Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Udialo sa...

« späť
Úvodná stránka » Udialo sa...

Novoročné stretnutie primátora so zástupcami štátnej a verejnej správy

V utorok 24.01.2023 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, zástupcu primátora mesta Dušana Moleka stretol so zástupcami štátnej a verejnej správy pôsobiacimi na území mesta.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 712

Príhovor primátora mesta pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

piktogram – MDŽ Milé dámy,

8. marec je pre nás všetkých symbolom vzdania úcty Vám ženám. V dnešný deň si pripomíname nielen úspechy žien, ale aj ich boj za rovnoprávnosť a inkluzivitu. Dovoľte mi, aby som sa k vám čo najsrdečnejšie prihovoril pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 579

Oznam pre rodičov detí v CVČ vo Vranove nad Topľou

Logo – CVC Centrum voľného času oznamuje rodičom a deťom, že v dňoch 14. 3. 2023 a 15. 3. 2023 (utorok a streda) bude CVČ mimo prevádzky z dôvodu prerušenia dodávok tepla kvôli prebiehajúcim prácam na teplovodnom potrubí na Sídlisku Juh. Z tohto dôvodu bude prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť a všetky krúžky, ktorých miestom konania je budova CVČ sa rušia. Ďakujeme za porozumenie a o prípadných zmenách vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 495

Spoločnosť AGORA Solar v priemyselnom parku Ferovo celkovo preinvestuje približne 3,5 milióna eur + video

Spoločnosť AGORA Solar a. s. v priemyselnom parku plánuje vyrábať solárne panely a do roku 2024 zamestnať 50 zamestnancov.

Video nájdete tu: https://youtu.be/p836Mtqx6hI

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 1 130

Rekonštrukcia budovy Materskej školy Okulka - druhá časť + video

S cieľom optimalizovať energetickú náročnosť mestských budov, mesto Vranov nad Topľou v uplynulom období začalo s realizáciou zateplenia fasády a sokla druhej časti objektu Materskej školy Okulka. Jedná sa o časť budovy, v ktorej sa nachádza plaváreň a triedy školy.

Video nájdete tu: https://youtu.be/01EXlhnNs8U

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 833

Výstavba nového chodníka na Tehelnej ulici + video

V záujme zvýšenia bezpečnosti dopravy, najmä bezpečnosti chodcov, mesto Vranov nad Topľou v uplynulom období začalo s výstavbou novej pešej komunikácie na Tehelnej ulici. Jedná sa o pravostranný chodník v dĺžke 619,95 m, ktorý bude tesne súbežný s Tehelnou ulicou. Jeho šírka bude 1,5 metra.

Video nájdete tu: https://youtu.be/W5RJcH4E2UE

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 850

Mesto začalo s výstavbou nových nájomných bytov bežného štandardu + video

Mesto Vranov nad Topľou začiatkom leta odštartovalo výstavbu 70 nových nájomných bytov bežného štandardu „Bytové domy na ulici Kalinčiakova, Vranov nad Topľou“ a súvisiacej technickej vybavenosti pre napojenie bytových domov na inžinierske siete a verejnú miestnu komunikáciu, vrátane výstavby odstavných parkovacích plôch.

Video nájdete tu: https://youtu.be/8n0Lm6sYkKc

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 910

Optimalizácia energetickej náročnosti budovy Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou + video

S cieľom obnoviť mestskú budovu a zároveň vytvoriť podmienky pre dosiahnutie parametrov energeticky úsporného objektu mesto Vranov nad Topľou v tomto období realizuje projekt Optimalizácia energetickej náročnosti budovy základnej umeleckej školy.

Video nájdete tu: https://youtu.be/7oKoLMDXRhI

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 1 041

Štatistické údaje dopravy zdarma za 1. polrok 2022

Podľa údajov získaných od spoločnosti SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou, ktorá v meste Vranov nad Topľou zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu, v prvom polroku tohto roka bolo spolu na oboch linkách mestskej hromadnej dopravy prepravených celkovo 89 746 cestujúcich, pričom za rovnaké obdobie v uplynulých rokov bolo prepravených 74 523 cestujúcich.

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 819

Regenerácia vnútrobloku na Lúčnej vo Vranove nad Topľou

S cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľom Lúčnej, a to revitalizáciou priestoru pri bytových domoch 818 a 819, mesto Vranov nad Topľou sa v roku 2021 zapojilo do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

aktualizácia: 02.09.2022 | počet zobrazení: 2 141

Počet návštev od 21.02.2008: 4625640
Počet návštev dnes: 507