Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Výlety do okolia

Hrad Čičva

Týči sa nad obcou Sedliská vo vzdialenosti 7 km od Vranova nad Topľou pri ceste smerom do Humenného a pripomína niekdajšiu príslušnosť Vranova k hradnému panstvu. Bol centrom hradného panstva, ktoré v roku 1270 daroval kráľ Štefan V. šľachticovi Rainoldovi za zásluhy na výpravách kráľovského vojska. Pôvodnú najstaršiu časť hradu z prechodného románsko-gotického obdobia tvoril hradbový múr nepravidelného pôdorysu s okrúhlou vežou a ostrou hranou – britom a priľahlým palácom nepravidelnej dispozície. Okrúhla veža s britom bola na Slovensku vzácnym javom v architektúre ranostredovekých hradov a dostala sa sem pravdepodobne zo Sliezska, kde možno nájsť podobný typ. Hrad mal strážnu a kontrolnú úlohu pri dôležitej diaľkovej ceste, spájajúcej Sliezsko a Poľsko pozdĺž severných svahov Karpát so Sedmohradskom. V 14. storočí bol hrad doplnený o palác, v druhej polovici 16. storočia bola pristavaná južná delová bašta s predhradím a valcovou vežou. Najväčšia prestavba hradu sa konala koncom obdobia gotiky, na konci 15. a začiatkom 16. storočia. Hrad patril Rozgoňovcom až do roku 1523. V roku 1524 kráľ Ľudovít II. daroval panstvo Bátoriovcom. Od roku 1527 sa na hrade konali zhromaždenia Zemplínskej župy a bol tu umiestnený župný archív, ktorý pri požiari hradu zhorel. V priebehu 17. storočia hral hrad dôležitejšiu úlohu v protihabsbur­ských povstaniach. Po víťazstve cisárskych vojsk ho v roku 1717 nariadili zbúrať, odvtedy leží v ruinách. Pod hradom je nedostavaná hrobka Barkóciovcov z roku 1909. Obyvatelia osady Podčičva pod hradom aktívne zachovávajú korytárske remeslo.

Hanušovce nad Topľou

Renesančno-barokový kaštieľ, ktorý postavili na prelome 17. a 18. storočia, je architektonickou dominantou mesta. Jeho charakteristickými črtami sú výrazné nárožné veže a bohatá štuková výzdoba interiéru i fasády kaštieľa. Kaštieľ je v súčasnosti sídlom Vlastivedného múzea s cennou národopisnou a prírodovedeckou expozíciou so zameraním na územie okresu Vranov nad Topľou.

Šošovský, tzv. „malý“ kaštieľ pochádza z roku 1564. Je to poschodová, dvojtraktová budova s jednou nárožnou okrúhlou vežou.

Železničné viadukty patria medzi technické pamiatky a dodnes slúžia pre železničnú dopravu na trati Prešov – Humenné. Sústava štyroch viaduktov bola vybudovaná v rokoch 1939 – 1943. Najväčší z nich sa v dĺžke 400 m klenie nad mestom vo výške 40 metrov.

Kostol v Kelči

Barokovo-rokokový kostol pochádza z roku 1780 a stojí tesne pri brehu priehrady Domaša ako pamiatka na zaplavenú obec. Vnútorné zariadenie dopĺňa chrámový poklad, ktorý v roku 1781 pre zemepána obce zhotovil známy levočský zlatník Ján Szilassy. V interiéri sa nachádzajú vzácne pôvodné dubové lavice.

« späť

aktualizácia: 07.03.2008 | počet zobrazení: 58 419
Počet návštev od 21.02.2008: 4383374
Počet návštev dnes: 769