaní

30.10.

 • štátny sviatok

31.10.

 • porada s vedúcimi oddelení
 • vybavovanie bežnej agendy
 • upratovanie mesta – porada s odd. VPS

1.11.

 • štátny sviatok

2.11.

 • bežná agenda
 • stretnutie s riaditeľom MsDK
 • porada – náčelník MsP , prednosta MsÚ

43. týždeň
22.10.

 • Rokovanie zastupiteľstva PSK
 • Stretnutie v Dennom centre – Centrum
 • Sľub – Okrskové volebné komisie

23.10.

 • OA Vranov n.T. – Deň otvorených dverí
 • Stretnutie v Dennom centre – Čemerné
 • ZO SZTP – Mesiac úcty k starším

24.10.

 • Bežná agenda,
 • Rokovanie Rady seniorov

25.10.

 • Valné zhromaždenie – RPIC Prešov
 • Program k Mesiacu úcty k starším – MsDK
 • „Zlato Slovenska“ organizované agentúrou TADES

26.10.

 • Operatívna pracovná porada s vedúcimi oddelení

« späť

aktualizácia: 06.11.2018 | počet zobrazení: 413

Počet návštev od 21.02.2008: 2772108
Počet návštev dnes: 178
fb