Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta

 

Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

 

PRIEMYSELNÝ PARK

INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Najčítanejšie

Otázky a odpovede

« späť
Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webových stránok mesta Vranov nad Topľou.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď. Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a ani ju nenahrádza. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené. Táto rubrika tiež neslúži na opakovanú vzájomnú diskusiu.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Vranov nad Topľou na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Vranov nad Topľou si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).

Zoznam otázok a odpovedí: 81 - 84 / 84

Vaša otázka zo dňa 02.12.2015, Adela Klepáková

Kedy bude zatretá žltá čiara na Martina Benku, ktorá podľa rozhodnutia KDI Prešov mala byť odstránená pred cca 3 rokmi? Dostali ste to aj písomne. Poprosím pani Ilečkovú o odpoveď.

Naša odpoveď zo dňa 07.12.2015

Stanovisko KR PZ KDI Prešov zo dňa 24.4.2014, ktoré máme k dispozícii malo len odporúčajúci charakter a nemalo formu rozhodnutia. Zvislé a vodorovné dopravné značenie osadené na ul. M. Benku je navzájom korešpondujúce a je osadené na zvýraznenie dodržiavania ustanovení vyhlášky. Vodiči a ostatní účastníci cestnej premávky sú povinní dodržiavať ustanovenia § 23 ods. 1,2 a § 25 ods. 1 písm. a) b) a iných ustanovení zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Ing. Kamila Ilečková,referát výstavby a dopravy


Vaša otázka zo dňa 29.11.2015, Ing. Marta Sabolčáková

Zaujíma ma zmena stavu pohľadávok za miestne dane za jednotlivé mesiace tohto roka, ako sa mesto stará o zníženie týchto pohľadávok, ako rieši neplatičov a koľko nedobytných pohľadávok bolo odpísaných. Zoznam daňových dlžníkov by mal byť pravidelne aktualizovaný, aby sme si vedeli vytvoriť obraz, či dlh narastá, alebo klesá.

Naša odpoveď zo dňa 08.12.2015

V súlade s § 52 odst.2. zákona 563/2009 Z.z. o správe daní ( daňový poriadok ) správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Mesto Vranov nad Topľou v súlade s citovanou právnou úpravou nemá povinnosť aktualizovať tento stav v priebehu roka. Aj samotné zverejňovanie daňových dlžníkov je možnosťou a nie povinnosťou vyplývajúcou zo zákona. Zoznam neplatičov fyzických osôb nad 160 € a právnických osôb nad 1600 € bol od začiatku roka aktualizovaný dvakrát.

V súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou č. 129/2012 , daň z nehnuteľností pre fyzické osoby – obyvatelia, je splatná v troch rovnakých splátkach k 29.05., 31.08. a 30.10.2015. K 4­.12.2015 je predpis miestnych daní za rok 2015 uhradený cca na 89 % a inkaso miestnych daní cca na 92 %. Momentálne boli neplatičom zaslané výzvy k zaplateniu nedoplatku a do konca roka po uplynutí lehoty na zaplatenie budú nedoplatky postúpené k vymáhaniu súdnemu exekútorovi. Okrem toho správca dane individuálne spolupracuje s daňovými dlžníkmi, vypracováva dohody o splátkach a daňové nedoplatky zabezpečuje zriadením záložného práva.

Ing. Zuzana Košalková, referát daní a poplatkov


Vaša otázka zo dňa 27.11.2015, Vladimir Bilčík

Dobry den prajem!

Rad by som sa informoval na dôvody odmietnutia potenciál.investora do priemysel.parku vo VT na spracovanie elektro-odpadu, napriek skutočnosti, že používaná technológia je na vysokej úrovni a ani len zďaleka by zaťaženie ZP nebolo na úrovni napr. Bukozy Holding v Hencovciach?

Ma to do činenia s osobou Štefanom Toplanskym, ako vystupujucim subjektom vo viacerých spoločnostiach vrátane priem.parkov na vychode SVK?

Ďakujem za odpoveď

Naša odpoveď zo dňa 07.12.2015

Dobrý deň,

Mesto Vranov nad Topľou zrušilo zmluvu o prenájme pozemkov so spoločnosťou Plasma Energy, s.r.o. z dôvodu, že poslanci mestského zastupiteľstva svojími hlasovaniami zo dňa 11.6.2015 a následne 15.7.2015 potvrdili zrušenie pôvodného uznesenia 207/2014 zo dňa 26.6.2014, bod A/11 o prenájme pozemku pre Plasma Energy, s.r.o. v priemyselnom parku. Mesto nemôže konať proti vôli poslancov ako volených zástupcov občanov mesta. Podrobné výsledky hlasovania aj s priebehom zastupiteľstva formou videozáznamu nájdete na našom webe.

Mgr. Andrej Krišanda, prednosta MsÚ Vranov nad Topľou


Vaša otázka zo dňa 17.11.2015,

V žliabiku na odvod vody na ceste na Sídl. l. mája pod kopcom (nižšie pod blokom F okolo debry) chýby už najmenej rok jeden dielik krytu tohto žliabika. Autá a bicykle si tam poškodzujú vozidlá a nákladiaky robia rámus.

Na ceste smerom na Čemerné pri prechode cez trať sú tam opätovne už dlhodobo uvoľnené diely okolo koľajnice.Je nutná oprava.

Naša odpoveď zo dňa 20.11.2015

Dobrý deň, žliabik na odvod vody na ceste na sídl. 1.mája je už opravený. Opravu priecestia na ceste smerom na Čemerné majú naplánovanú Železnice Slovenskej republiky na budúci rok.

Ing. Kamila Ilečková, referát výstavby a dopravy


Zoznam otázok a odpovedí: 81 - 84 / 84

Počet návštev od 21.02.2008: 4631290
Počet návštev dnes: 1378