Participatívny rozpočet

« späť
Samospráva » Hospodárenie » Participatívny rozpočet

Radi by ste skrášlili verejné priestranstvo pri Vašom obydlí? Chcete opraviť lavičku alebo natrieť zábradlie, vysadiť nový strom, prípadne upraviť alebo vysadiť do Vašej predzáhradky nové rastliny? Tento rok, aj napriek nepriaznivému vývoju finančnej situácie mesta dôsledkom šírenia ochorenia COVID-19, mesto Vranov nad Topľou vo svojom rozpočte vyčlenilo 5000 eur na svojpomocné aktivity občanov mesta, čiže na nákup materiálu, pomocou ktorého si môžete skrášliť prostredie, v ktorom žijete.

O tom ako budú tieto peniaze využité môžete rozhodnúť práve VY.

Stačí vyplniť žiadosť (PDF; 18,1 kB) o poskytnutie dotácie (alebo si ju vyžiadať v kancelárii 1. kontaktu) a podať ju buď v kancelárii 1. kontaktu, alebo zaslať e-mailom na mesto@vranov.sk. Všetky podané žiadosti budú odborne posudzované a schvaľované na základe ich pozitívneho prínosu pre obyvateľov mesta Vranov nad Topľou.

Z príspevku je možné preplatiť náklady spojené s nákupom napr. okrasných drevín, krov, kvetov, okrasného štrku, mulčovacej kôry, zeminy, hnojiva, postrekov, geotextília apod. Z príspevku sa zvyčajne neprepláca nákup náradia, prvky detských ihrísk, lavičky, koše, stojany na bicykle apod. Výška príspevku mesta je štandardne do 300€. Žiadosti sa podávajú k 30.4. a 31.8 daného roka.

V roku 2019 boli tieto prostriedky využité na výsadbu kvetín, okrasných kríkov, stromov, na úpravu okolia pred bytovými domami mulčovacou kôrou, dekoračným kamenivom, či na estetizáciu schodísk pri bytových domoch, na estetizáciu peších komunikácií pri bytových domoch, a to samotnými obyvateľmi jednotlivých mestských častí. Možnosť participovať na výdavkovej časti rozpočtu mesta využili napríklad obyvatelia Mlynskej ulice, Sídliska I., Okulky, Lúčnej, Juhu, Sídliska 1. mája a Sídliska II. Celkovo bolo podporených vyše 55 žiadostí, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o približne desiatku týchto podporených žiadostí.

« späť

aktualizácia: 06.07.2020 | počet zobrazení: 2 358

Súvisiace články:
Články 1 - 4 / 4

2019

aktualizácia: 24.02.2020 | počet zobrazení: 318

2018

aktualizácia: 28.03.2019 | počet zobrazení: 592

2017

aktualizácia: 27.11.2017 | počet zobrazení: 845

2016

aktualizácia: 16.01.2017 | počet zobrazení: 826

Články 1 - 4 / 4

Počet návštev od 21.02.2008: 3556154
Počet návštev dnes: 2037