2019

Žiadateľ Suma v € Predmet žiadosti Miesto realizácie Dátum
BD Okulka Y/2 p. Rujáková 180,60 Nákup trvaliek, muškátov,berberisu a substrátu Okolie bytového domu Okulka Y/2 15.04.2019
BD Lúčna 2760/53 p. Horvát 287,80 Nákup a výsadba okrasných drevín, ruží a záhradníckeho substrátu Okolie bytového domu Lúčna 2760/53 16.04.2019
BD Okulka U2 p. Kalman 132,34 Nákup sirôtok, letničiek, tují, rašeliny, okrasného kameňa a netkanej textílie Okolie bytového domu Okulka U2 17.04.2019
BD Okulka U2 p. Kalman 94,32 Nákup trvaliek, letničiek, tují a trávnatej zmesi Okolie bytového domu Okulka U2 18.04.2019
SVB Juh 1065/C1 p. Diľ 761,43 Výsadba a nákup kvetov, drevín, záhradného substrátu, kameňov, kvetináčov a zátravňovacích dláždic Okolie bytového domu Juh 1063/C1 23.04.2019
BD Okulka Z/19 p. Krajčová 171,01 Nákup kvetov, záhradníckeho substrátu a a okrasných drevín Okolie bytového domu Okulka Z/19 26.04.2019
BD Okulka U2 p. Kalman 112,99 Nákup netkanej textílie a okrasného kameňa Okolie bytového domu Okulka U2 26.04.2019
BD Sídlisko 1. mája C 61/33 p. Marcinčin 171,00 Výsadba a nákup tují, letničiek,sub­strátu, netkanej textílie a mulčovacej štiepky Okolie bytového domu Sídlisko 1. mája C 61/33 26.04.2019
SVB Sídlisko II. 1213/30 p. Hatala 284,04 Výsadba a nákup muškátov, okrasných drevín, parkovej trávy a dunajského štrku Okolie bytového domu č. 1213/30 na Sídlisku II 30.04.2019
SVB Sídlisko I. 989 p. Molčan 193,30 Výsadba a nákup letničiek, trvaliek, ruží, substrátu, hnojiva a trávnikovej zmesi Okolie bytového domu Sídlisko I. 989 02.05.2019
MČ Lomnica p. Jančík 350,52 Výsadba a nákup okrasných drevín, trvaliek, okrasného kameňa, kôry, netkanej textílie, trávnatej zmesi a záhradníckeho substrátu Skrášlenie mestskej časti Lomnica 14.05.2019
SVB Námestie Slobody 1236 p. Piok 97,70 Výsadba a nákup okrasných drevín a záhradníckeho substrátu Okolie bytového domu č. 1236 na Námestí Slobody 14.05.2019
SVB Juh 1063/C2 p. Marton 40,42 Nákup kvetov, štrku, substrátu a hnojiva Okolie bytového domu Juh 1063/C2 15.05.2019
BD Juh 1065–3 p. Zniszczolová 78,89 Výsadba a nákup kvetov, substrátu a mulčovacej kôry Okolie bytového domu Juh 1065–3 15.05.2019
SVB Mlynská 1488 p. Szabó 46,20 Nákup a výsadba kvetov a substrátu Okolie bytového domu Mlynská 1488 16.05.2019
Sídlisko 1. mája 70/5 p. Kentošová 130,17 Nákup kvetov, trvaliek a substrátu Okolia bytového domu Sídlisko 1. mája 70/5 16.05.2019
SVB Ulica 1. mája 1223 p. Molčanová 534,49 Oprava lavičky a betónový koberec Okolie bytového domu č. 1223 na Ulici 1. mája 17.05.2019
SVB Sídlisko I. 990 p. Lelenková 56,65 Výsadba a nákup kvetov Okolie bytového domu Sídlisko I. 990 20.05.2019
SVB Sídlisko 1. mája A/59 p. Haritun 199,72 Výsadba a nákup letničiek, trvaliek, ruží, substrát, cereritu a parkovej trávy Okoliw bytového domu Sídlisko 1. mája A/59 20.05.2019
BD Okulka Y2 17/30 p. Pavelko 103,00 Nákup okrasného kameňa, netkanej textílie, drevín a substrátu Okolie bytového domu Okulka Y2 17/30 20.05.2019
BD Okulka Y/1 p. Demčáková 100,28 Nákup kvetov a záhradníckeho substrátu Okolie bytového domu Okulka Y/1 21.05.2019
SVB Ulica 1. mája p. Sotáková 194,51 Výsadba a nákup kvetov, okrasných kríkov a rašeliny Okolie bytového domu č. 1220 na Ulici 1. mája 22.05.2019
SVB Nám. Slobody 97 p. Dzurová 49,54 Nákup mulčovacej kôry Okoliw bytového domu Nám. Slobody 97 22.05.2019
SVB Ulica 1. mája p. Sotáková 40,50 Výsadba a nákup okrasných drevín a kvetín Okolie bytového domu č. 1220 na Ulici 1. mája 28.05.2019
SVB Sídlisko I. 992 p. Kubová 198,00 Výsadba a nákup kvetov a tráv Okolie bytového domu Sídlisko I. 992 29.05.2019
SVB Mlynská 1488 p. Szabó 38,70 Nákup substrátu Okolie bytového domu Mlynská 1488 04.06.2019
BD Okulka Y/1 p. Pavlečková 97,70 Nákup kvetov a záhradníckeho substrátu Okolia bytového domu Okulka Y/1 04.06.2019
BD Sídlisko 1. mája G/67 p. Torok 300,99 Výsadba a nákup tují, zatravňovačiek, kvetov, netkanej textílie a okrasných kameňov Okolie bytového domu Sídlisko 1. mája G/67 05.06.2019
SVB Mlynská 1335 p. Valkovičová 199,60 Výsadba kvetov, okrasných drevín, mulčovacej kôry, rašeliny, netkanej textílie, okrasného kameňa, a obrubníkov Okolie bytového domu Mlynská 1335 05.06.2019
BD Juh 1064 p. Horos 286,05 Výsadba a nákup kvetov, okrasných drevín, mulčovacej kôry, ihriskovej trávy, substrátu a hnojiva na trávu Okolie bytového domu Juh 1064 05.06.2019
SVB Juh 1053 p. Petrová 299,51 Výsadba a nákup kvetov, drevín, záhradného substrátu, mulčovacej kôry, okrasných kameňov a netkanej textílie Okolie bytového domu Juh 1053 10.06.2019
MČ Lomnica p. Jančík 144,40 Výsadba a nákup okrasných drevín, trvaliek, okrasného kameňa, kôry a záhradníckeho substrátu Skrášlenie mestskej časti Lomnica 11.06.2019
SVB Mlynská 1337 p. Vagaská 226,44 Výsadba letničiek, mramor. okruhliaky, mulčovacej kôry, záhradnícky substrát, ťahačiek, hnojivo Okolia bytového domu Mlynská 1337 13.06.2019
SVB Slanská I. 900/1 p. Komfederáková 298,93 Výsadba a nákup drevín, trávn. zmesy, štrku, rašeliny a záhradného substrátu Okolie bytového domu Slanská 900/1 19.06.2019
SVB Sídlisko II. 1222 p. Ocilková 266,20 Výsadba a nákup kvetov, tují, substrátu a hnojiva Okolie bytového domu č. 1222 na Sídlisku II 24.06.2019
BD Okulka R/11 p. Hurný 272,72 Nákup trvaliek, okrasných drevín, piesku, okrasných kameňov, dlažby a záhradníckeho substrátu Ookolie bytového domu Okulka R/11 28.06.2019
BD Dubník 1507 p. Maščuch 10,74 Výsadba a nákup kvetov Okolie BD č. 1507 na Dubníku 03.07.2019
Duklianskych hrdinov 1212 p. Vagnerová 7,27 Výsadba a nákup kvetov, záhradníckeho substrátu a mulčovacej kôry Okolie BD č. 1212 03.07.2019
SVB Juh 1065/A1–2 p. Kovalská 159,91 Výsadba a nákup kvetov, záhradného substrátu, hnojiva a rašeliny Okolie bytového domu Juh 1065/A1–2 159,91
SVB Sídlisko I. 990 p. Milý 14,70 Výsadba a nákup kvetov Okolie bytového domu Sídlisko I. 990 18.07.2019
SVB Sídlisko 1. mája B/60 p. Ščerbová 299,81 Výsadba a nákup kvetov, záhradnícekeho substrátu a hnojiva Okolie bytového domu Sídlisko 1. mája B/60 25.07.2019
SVB Juh 1065/C1 p. Diľ 2070,50 Práce na výstavbe chodníka Okolie bytového domu Juh 1063/C1 25.07.2019
SVB Sídlisko 1. mája 63/E p. Hermanovská 74,05 Výsadba a nákup kvetov, substrátu, trávnika a hnojiva Okolie bytového domu Sídlisko 1. mája 63/E 13.08.2019
SVB Lúčna 824 p. Desiatníková 299,84 Nákup a výsadba letničiek, trávnikového okraju, netkanej textílie, mulčovacej kôry a rašeliny Okolie bytového domu Lúčna 824 27.08.2019
SVB Sídlisko I. 990 p. Milý 9,16 Výsadba a nákup kvetov Okolie bytového domu Sídlisko I. 990 27.08.2019
BD Juh 1057 p. Ihnátová 300,00 Výsadba a nákup kvetov Okolie bytového domu Juh 1057 23.09.2019
SVB Sídlisko I. 996 p. Štefanko 113,90 Výsadba a nákup drevín, trávn. zmesy, hnojiva, mulčovacej kôry a záhradného substrátu Okolie bytového domu Sídlisko I. 996 21.10.2019
MČ Čemerné p. Tkáč 998,21 Nákup obrubníkov, cementu, štrkopiesku a zásypového kameniva Skrášlenie mestskej časti Čemerné 04.11.2019
Domašská 583. p. Janošo 148,13 Nákup a vysadenie kvetov, okrasných rastlín, hnojiva, mulčovacej kôry, netkanej textílie a kameňa Okolia bytového domu Rodinná oblasť, Ul. Janka Matušku 583 04.11.2019
SVB Sídlisko I. 980 p. Kobulnícká 299,84 Výsadba a nákup okrasných drevín, kvetov, okrasného kameňa a netkanej textílie Okolie bytového domu Sídlisko I. 980 15.11.2019
BD Dubník 1507 p. Maščuch 282,29 Výsadba a nákup kvetov, hnojív, netkanej textílie a záhradníckeho substrátu Okolie BD č. 1507 na Dubníku 20.11.2019
BD Lúčna 819/21 p. Kotuľák 278,32 Nákup záhradníckeho substrátu, hnojív, kvetín, riedidla a farby Okolie bytového domu Lúčna 819/21 20.11.2019
BD Okulka V/16 p. Andrejcová 301,45 Nákup črepníkových kvetov, zeminy, tují a letničiek Okolie bytového domu Okulka V/16 02.12.2019
BD Lúčna 825/4 p. Dobranský 298,20 Nákup a výsadba trvaliek, okrasných drevín, netkanej textílie, dunajského štrku a levandulí Okolie bytového domu Lúčna 825/4 12.12.2019
MČ Lomnica p. Jančík 46,40 Nákup a výsadba črepníkových kvetov Skrášlenie mestskej časti Lomnica 27.12.2019

« späť

aktualizácia: 24.02.2020 | počet zobrazení: 1 552
Počet návštev od 21.02.2008: 4657162
Počet návštev dnes: 3602