Výbor MČ Vranov CENTRUM

Ondrušová Lýdia 2014 JUDr. Lýdia Ondrušová
 • právnička, nezávislá poslankyňa
 • bytom Sídlisko I 974/21, 093 01 Vranov nad Topľou
 • lydia.ondrusova@upsvr.gov.sk
 • predsedkyňa výboru mestskej časti, členka mestskej rady, členka komisie bytovej a sociálnych služieb, členka komisie na ochranu verejného záujmu
Fedor Marek 2014 MUDr. Ing. Marek Fedor
 • lekár, poslanec za KDH
 • bytom Hviezdoslavova 2637/38-A, 093 01, Vranov nad Topľou
 • mudringfedor@pobox.sk
 • člen komisie majetkovej
Tropp Vladimir 2014 Ing. Vladimír Tropp
 • učiteľ, poslanec za SMER- SD
 • bytom Okulka 14/26, 093 01, Vranov nad Topľou
 • trop@centrum.sk
 • predseda komisie výstavby a životného prostredia
Lapčak Jan 2014 Ing. Ján Lapčák
 • manažér riadenia, nezávislý poslanec
 • bytom Janka Kráľa 977/10, 093 01, Vranov nad Topľou
 • j.lapcak@centrum.sk
 • predseda komisie bytovej a sociálnych služieb, člen komisie majetkovej
Hurna Zuzana PhDr. Zuzana Hurná
 • soc. pracovníčka, poslankyňa za SMER- SD
 • bytom Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou
 • zuzana.hurna@gmail.com
 • predsedkyňa komisie majetkovej
Košalko Rastislav 2015 Rastislav Košalko
 • predajca automobilov, nezávislý poslanec
 • bytom Sídlisko 1. mája 65/11, 093 01 Vranov nad Topľou
 • kosalko@s-autoservis.sk
 • člen komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi
Členovia výboru NEPOSLANCI Peter Valachovič, JUDr. Štefánia Križovenská, Helena Sokolová, Ing. Andrej Košičan, Anna Valovčínová, JUDr. Božena Čepeňová, Jozef Sinčák, PaedDr. Ján Marenčín, Ján Laco

Zápisnice:

« späť

aktualizácia: 26.06.2017 | počet zobrazení: 21923

Počet návštev od 21.02.2008: 2744850
Počet návštev dnes: 566
fb