Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Výzva na zaplatenie poplatku za hrobové miesto

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Výzva na zaplatenie poplatku za hrobové miesto

Mesto Vranov nad Topľou, ako prevádzkovateľ pohrebísk vyzýva občanov (nájomcov), ktorí nemajú platnú Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a nemajú zaplatený príslušný poplatok za hrobové miesto na ďalšie obdobie, aby najneskôr do 31.5.2023 uzat­vorili novú Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a zaplatili poplatok. Bližšie informácie budú občanom poskytnuté na t.č. 0951 126 745, resp. v Dome smútku na Mlynskej ul. vo Vranove nad Topľou.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 195/2023 je povinnosťou nájomcu uzatvoriť Zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku a zaplatiť poplatok za hrobové miesto. V prípade nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť hrobové miesto zrušené.

Odd. mestského majetku, MsÚ

« späť

aktualizácia: 09.03.2023 | počet zobrazení: 1 187
Počet návštev od 21.02.2008: 4638273
Počet návštev dnes: 139