Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Udialo sa...

« späť
Úvodná stránka » Udialo sa...

Mesto sa zapojí do finančnej zbierky ZMOS POMOC UKRAJINE

Mesto Vranov nad Topľou sa zapojí do finančnej zbierky ZMOS POMOC UKRAJINE, ktorú vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska. Na transparentný účet, ktorý bol založený pre tento účel, mesto Vranov nad Topľou prispeje sumou 2 000 eur. Vyzbierané finančné prostriedky majú slúžiť na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej krízy.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 697

Štatistické údaje dopravy zdarma na území mesta Vranov nad Topľou za mesiac február 2022

Z údajov, ktoré poskytol dopravca SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou mestu Vranov nad Topľou, v mesiaci február 2022 bolo spolu na oboch linkách mestskej hromadnej dopravy prepravených 10 003 cestujúcich.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 736

Zmeny a doplnky č. 6 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Vo štvrtok 24. marca poslanci mestského zastupiteľstva schválili zmeny a doplnky číslo 6 územného plánu nášho mesta a Všeobecne záväzné nariadenie mesta o záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 6 územného plánu mesta Vranov nad Topľou. Tieto zmeny a doplnky vymedzili riešené územie na základe požiadaviek mesta a ich hlavným cieľom riešenia sú:

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 784

Navýšenie obstarávacieho nákladu na výstavbu bytových domov na Kalinčiakovej ulici

Z dôvodu aktuálneho navýšenia cien stavebných prác a materiálov, ktore je spôsobené nielen pandémiou ale aj vojenským konfliktom na území Ukrajiny (na trhu je akútny nedostatok základných stavebných materiálov, ako sú murovacie materiály, oceľové profily a plechy, betonárska výstuž, zliatiny kovov a pod.) …

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 1 858

Deň učiteľov 2022

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou dňa 28. 3. 2022 sa po dvoch rokoch uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov všetkých materských, základných, stredných škôl, ktoré pôsobia regióne Vranov nad Topľou.
Video nájdete tu: https://youtu.be/byYsj1hqgUI
Viac fotografií nájdete tu: https://www.facebook.com/…621023533373?…

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 2 768

Dobudovanie a rekonštrukcia cesty na Cintorínskej ulici

S cieľom zrekonštruovať a rozšíriť miestne komunikácie a chodníky na Cintorínskej ulici, mesto Vranov nad Topľou v tomto období realizuje projekt Dobudovanie a rekonštrukcia infraštruktúry na Cintorínskej ulici.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 792

100. výročie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou - slávnostné prijatie

Pri príležitosti 100. výročia Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou primátor mesta Ján Ragan 1. apríla, v priestoroch obradnej siene, slávnostne prijal jej bývalých a súčasných zamestnancov.

Video z prijatia nájdete tu: https://youtu.be/fM75x8DyxIM
Viac fotografií nájdete tu: https://www.facebook.com/story.php?…

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 2 642

Štatistické údaje dopravy zdarma na území mesta Vranov nad Topľou za mesiac marec 2022

Z údajov, ktoré poskytol dopravca SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou mestu Vranov nad Topľou, v mesiaci marec 2022 bolo spolu na oboch linkách mestskej hromadnej dopravy prepravených 18 325 cestujúcich.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 721

Mesto ukončuje pasportizáciu nádob na komunálny odpad

V mesiacoch marec a apríl Oddelenie životného prostredia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou vykonávalo pasportizáciu nádob pri rodinných domoch. Podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Vranov nad Topľou č.179/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou §13 odst. 6 písmeno c) pri rodinných domoch sú zabezpečené správcom poplatku spravidla zberné nádoby o objeme 120 l.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 646

Na JUHU vo Vranove nad Topľou pribudne nová zastávka

V miestnej časti JUH vo Vranove nad Topľou bude vybudovaná nová železničná zastávka. Na slávnostnom akte položenia základného kameňa odhalili polohu zastávky predseda NR SR Boris Kollár, štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť, zástupcovia ŽSR a mesta Vranov nad Topľou. Požiadavka o premiestnení zastávky resp. vybudovaní novej v miestnej časti JUH vznikla od občanov Vranova v roku 2019.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 3 057

Počet návštev od 21.02.2008: 4388576
Počet návštev dnes: 1019