Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na „Regeneráciu vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou“.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

aktualizácia: 01.06.2021 | počet zobrazení: 790

Epidémie a choroby v archívnych dokumentoch – Archív Vranov nad Topľou

Ľudstvo odpradávna sužujú rôzne ničivé udalosti. Či sú to živelné pohromy, choroby, epidémie, ba aj pandémie. Aj v súčasnosti sa učíme zvládať a žiť v pandemickej dobe – v dobe covidu.

aktualizácia: 31.05.2021 | počet zobrazení: 336

Záverečný účet mesta za rok 2020 a použitie rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou

Vo štvrtok 27. mája poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili záverečný účet mesta.

aktualizácia: 31.05.2021 | počet zobrazení: 115

Primátor podpísal Memorandum so spoločnosťou Frucona s.r.o.

V rámci dnešného rokovania mestského zastupiteľstva poslanci schválili a zároveň poverili primátora mesta Jána Ragana podpísať Memorandum o začlenení spoločnosti Frucona s. r. o. do Priemyselného parku Ferovo.

aktualizácia: 27.05.2021 | počet zobrazení: 1 588

Testovanie antigénovými testami v okrese Vranov nad Topľou

Mobilné odberné miesta v okrese Vranov nad Topľou:

aktualizácia: 24.05.2021 | počet zobrazení: 2 531

Vo štvrtok sa konalo pracovné stretnutie o stave prípravy technickej štúdie cyklistickej komunikácie

logáVo štvrtok 20. mája 2021 sa na vo Vranov nad Topľou uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom boli poslanci mestského zastupiteľstva informovaní o stave prípravy technickej štúdie cyklistickej komunikácie hlavnej osi Západ – Východ v meste Vranov nad Topľou. Pracovné stretnutie bolo organizované v rámci projektu „Efektívne v NRO Vranov nad Topľou, ktorý vychádza z operačného programu Efektívna verejná správa financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

aktualizácia: 24.05.2021 | počet zobrazení: 1 320

Zlepšenie vybavenia školských jedální

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo svojho rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách na bežné a kapitálové finančné prostriedky, a to vo výške 2 milióny eur.

aktualizácia: 24.05.2021 | počet zobrazení: 269

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2021

Mesiac Zmes. odpad [t] Objem. odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biol. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis [€]
Január 315,92 81,12 0 25,87 3,91 9,94 6,2 12,11 0,04 0 73125,76 84417
Február 278,07 95,04 0 23,18 6,84 6,59 23,55 8,87 0,06 6,72 70594,35 84417
Marec 370,64 152,56 0 52,18 13,84 14,39 11,5 9,81 0,04 0 92305,01 84417
Apríl 371,4 166,72 16,28 112,99 7,81 23,98 7 10,77 0,14 9,4 95698,7 84417

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

aktualizácia: 18.05.2021 | počet zobrazení: 1 267

Povinné predprimárne vzdelávanie

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné (povinný posledný ročník v materskej škole).

aktualizácia: 18.05.2021 | počet zobrazení: 157

Poslanci schválili výstavbu nových nájomných bytov na Kalinčiakovej ulici

Vo štvrtok 13. mája 2021 poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili výstavbu 70 nových nájomných bytov bežného štandardu – „Bytové domy na ulici Kalinčiakova, Vranov nad Topľou“, výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti pre napojenie bytových domov na inžinierske siete a verejnú miestnu komunikáciu, vrátane výstavby odstavných parkovacích plôch.

aktualizácia: 14.05.2021 | počet zobrazení: 3 416

Počet návštev od 21.02.2008: 3694188
Počet návštev dnes: 678