Pracovný program

« späť
Samospráva » Primátor mesta » Pracovný program

10. týždeň
8.3.

 • Porada s prednostom MsÚ, vedúcimi oddelení, rozdelenie úloh na nasledujúci pracovný týždeň
 • Bežná agenda

9.3.

 • Vybavovanie elektronickej, mailovej, telefonickej komunikácie a úradných listín
 • Vybavovanie úradnej pošty, podpisovanie úradných dokumentov

10.3.

 • Vybavovanie elektronickej, mailovej, telefonickej komunikácie a úradných listín
 • Pracovné stretnutie s odd. údržby k jarnému upratovaniu

11.3.

 • Pracovné stretnutie s riaditeľkou ZpS a riaditeľom MsDK

12.3.

 • Bežná agenda, pracovné stretnutie s prednostom MsÚ a vedúcimi oddelení, oboznámenie sa s výsledkami splnenými úloh, zhrnutie pracovného týždňa

11. týždeň
15.3.

 • Zasadnutie PSK

16.3.

 • Pracovná porada s vedúcimi oddelení, podpisovanie úradných dokumentov
 • Bežná agenda

17.3.

 • Vybavovanie elektronickej, mailovej, telefonickej komunikácie a úradných listín
 • Zasadnutie mestskej rady

18.3.

 • Pracovná porada s vedúcimi odd. – príprava materiálom na zasadnutie mestského zastupiteľstva
 • Bežná agenda

19.3.

 • Pracovné stretnutie s vedúcimi odd. zamerané na jarné upratovanie
 • Podpisovanie úradných dokumentov

« späť

aktualizácia: 04.03.2021 | počet zobrazení: 2 158
Počet návštev od 21.02.2008: 3565056
Počet návštev dnes: 1011