Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Voľby do NR SR - Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania parlamentných volieb v sobotu, 30. septembra 2023, nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

aktualizácia: 09.08.2023 | počet zobrazení: 540

Volebné okrsky v meste Vranov nad Topľou

Rozhodnutím č. 204/2023 z 8. júna 2023 bol v zbierke 30. september 2023 vyhlásený za termín konania predčasných parlamentných volieb. Obyvatelia Slovenskej republiky v tento deň, v čase od 7.00 h do 22.00 h, budú voliť nových poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

aktualizácia: 11.07.2023 | počet zobrazení: 535

Bezplatné dlhové poradenstvo

Bezplatné dlhové poradenstvoBezplatná dlhová poradňa je zriadená v prvom rade za účelom pomoci nadmerne zadlženým občanom. Zároveň plní úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal.

aktualizácia: 07.06.2023 | počet zobrazení: 1 561

Oznam - prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu mesta Vranov nad Topľou oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Návrhu zmien a doplnkov č.7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

uskutoční v čase od 15.05.2023 do 16.06.2023
aktualizácia: 11.05.2023 | počet zobrazení: 744

Výberové konanie

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa Základnej umeleckej školy A. Dubčeka 880, 093 01 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 15. júla 2023.

riaditeľa Základnej školy Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 01. júla 2023.

 

aktualizácia: 25.04.2023 | počet zobrazení: 1 029

Bezplatná mediačná poradňa

Logo-mediacna poradna Aj v roku 2023 od 13.00 hod. do 15.00 hod. môžete využiť služby mediačnej poradne v priestoroch malej zasadačky na medziposchodí Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

Termíny mediačnej poradne mesta Vranov nad Topľou
Rok 2023 27. január 24. február 31. marec 28. apríl 26. máj 30. jún
28. júl 25. august 29. september 27. október 24. november 22. december

Do poradne sa objednajte telefonicky na čísle: 0918576893.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 932

Výzva na zaplatenie poplatku za hrobové miesto

piktogram – okuliare Mesto Vranov nad Topľou, ako prevádzkovateľ pohrebísk vyzýva občanov (nájomcov), ktorí nemajú platnú Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a nemajú zaplatený príslušný poplatok za hrobové miesto na ďalšie obdobie, aby najneskôr do 31.5.2023 uzat­vorili novú Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a zaplatili poplatok. Bližšie informácie budú občanom poskytnuté na t.č. 0951 126 745, resp. v Dome smútku na Mlynskej ul. vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 09.03.2023 | počet zobrazení: 1 153

Postup pre občanov k príspevku za ubytovanie odídenca

Vlajka Ukrajina Informácie pre poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca.

aktualizácia: 25.05.2022 | počet zobrazení: 1 960

Základné informácie pre občanov Ukrajiny

Štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky môžu na základe uznesenia vlády č. 144 z. 28.02.2022 požiadať o dočasné útočisko.

aktualizácia: 21.03.2022 | počet zobrazení: 4 625

Zber separovaného a tuhého komunálneho odpadu

Logo odpad Kalendár zberu odpadov na rok 2021 v meste Vranov nad Topľou a ďalšie informácie o triedení odpadu…

aktualizácia: 29.12.2020 | počet zobrazení: 2 140

Počet návštev od 21.02.2008: 4624831
Počet návštev dnes: 958