Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Aktuality

« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Oddelenie životného prostredia upozorňuje

Upozorňujeme občanov bývajúcich blízko kostolov a cintorínov, hlavne z ulíc Na vŕšku a Cintorínska, aby nevyvážali odpad do pristavených kontajnerov.

aktualizácia: 31.08.2023 | počet zobrazení: 189

Obchodná verejná súťaž - predaj a prenájom majetku mesta

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj a prenájom majetku mesta. 

  • nájom areálu mestského kúpaliska, s termínom predkladania ponúk – 11.9.2023

=============­========================­========================­======

  • predaj technologického zariadenia nekrytej ľadovej plochy, rolby na úpravu ľadovej plochy a technologického zariadenia pretlakovej športovej haly, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom objektu Cargo o výmere 452 m2 na Železničnej stanici k. ú. Čemerné, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 52,28 m2 v budove s.č. 86 (MŠH), s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • predaj budovy s. č. 530 o výmere 336 m2 a pozemku o výmere 368m2 na ulici Dlhá, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 49,40 m2 a 11,89 m2 v budove s.č. 994, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o výmere 41,60 m2 v budove s.č. 81, s termínom predkladania ponúk – priebežne
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 22,50 m2 v budove s. č. 81 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk – priebežne
aktualizácia: 25.08.2023 | počet zobrazení: 211

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie

Produkcia komunálnych odpadov a výdavky za ich zneškodnenie resp. zhodnotenie za rok 2023

Mesiac Zmes. odpad [t] Objem. odpad [t] Drob. stav. odpad [t] Biol. rozl. odpad [t] Bio. kuch. odpad [t] Papier [t] Sklo [t] Plasty [t] Kovy [t] Elektro odpad [t] Faktu- rácia* [€] Predpis poplatku za KO [€]
Január 315,64 89,84 3,9 74,25 6,7 19,68 7,5 10,99 0,04 2 80010,42 82500
Február 267,92 91,85 0 64,93 9,56 8,51 21,81 9,23 0,06 10,12 78581,21 82500
Marec 334,04 56,72 23,2 114,95 5,82 13,68 3,6 10,18 0,05 0 84802,1 82500
Apríl 302,1 97,73 9,23 85,84 7,43 7,99 14,99 10,13 0,01 1,18 85744,93 82500
Máj 365,73 84,32 10,64 136,2 10,9 14,65 15,7 10,75 0,03 0,4 92707,4 82500
Jún 342,76 98,5 7,2 134,16 10,7 5,3 7,8 12,29 0,04 2,1 92312,44 82500
Júl 333,41 80,4 4,65 108,7 12,2 17,17 10,95 10,22 0,03 4,14 88387,94 82500

* V uvedenej fakturácii nie sú zarátané všetky náklady spojené s odpadovým hospodárstvom

aktualizácia: 22.08.2023 | počet zobrazení: 457

Pasportizácia nádob na zmesový odpad

Mesto Vranov nad Topľou, prostredníctvom firmy Marius Pedersen a.s., v tomto období (v individuálnej rodinnej zástavbe) začalo s pasportizáciu nádob na zmesový komunálny odpad (110l,120l, 240 l nádoby). Každá nádoba bude označená RFID čipom, spravidla podľa rozpisu vývozov na rok 2023.

aktualizácia: 11.08.2023 | počet zobrazení: 733

Voľby do NR SR - Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania parlamentných volieb v sobotu, 30. septembra 2023, nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu.

aktualizácia: 09.08.2023 | počet zobrazení: 569

Volebné okrsky v meste Vranov nad Topľou

Rozhodnutím č. 204/2023 z 8. júna 2023 bol v zbierke 30. september 2023 vyhlásený za termín konania predčasných parlamentných volieb. Obyvatelia Slovenskej republiky v tento deň, v čase od 7.00 h do 22.00 h, budú voliť nových poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

aktualizácia: 11.07.2023 | počet zobrazení: 600

Bezplatné dlhové poradenstvo

Bezplatné dlhové poradenstvoBezplatná dlhová poradňa je zriadená v prvom rade za účelom pomoci nadmerne zadlženým občanom. Zároveň plní úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Cieľom BDP nie je len pomôcť jednotlivcovi zbaviť sa dlhov, ale zmeniť jeho celkové postoje, správanie, úroveň jeho individuálnej finančnej gramotnosti a rozpočtovej zodpovednosti tak, aby opakovaniu nadmerného zadlženia aktívne predchádzal.

aktualizácia: 07.06.2023 | počet zobrazení: 1 581

Oznam - prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu mesta Vranov nad Topľou oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

Návrhu zmien a doplnkov č.7 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

uskutoční v čase od 15.05.2023 do 16.06.2023
aktualizácia: 11.05.2023 | počet zobrazení: 764

Výberové konanie

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľa Základnej umeleckej školy A. Dubčeka 880, 093 01 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 15. júla 2023.

riaditeľa Základnej školy Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou

Termín nástupu do funkcie: 01. júla 2023.

 

aktualizácia: 25.04.2023 | počet zobrazení: 1 043

Bezplatná mediačná poradňa

Logo-mediacna poradna Aj v roku 2023 od 13.00 hod. do 15.00 hod. môžete využiť služby mediačnej poradne v priestoroch malej zasadačky na medziposchodí Mestského úradu vo Vranove nad Topľou.

Termíny mediačnej poradne mesta Vranov nad Topľou
Rok 2023 27. január 24. február 31. marec 28. apríl 26. máj 30. jún
28. júl 25. august 29. september 27. október 24. november 22. december

Do poradne sa objednajte telefonicky na čísle: 0918576893.

aktualizácia: 05.04.2023 | počet zobrazení: 950

Počet návštev od 21.02.2008: 4632738
Počet návštev dnes: 1353