« späť
Samospráva » Zasadnutia, uznesenia, zápisnice MsZ

Zasadnutia, uznesenia, zápisnice MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Mestské zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach prijíma hlasovaním uznesenia, ktorých výkon zabezpečuje mestský úrad a ďalšie orgány mesta.

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí riadi rokovacím poriadkom, ktorý upravuje spôsob prípravy, zvolávania, priebeh rokovania a uznášania sa mestského zastupiteľstva a spôsob kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

Dochádzka poslancov na zasadnutia MsZ a MsR vo volebnom období 2015–2018
Plán zasadnutí MsR a MsZ na najbližšie obdobie

Plán zasadnutí MsR a MsZ pre rok 2018 (PDF; 28,7 kB)

« späť

aktualizácia: 30.11.2018 | počet zobrazení: 71193

Súvisiace články:
Články 1 / 1

Uznesenia, hlasovania a zápisnice z rokovaní MsZ

Uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a hlasovanie poslancov vo volebnom období 2014 – 2018…

aktualizácia: 11.12.2018 | počet zobrazení: 63686

Články 1 / 1

Počet návštev od 21.02.2008: 2791706
Počet návštev dnes: 64
fb