Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

« späť
Samospráva » Mestské zastupiteľstvo (MsZ)

Zastupiteľský zbor mesta Vranov nad Topľou vo volebnom období 2022 – 2026 tvorí 25 poslancov. Zastúpenie politických strán a hnutí v poslaneckom zbore je nasledovné:

 • NEKA – 11 poslancov
 • KDH – 5 poslanci
 • SPOLU – občianska demokracia – 4 poslanci
 • HLAS-SD, SME RODINA – 4 poslanci
 • SMER-SD- 1 poslanec

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa riadi rokovacím poriadkom MsZ (PDF; 121,6 kB), Etický kódex voleného predstaviteľa mesta (PDF; 49,3 kB)

Poslanci mestského zastupiteľstva 2022–2026

Jančik Štefan 2022 Ing. Štefan Jančík
 • volebný obvod Lomnica, poslanec za HLAS-SD, SME RODINA
 • bytom Porubská 665/31, 093 03 Vranov nad Topľou
 • stefan.jancik@gmail.com
 • člen mestskej rady, člen komisie majetkovej, člen komisie kultúry a medzinárodnej spolupráce, člen komisie na ochranu verejného záujmu
  Zahorjan Peter 2022 Ing. Peter Zahorjan
  • volebný obvod Čemerné, nezávislý poslanec
  • bytom Ružová 1028/10-A, 093 03, Vranov nad Topľou
  • peter.zahorjan@gmail.com
  • zástupca primátora, člen mestskej rady, predseda komisie územného rozvoja a dopravy, člen komisie finančnej
  Jenčo Michal 2022 Mgr. Michal Jenčo
  • volebný obvod Čemerné, nezávislý poslanec
  • bytom Kvetná 836/18, 093 03, Vranov nad Topľou
  • miskojenco@gmail.com
  • predseda komisie životného prostredia, člen komisie výstavby
  Mikita Jozef 2022 Ing. Jozef Mikita, MBA
  • volebný obvod Čemerné, poslanec za KDH
  • bytom Puškinova 764/9, 093 03 Vranov nad Topľou
  • jozefmikita.cemerne@gmail.com
  • člen mestskej rady , člen komisie finančnej, člen komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi
  Mülbauer Gabriel 2022 Ing. Gabriel Mülbauer
  • volebný obvod Čemerné, poslanec za KDH
  • bytom Kpt. Nálepku 22/28, 093 03, Vranov nad Topľou
  • gabris.m79@gmail.com
  • člen komisie majetkovej
  Baran Jozef 2022 PhDr. Jozef Baran
  • volebný obvod Sever, nezávislý poslanec
  • bytom Na hrunku 1670/105, 093 01 Vranov nad Topľou
  • jozefbaran63@gmail.com
  • predseda komisie bytovej a sociálnych vecí
  Buzáš Martin 2022 Ing. Martin Buzáš
  • volebný obvod Sever, nezávislý poslanec
  • bytom Mariánske námestie 1494/121, 093 01, Vranov nad Topľou
  • poslanec@martinbuzas.sk
  • člen komisie životného prostredia
  Lenková Eva 2022 Mgr. Eva Lenková
  • volebný obvod Sever, poslankyňa za SPOLU – občianska demokracia
  • bytom Mlynská 1490/111, 093 01, Vranov nad Topľou
  • lenkova.eva@azet.sk
  • členka mestskej rady, predsedníčka komisie mládeže a športu
  Bradovková Gabriela 2022 RNDr. Gabriela Bradovková
  • volebný obvod Sever, poslankyňa za KDH
  • bytom Mlynská 1441/9, 093 01 Vranov nad Topľou
  • gbradovkova@gmail.com
  • členka komisie životného prostredia
  Smolák Marián 2022 Marián Smolák
  • volebný obvod Sever, nezávislý poslanec
  • bytom Mierová 1772/66, 093 01, Vranov nad Topľou
  • marian.smolak@gmail.com
  • člen mestskej rady, člen komisie mládeže a športu
  Stefanko Peter 2022 Ing. Peter Štefanko
  • volebný obvod Sever, poslanec za HLAS-SD, SME RODINA
  • bytom Dobrianskeho 1607/69, 093 01, Vranov nad Topľou
  • stefanko.stell@gmail.com
  • predseda komisie školstva, člen komisie územného rozvoja a dopravy
  Ondrušová Lýdia 2022 JUDr. Lýdia Ondrušová
  • volebný obvod Centrum, nezávislá poslankyňa
  • bytom Sídlisko I 974/21, 093 01 Vranov nad Topľou
  • lydia.ondrusova@upsvr.gov.sk
  • členka mestskej rady, členka komisie bytovej a sociálnych vecí, členka komisie na ochranu verejného záujmu
  Tropp Vladimir 2022 Ing. Vladimír Tropp
  • volebný obvod Centrum, nezávislý poslanec
  • bytom Okulka 14/26, 093 01, Vranov nad Topľou
  • vladotropp65@gmail.com
  • člen komisie výstavby
  Daniš František 2022 František Daniš
  • volebný obvod Centrum, poslanec za SMER-SD
  • bytom Námestie slobody 97/149, 093 01, Vranov nad Topľou
  • frantisekdanis@yahoo.co.uk
  • člen komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi, člen komisie na ochranu verejného záujmu
  Lapčak Jan 2022 Ing. Ján Lapčák
  • volebný obvod Centrum, poslanec za HLAS-SD, SME RODINA
  • bytom Janka Kráľa 977/10, 093 01 Vranov nad Topľou
  • j.lapcak@centrum.sk
  • predseda komisie finančnej, člen komisie bytovej a sociálnych vecí
  Hurna Zuzana 2022 PhDr. Zuzana Hurná
  • volebný obvod Centrum, poslankyňa za HLAS-SD, SME RODINA
  • bytom Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľou
  • zuzana.hurna@gmail.com
  • členka mestskej rady, predsedníčka komisie majetkovej
  Skurlova Ludmila 2022 Ľudmila Škurlová
  • volebný obvod Centrum, poslankyňa za SPOLU – občianska demokracia
  • bytom Okulka 16/16, 093 01 Vranov nad Topľou
  • ludmila.skurlova@gmail.com
  • členka komisie kultúry a medzinárodnej spolupráce
  Molek Dusan 2022 Ing. Dušan Molek
  • volebný obvod Juh, nezávislý poslanec
  • bytom E. Urxa 272/1, 093 01 Vranov nad Topľou
  • dusan.molek@azet.sk
  • zástupca primátora, člen mestskej rady, predseda komisie na ochranu verejného záujmu
  Benčo Peter 2022 Bc. Peter Benčo
  • volebný obvod Juh, nezávislý poslanec
  • bytom Komenského 620/63, 093 02 Vranov nad Topľou
  • bencosm@gmail.com
  • predseda komisie výstavby
  Lapčak Miroslav 2022 Mgr. Miroslav Lapčák
  • volebný obvod Juh, nezávislý poslanec
  • bytom Lúčna 824/20, 093 01 Vranov nad Topľou
  • miroslav.lapcak@centrum.sk
  • člen komisie školstva
  Antolíková Emília 2022 Mgr. Emília Antolíková
  • volebný obvod Juh, poslankyňa za KDH
  • bytom Bernolákova 1077/66 , 093 01, Vranov nad Topľou
  • antolikova.mita@gmail.com
  • predsedníčka komisie kultúry a medzinárodnej spolupráce, členka komisie na ochranu verejného záujmu
  Jenčko Vladimír 2022 PaedDr. Vladimír Jenčko
  • volebný obvod Juh, poslanec za SPOLU – občianska demokracia
  • bytom Juh 1057/11, 093 01 Vranov nad Topľou
  • jencko5@gmail.com
  • člen komisie školstva, člen komisie na ochranu verejného záujmu
  Pribula Igor 2022 MVDr. Igor Pribula
  • volebný obvod Juh, poslanec za SPOLU – občianska demokracia
  • bytom M.R.Štefánika 217/191, 093 01 Vranov nad Topľou
  • igorpribula11@gmail.com
  • člen komisie územného rozvoja a dopravy
  Kocis Jan 2022 Ján Kočiš
  • volebný obvod Juh, poslanec za KDH
  • bytom E. Urxa 290/8, 093 01, Vranov nad Topľou
  • jankocis@restauraciajunior.sk
  • predseda komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi
  Lazúr Roman 2022 Roman Lazúr
  • volebný obvod Juh, nezávislý poslanec
  • bytom Lúčna 824/22, 093 01 Vranov nad Topľou
  • romanlazur77@gmail.com
  • člen komisie mládeže a športu

  « späť

  aktualizácia: 26.12.2022 | počet zobrazení: 140 280

  Súvisiace články:
  Články 1 - 7 / 7

  Mestská rada

  aktualizácia: 26.12.2022 | počet zobrazení: 41 898

  Komisie MsZ

  Komisie sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré napomáhajú činnosti mestského zastupiteľstva. Členmi komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva a občania mesta zvolení mestským zastupiteľstvom…

  aktualizácia: 12.12.2022 | počet zobrazení: 48 341

  Výbory mestských častí

  aktualizácia: 02.03.2015 | počet zobrazení: 35 319

  Hlavný kontrolór

  Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.

  aktualizácia: 25.02.2015 | počet zobrazení: 24 310

  Zápisnice z MsZ

  aktualizácia: 27.04.2016 | počet zobrazení: 4 966

  Oznámenia majetkových pomerov verejného funkcionára

  Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára podľa ústavného zákona č 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov…

  aktualizácia: 28.01.2020 | počet zobrazení: 3 729

  Odmeňovanie poslancov MsZ

  Informácie o odmeňovaní poslancov MsZ vo Vranov nad Topľou…

  aktualizácia: 01.12.2020 | počet zobrazení: 4 271

  Články 1 - 7 / 7

  Počet návštev od 21.02.2008: 4629275
  Počet návštev dnes: 608