Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Komisie MsZ

Komisie sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré napomáhajú činnosti mestského zastupiteľstva. Členmi komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva a občania mesta zvolení mestským zastupiteľstvom.

Spôsob voľby, úlohy a organizáciu činnosti komisií upravuje Štatút mesta(PDF; 141,2 kB)

Pre volebné obdobie 2022 – 2026 zriadilo mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou tieto komisie:

« späť

aktualizácia: 12.12.2022 | počet zobrazení: 48 370

Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 11

Komisia finančná

predseda: Ing. Ján Lapčák

členovia: Ing. Peter Zahorjan, Ing. Jozef Mikita, MBA, Ing. Martin Strmeň

tajomník: PhDr. Milan Malý, vedúci ekonomického oddelenia

aktualizácia: 10.07.2023 | počet zobrazení: 11 031

Komisia majetková

predseda: PhDr. Zuzana Hurná

členovia: Ing. Gabriel Mülbauer, Ing. Štefan Jančík, Mgr. Ján Karol

tajomník: Ing. Marián Onderko, vedúci oddelenia mestského majetku

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 12 083

Komisia výstavby

predseda: Bc. Peter Benčo

členovia: Mgr. Michal Jenčo, Ing. Vladimír Tropp, Ing. arch. Jozef Bednár

tajomník: Ing. Vlasta Štefániková, vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 6 108

Komisia bytová a sociálnych služieb

predseda: PhDr. Jozef Baran

členovia: JUDr. Lýdia Ondrušová, Ing. Ján Lapčák, Mgr. Anna Lakatošová

tajomník: Mgr. Gabriela Hodorová, vedúca oddelenia organizačného a sociálnych služieb

aktualizácia: 13.09.2023 | počet zobrazení: 10 894

Komisia školstva

predseda: Ing. Peter Štefanko

členovia: PaedDr. Vladimír Jenčko, Mgr. Miroslav Lapčák, Mgr. Igor Demčák

tajomník: RNDr. Valéria Novikmecová, vedúca oddelenia školstva

aktualizácia: 19.05.2023 | počet zobrazení: 4 746

Komisia kultúry a medzinárodnej spolupráce

predseda: Mgr. Emília Antolíková

členovia: Ing. Štefan Jančík, Ľudmila Škurlová, Mgr. Peter Novák

tajomník: PhDr. Beáta Balintová, referentka referátu kultúry a športu

aktualizácia: 07.09.2023 | počet zobrazení: 5 227

Komisia rozvoja spolupráce s podnikateľmi

predseda: Ján Kočiš

členovia: František Daniš, Ing. Jozef Mikita, MBA, Mgr. Daniel Trecák

tajomník: Ing. Anna Petríková, referentka referátu mestského majetku a podnikania

aktualizácia: 30.06.2023 | počet zobrazení: 4 265

Komisia mládeže a športu

predseda: Mgr. Eva Lenková

členovia: Marián Smolák, Roman Lazúr, Jaroslav Bella

tajomník: Ing. Imrich Kónya, prednosta

aktualizácia: 07.03.2023 | počet zobrazení: 5 603

Komisia územného rozvoja a dopravy

predseda: Ing. Peter Zahorjan Peter

členovia: Ing. Peter Štefanko, MVDr. Igor Pribula, Ing. Milan Tkáč

tajomník: Ing. arch. Jozef Balog, referent referátu územného rozvoja

aktualizácia: 27.09.2023 | počet zobrazení: 5 512

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda: Ing. Dušan Molek

členovia: Ing. Vladimír Jenčko, Mgr. Emília Antolíková, František Daniš, JUDr. Lýdia Ondrušová, Ing. Štefan Jančík

aktualizácia: 02.06.2023 | počet zobrazení: 5 344

Články 1 - 10 / 11

Počet návštev od 21.02.2008: 4638287
Počet návštev dnes: 153