Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Udialo sa...

« späť
Úvodná stránka » Udialo sa...

Mesto začalo s doručovaním rozhodnutí k TKO

V týchto dňoch začalo mesto Vranov nad Topľou distribúciu rozhodnutí, ktorými mesto ako správca miestnych daní a poplatkov vyrubilo občanom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022. Roznáška rozhodnutí bude trvať do 15. mája 2022.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 567

Jarná údržba zelene v meste Vranov nad Topľou

S príchodom slnečného počasia zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb začali s jarným upratovaním mesta po zimnej sezóne. Po ukončení zimnej pohotovosti, ktorá končí 15. marca, začali so strojovým a ručným čistením mestských cestných a peších komunikácií, z ktorých odstraňovali inertný materiál.

Video nájdete tuhttps://youtu.be/QSKZxgOwoPE

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 579

Slávnostné prijatie hokejbalistov - majstrov Slovenska v extraligovej kategórii U23

Primátor mesta Ján Ragan spolu so svojim zástupcom Dušanom Molekom v utorok 17. mája slávnostne prijal hokejbalistov – členov klubu Hokejbal môže hrať každý a zároveň majstrov Slovenska v extraligovej kategórii U23. Pre túto kategóriu to bol pilotný turnaj, teda vranovskí hokejbalisti sú jej prvými víťazmi.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 862

Otvorenie Arény PKO pri Základnej škole Lúčna

Za účasti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej NRSR) Borisa Kollára, poslancov NRSR Petra Pellegriniho, Petra Pčolinského, Richarda Rašiho, Jána Ferenčáka, Matúša Šutaj-Eštóka, Miloša Svrčeka, štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR Kataríny Brunckovej a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa, honorárneho konzula Ukrajiny na Slovensku Stanislava Obického, primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana a ďalších predstaviteľov verejnej a štátnej správy bola v piatok 13. mája slávnostne otvorená športová Aréna PKO pri Základnej škole Lúčna.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 2 440

Štatistické údaje dopravy zdarma na území mesta Vranov nad Topľou za mesiac apríl 2022

Z údajov, ktoré poskytol dopravca SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou mestu Vranov nad Topľou, v mesiaci apríl 2022 bolo spolu na oboch linkách mestskej hromadnej dopravy prepravených 14 943 cestujúcich.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 589

5. ročník Poupratujme Vranov

Mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Mestským športovým klubom, Mestským futbalovým klubom, HC Bulls, 1. oddielom Lipy Vranov nad Topľou, OZ Vranovské vydry, OZ Ľadoborci, SBD Vranov nad Topľou, Byterm Vranov s.r.o., Správcovskou účtovnou spoločnosťou, Gymnáziom Dr. Cyrila Daxnera, Obchodnou akadémiou, Strednou odbornou školou, Cirkevnou spojenou školou, pripravili 5. ročník podujatia POUPRATUJME VRANOV, ktorého hlavným cieľom je zapojiť obyvateľov mesta – dobrovoľníkov do jarného upratovania verejných priestranstiev a oddychových zón mesta.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 620

Otvorenie novej športovej haly na Juhu

Od dnešného dňa (27. mája) je pre všetkých obyvateľov a návštevníkov nášho mesta k dispozícii nová multifunkčná športová hala. Tú slávnostným prestrihnutím pásky otvorili primátor mesta Ján Ragan, Ján Krišanda, Andrej Danko a zástupcovia staviteľa Matúš Barkóci a Roland Ďurko.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 2 063

Menovanie riaditeľky Materskej školy, Vajanského ulica 641

Dňa 27. mája na základe výsledkov výberového konania si Mária Šoganičová prevzala z rúk primátora mesta Jána Ragana menovací dekrét na funkciu riaditeľky Materskej školy, Vajanského ulica 641. Pani riaditeľka bude vo svojej funkcii pokračovať od 1. júna ďalších päť rokov.

aktualizácia: 15.06.2022 | počet zobrazení: 497

Vianočná výzdoba v meste Vranov nad Topľou

Adventný veniec inštalovaný po obvode fontány, drevený betlehem vyrezaný chránenou dielňou ROMA ART ČIČAVA pod vedením Milana Krajňáka a približne 12 metrový.....

aktualizácia: 07.02.2022 | počet zobrazení: 2 476

Mesto začalo so zimnou údržbou ciest a chodníkov

Zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo Vranove nad Topľou od pondelka 29. 11. 2021 operatívne vykonávajú zimnú údržbu miestnych komunikácií. Ich úlohou je odstránenie, prípadne zmiernenie závad v zjazdnosti a schodnosti komunikácií, spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami.

aktualizácia: 07.02.2022 | počet zobrazení: 994

Počet návštev od 21.02.2008: 4388590
Počet návštev dnes: 1033