Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Verejné uznanie mesta Vranov nad Topľou 2021

Vážení spoluobčania!

Opätovne sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu, ktorá bude spočívať v zasielaní vašich návrhov na osobnosti a kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma a vo svete, či iné významné verejné počiny.

aktualizácia: 20.09.2021 | počet zobrazení: 719

Výzva

logo – deratizacia Z dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov Mesto Vranov nad Topľou v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 69/2005 o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou rozhodlo o vykonaní deratizácie verejných priestranstiev v období od:

od 13. septembra do 26. septembra 2021.
aktualizácia: 13.09.2021 | počet zobrazení: 661

Video: Výzva k petícii za záchranu nemocnice v našom okrese

Vážení občania mesta a okresu Vranov nad Topľou,

z dôvodu pripravovanej optimalizácie siete nemocníc v rámci celého Slovenska, Združenie miest a obcí Vranovského regiónu v spolupráci s petičným výborom za zachovanie akútnej nemocnice v našom okrese pripravili petičnú akciu za zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti vo Vranovskej nemocnici v takom rozsahu v akom sa poskytuje v súčasnosti.
Video s výzvou nájdete tu: https://www.facebook.com/…896018698909

aktualizácia: 08.09.2021 | počet zobrazení: 890

Tlačová beseda za zachovanie nemocnice v okrese Vranov nad Topľou

Za účasti primátorov a starostov miest a obcí Vranovského regiónu sa v pondelok 6. septembra v areáli Vranovskej nemocnice n. o. uskutočnila tlačová beseda, ktorej hlavnou témou bolo zachovanie nemocnice v našom okrese.

aktualizácia: 06.09.2021 | počet zobrazení: 275

Matica slovenská pripomenie verejnosti význam Východoslovenského roľníckeho povstania spred 190 rokov

Tento rok si pripomíname 190. výročie Východoslovenského roľníckeho povstania, ktoré bolo najväčšou poddanskou revoltou v histórii na území Slovenska. Matica slovenská považuje za dôležité aktualizovať jeho dejinný význam, a zároveň upozorniť na alarmujúci stav monumentálneho Pamätníka roľníckej vzbury 1831, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

aktualizácia: 04.09.2021 | počet zobrazení: 369

Video: Príhovor primátora Jána Ragana k novému školskému roku

Príhovor primátora Jána Ragana k novému školskému rokuMilí žiaci, vážení učitelia a rodičia !
Začína nový školský rok. Rovnako ako každý september, no predsa trochu inak. Všetkých nás trápi pandémia koronavírusu a v určitej miere ovplyvňuje nielen fungovanie škôl, ale aj celej spoločnosti.

Video nájdete tu: https://youtu.be/jq0Tzfc-d-I

aktualizácia: 02.09.2021 | počet zobrazení: 197

Video: Na "Letisku" mesto Vranov nad Topľou plánuje vybudovať novú okružnú križovatku

Video: Na „Letisku“ mesto Vranov nad Topľou plánuje vybudovať novú okružnú križovatkuNa ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili odkúpenie pozemku pri Centre voľného času vo Vranove nad Topľou (ďalej pri CVČ), o výmere 600 m2. Predmetný pozemok mesto Vranov nad Topľou odkúpi od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe znaleckého posudku za 31 500 eur.
Video nájdete tu: https://youtu.be/xDQnOs2usy8

aktualizácia: 26.08.2021 | počet zobrazení: 378

Video: Oprava sociálnych zariadení a šatní v Materskej škole Juh

So znížením energetickej náročnosti budovy Materskej školy Juh mesto Vranov nad Topľou začalo už v roku 2019, a to výmenou okien, dverí a vymurovaním spojovacej chodby tejto materskej školy. Súčasťou výmeny okien bolo aj osadenie žalúzií. Do výmeny okien mesto z vlastných prostriedkov preinvestovalo približne 98 000 eur.
Video nájdete tu: https://youtu.be/6ulIcfMZNMY

aktualizácia: 25.08.2021 | počet zobrazení: 736

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Vranov n.T.

Logo – SVaPS V súlade s Národným kontrolným programom pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2021 je okres Vranov nad Topľou vymedzený ako oblasť s aktívnym monitoringom Afrického moru ošípaných.

aktualizácia: 13.08.2021 | počet zobrazení: 1 028

Video: Slávnostné prijatie prvého občana mesta v roku 2021 - Lukáša Hamráka

Video: Slávnostné prijatie prvého občana mesta v roku 2021 – Lukáša Hamráka V stredu 11. augusta 2021 primátor mesta Ján Ragan v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou privítal I. občana mesta v roku 2021 – Lukáša Hamráka.

Video z prijatia nájdete tuhttps://youtu.be/1I9qYYVqy_s

aktualizácia: 12.08.2021 | počet zobrazení: 908

Počet návštev od 21.02.2008: 3813145
Počet návštev dnes: 810