Chránené areály a prírodné pamiatky v okolí

« späť
Oddych, rekreácia, voľný čas » Oddych v prírode » Chránené areály a prírodné pamiatky v okolí

Medzianske skalky tvorí komplex vápencových skaliek a zlepencov. Územie predstavuje významnú lokalitu teplomilnej a suchomilnej kveteny s chránenými druhmi rastlín.

Radvanovské skalky tvorí vyvýšený kopček bradla, v minulosti narušený ťažbou kameňa. V typickom suchomilnom a teplomilnom rastlinnom spoločenstve je hojný výskyt chránených rastlín.

Štefanovská borina je významnou lokalitou teplomilného rastlinstva v južnej časti Nízkych Beskýd.

Petkovský potok je prírodná pamiatka, úzka a krátka kaňonovitá roklina, kde žijú rôzne druhy mäkkýšov a rastú vzácne a chránené druhy flóry.

Skaly pod Pariakovou sú prírodnou pamiatkou, pozostatkami andezitových lávových prúdov. V mozaike rastlinných spoločenstiev skalných útvarov je bohatý výskyt lišajníkov a machov.

Žipovské mŕtve rameno predstavuje prírodnú pamiatku a významný krajinný prvok na mŕtvom ramene Tople s chráneným vodným biotopom a spoločenstvami otvorenej vodnej hladiny.

Zapikan je prírodnou pamiatkou v impozantnej rokline Komorského potoka, zaujímavá bralnými formami, podomletými prevismi a vodopádom.

Zárez Stravného potoka je prírodná pamiatka a významná geologická lokalita. Erózny zárez potoka vytvára pereje, kaskády, jaskynky v zlepencových súvrstviach a malý vodopád. V ústí kaňonu sa nachádza minerálny prameň.

« späť

Krokusy
Krokusy
aktualizácia: 07.03.2008 | počet zobrazení: 45 234
Počet návštev od 21.02.2008: 4638350
Počet návštev dnes: 216