Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Májová veselica + video

Tradícia stavania mája, najčastejšie smrekového, jedľového alebo brezového stromčeka, má korene v dávnej minulosti. Symbolicky poukazuje na obnovujúcu sa prírodu počas jari. Stredoveku národy dávali stromčeky pred 1. májom na hospodárske budovy, domy ako ochranu pred chorobami a zlými duchmi.

Video nájdete tu: https://youtu.be/il79eFRTNrM

aktualizácia: 03.05.2023 | počet zobrazení: 2 103

Mesto Vranov nad Topľou poskytne finančné príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Mesto Vranov nad Topľou v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na túto službu. Tá má právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách.

aktualizácia: 02.05.2023 | počet zobrazení: 199

Kosba verejnej zelene v meste Vranov nad Topľou + video

Teplá zima a skorý príchod jari posunul začiatok kosby plôch verejnej zelene na území nášho mesta. S prvým cyklom kosenia zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb začali už začiatkom druhej polovice mesiaca apríl.

Video nájdete tu: https://youtu.be/LB9orjMxjEw

aktualizácia: 28.04.2023 | počet zobrazení: 220

Výberové konanie

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa Základnej umeleckej školy A. Dubčeka 880, 093 01 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 15. júla 2023.

riaditeľa Základnej školy Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 01. júla 2023.

 

aktualizácia: 25.04.2023 | počet zobrazení: 313

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2023

Mesiac Zmes. odpad [t] Objem. odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biol. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis [€]
Január 315,64 89,84 3,9 74,25 6,7 19,68 7,5 10,99 0,04 2 80010,42 82500
Február 267,92 91,85 0 64,93 9,56 8,51 21,81 9,23 0,06 10,12 78581,21 82500
Marec 334,04 56,72 23,2 114,95 5,82 13,68 3,6 10,18 0,05 0 84802,1 82500

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

aktualizácia: 18.04.2023 | počet zobrazení: 156

ZAČNIME LETO DOBROM!

Štartujeme prihlasovanie do 15. ročníka celoslovenskej kampane “Týždeň dobrovoľníctva”.

15. ročník celoslovenskej kampane sa uskutoční v novom termíne – od 23. júna do 29. júna 2023. Týždeň dobrovoľníctva prináša možnosť vyskúšať si dobrovoľnícku prácu, spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné. Samotné organizácie môžu prihlásiť svoju aktivitu do 31. mája prostredníctvom oficiálneho webu www.tyzdendobrovolnictva.sk.

aktualizácia: 14.04.2023 | počet zobrazení: 251

Bezplatná mediačná poradňa

Logo-mediacna poradna Aj v roku 2023 od 13.00 hod. do 15.00 hod. môžete využiť služby mediačnej poradne v priestoroch malej zasadačky na medziposchodí Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

Termíny mediačnej poradne mesta Vranov nad Topľou
Rok 2023 27. január 24. február 31. marec 28. apríl 26. máj 30. jún
28. júl 25. august 29. september 27. október 24. november 22. december

Do poradne sa objednajte telefonicky na čísle: 0918576893.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 668

Výzva na zaplatenie poplatku za hrobové miesto

piktogram – okuliare Mesto Vranov nad Topľou, ako prevádzkovateľ pohrebísk vyzýva občanov (nájomcov), ktorí nemajú platnú Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a nemajú zaplatený príslušný poplatok za hrobové miesto na ďalšie obdobie, aby najneskôr do 31.5.2023 uzat­vorili novú Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a zaplatili poplatok. Bližšie informácie budú občanom poskytnuté na t.č. 0951 126 745, resp. v Dome smútku na Mlynskej ul. vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 09.03.2023 | počet zobrazení: 786

Postup pre občanov k príspevku za ubytovanie odídenca

Vlajka Ukrajina Informácie pre poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca.

aktualizácia: 25.05.2022 | počet zobrazení: 1 611

Základné informácie pre občanov Ukrajiny

Štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky môžu na základe uznesenia vlády č. 144 z. 28.02.2022 požiadať o dočasné útočisko.

aktualizácia: 21.03.2022 | počet zobrazení: 3 968

Počet návštev od 21.02.2008: 4477317
Počet návštev dnes: 540