Primátor mesta

« späť
Samospráva » Primátor mesta
Primátor 2018

Ing. Ján Ragan

Stranícka príslušnosť: nestraník

č.tel.: 00421 057 7590111

e-mail: primator@vranov.sk, jan.ragan@vranov.sk

  • Osobné údaje

Dátum narodenia:  27.2. 1969 vo Vranove nad Topľou
Rodinný stav:  Ženatý
Bydlisko:  Ná­mestie slobody 969, 093 01 Vranov nad Topľou

  • Vzdelanie

09/1983 – 06/1987:  Gym­názium vo Vranove nad Topľou, maturitná skúška
09/1987 – 07/1991:  Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, Mechanizačná fakulta, štátne záverečné skúšky v študijnom odbore „Mechanizácia poľnohospodárstva“
09/1996 – 06/1997:  Tec­hnická univerzita v Košiciach Ekonomická Fakulta – postgraduálne štúdium v odbore „Ekonomické riadenie a marketing“

  • Profesionálna dráha, priebeh zamestnaní

10/1991 – 06/1992:  Základná vojenská služba vo vojenskom útvare v meste Opava
11/1992 – 02/2010:  Okresný úrad práce vo Vranove nad Topľou:

  - odborný referent pre verejnoprospešné práce a civilnú službu
  - riaditeľ Okresného úradu práce vo Vranove nad Topľou
  - vedúci oddelenia evidencie a výberu príspevkov na poistenie v nezamestnanosti
  - samostatný odborný referent vytvárania dohodnutých pracovných miest
  - samostatný radca na úseku aktivačnej činnosti
  - riaditeľ

03/2010 – 12/2014:  Pre­šovský samosprávny kraj – podpredseda
01/2010 – primátor

  • Členstvo v organizáciach

Člen predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
Predseda Poľovníckého združenia – Vĺčia hora

  • Jazykové znalosti

Anglický jazyk:  pasívne
Ruský jazyk:  pasívne

  • Odborné znalosti

Práca s výpočtovou technikou:  MS Windows – Word, Excel
Odborné znalosti:  Ovlá­danie zákonných noriem, vyhlášok a interných noriem súvisiacich so službami zamestnanosti,od­borné kurzy v so zameraním na manažérske zručnosti, tímovú prácu a poradenské zručnosti, psychohygienu a diplomatický protokol

« späť

aktualizácia: 14.02.2023 | počet zobrazení: 109 960

Súvisiace články:
Články 1 - 2 / 2

Pracovný program

Pracovný program primátora na najbližšie obdobie…

aktualizácia: 22.09.2023 | počet zobrazení: 4 534

Prijímanie verejnosti primátorom mesta

aktualizácia: 29.12.2020 | počet zobrazení: 1 447

Články 1 - 2 / 2

Počet návštev od 21.02.2008: 4632675
Počet návštev dnes: 1290