Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Udialo sa...

« späť
Úvodná stránka » Udialo sa...

Rozozvučanie sŕdc 2022

V rámci „Mesiaca úcty k starším“, pripravuje mesto pre našich seniorov rôzne podujatia, medzi ktoré už roky patrí aj prijatie občanov, ktorí v tomto roku dovŕšili 70 rokov.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 7 193

Ukončili sme ďalšiu etapu budovania cyklochodníkov

V septembri tohto roku sa nám podarilo ukončiť ďalšiu etapu prípravy siete cyklochodníkov. Pred pár dňami bolo vydané územné rozhodnutie k vranovskej časti cyklistického koridoru Vranov nad Topľou rekreačná oblasť Domaša. Znamená to, že kreslenie trasy, komunikácia s majiteľmi pozemkov kadiaľ cestička povedie, rozhovory s dotknutými inštitúciami a odstraňovanie pripomienok je za nami. Spolu s projektovou firmou Váhoprojekt, s.r.o. z Prešova sme na dokumente pracovali od roku 2020. Najhoršia časť je teda za nami. Teraz nás čaká vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie – detailné podklady ako bude stavba vyzerať, aká technológia sa použije a akým spôsobom sa postaví. Dokončenie tejto časti je naplánované na 3 mesiac roku 2023. Potom bude nasledovať realizácia stavby. Tá je rozdelená do 7 úsekov. Koridor chodníka je zrejmý z priloženého obrázku.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 1 241

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 24. novembra 2022 v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa za prítomnosti predsedníčky mestskej volebnej komisie Zuzany Némešovej, predstaviteľov štátnej, verejnej správy a hostí, uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 1 779

Výsadba nových stromov na Lúčnej

S cieľom zlepšenia kvality životného prostredia a tým aj zlepšenia kvality života obyvateľov Lúčnej, mesto Vranov nad Topľou uplynulý týždeň v rámci Národného projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia zrealizovalo výsadbu nových 82 stromov v tejto časti mesta.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 1 897

Zle parkujúce autá bránia zimnej údržbe

Oddelenie verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou v sobotu popoludní opätovne vykonalo chemický posyp miestnych komunikácií a chodníkov. Ten bol vykonaný z dôvodu náhleho zhoršenia ich zjazdnosti a schodnosti.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 2 346

XXVI. Zimný jarmok a uzávierka komunikácií

V dňoch 7. a 8. decembra sa v meste Vranov nad Topľou uskutoční v poradí už XXVI. Zimný jarmok.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 920

Prvý narodený občan mesta Vranov nad Topľou v roku 2023

Prvým narodeným občanom mesta Vranov nad Topľou v roku 2023 je Jasmína Ďurašková!

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 8 884

78. výročie oslobodenia mesta Vranov nad Topľou od fašizmu

V stredu 18. januára 2023 primátor mesta Ján Ragan s predstaviteľmi verejnej a štátnej správy, poslanci MsZ, predstavitelia politických strán a hnutí, zástupcovia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, predstavitelia škôl a Matice slovenskej si uctili pamiatku padlých pietnou spomienkou pri Pamätníku hrdinom bojovníkom proti fašizmu.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 3 337

Mestám a obciam zhasína nádej

logo-svetla Mesto Vranov nad Topľou sa pridáva k protestnej iniciatíve miest a obcí na Slovensku a 30.1.2023 od 19.00h zhasneme verejné osvetlenie na 30 minút. Ďakujeme za porozumenie.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 671

Novoročné stretnutie primátora s predstaviteľmi cirkví

V pondelok 23.01.2023 sa primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan, za prítomnosti prednostu mestského úradu Imricha Kónyu, zástupcov primátora mesta Dušana Moleka, Petra Zahorjana a vedúcej oddelenia školstva Valérie Novikmecovej stretol s predstaviteľmi cirkví a predstaviteľmi duchovného života pôsobiacimi na území mesta.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 680

Počet návštev od 21.02.2008: 4624860
Počet návštev dnes: 987