« späť
Samospráva » Primátor mesta » Pracovný program

Pracovný program

5. týždeň
28.1.

 • individuálne stretnutie s občanmi
 • porada vedenia
 • bežná agenda

29.1.

 • ZpS – rokovanie
 • Bežná agenda

30.1.

 • Porada s vedúcimi odd.
 • Novoročné stretnutie s predstaviteľmi štátnej správy Vranov n.T.

31.1.

 • Porada s vedúcimi a zástupcami k MsZ
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva

4. týždeň
21.1.

 • individuálne stretnutie s občanmi
 • rokovanie – Kooperatíva
 • porada vedenia
 • bežná agenda

22.1.

 • Operatívna porada k zimnej údržbe
 • stretnutie s odd. školstva
 • porada s prednostom

23.1.

 • Bežná agenda
 • ÚPSVaR – výbor zamestnanosti
 • Zasadnutie mestskej rady

24.1.

 • Bežná agenda
 • Novoročné stretnutie s predstaviteľmi cirkvi pôsobiacich na území mesta

25.1.

 • Bežná agenda
 • Zasadnutie ZMOVR

3. týždeň
14.1.

 • Porada – Vranovské fašiangy
 • individuálne stretnutie s občanmi
 • Zimná údržba –operatívna porada

15.1.

 • PSK – Komisia kultúry
 • Porada k príprave rozpočtu

16.1.

 • Bratislava – rokovanie SARIO – SIEA

17.1.

 • Bratislava – rokovanie SARIO – SIEA

18.1.

 • Bežná agenda
 • oslavy oslobodenia mesta

2. týždeň
7.1.

 • individuálne stretnutie s občanmi
 • Zimná údržba – porada
 • Rokovanie so zástupcami SARIO

8.1.

 • porada s MŠ
 • vybavovanie bežnej agendy
 • rokovanie – odbory MŠ

9.1.

 • Vybavovanie bežnej agendy
 • Pracovné stretnutie – SARIO
 • Rokovanie MsDk

10.1.

 • bežná agenda
 • porada vedenia

11.1.

 • Porada – Občianske hliadky
 • bežná agenda
 • Stretnutie so zamestnancami novoročné

« späť

aktualizácia: 18.01.2019 | počet zobrazení: 490

Počet návštev od 21.02.2008: 2817412
Počet návštev dnes: 549
fb