Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Sobota 16.02.2019
aktuálne o 20:01
Jasno
teplota 2°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 9°C / v noci -1°C

« späť
Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webových stránok mesta Vranov nad Topľou.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď. Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a ani ju nenahrádza. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené. Táto rubrika tiež neslúži na opakovanú vzájomnú diskusiu.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Vranov nad Topľou na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Vranov nad Topľou si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).

Zoznam otázok a odpovedí: 21 - 40 / 51

Vaša otázka zo dňa 01.11.2017, Mária Drabbová

Dobrý deň.

Prosím o informáciu, či sa mesto zaoberá otázkou revitalizácie priestoru pri pamätníku na Námestí slobody, a spolu s ním aj verejných toaliet.

Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 02.11.2017

Dobrý deň,

mestské zastupiteľstvo 5. 10. 2017 schválilo návrh a financovanie revitalizácie tejto časti mesta. V rámci tejto stavby sa upraví miestna komunikácia na Ulici M. R. Štefánika, zrealizujú sa spevnené plochy s cyklistickým chodníkom. Nosnými prvkami 3. etapy budú pamätník SNP s navrhovanou upravenou plochou v centrálnej časti územia a navrhovaná symbolická náznaková rekonštrukcia obrysu Kostola svätého Štefana v parku pri pamätníku. Súčasťou sú aj architektonické prvky, ktoré dotvoria námestie z hľadiska funkčnej náplne, kompozično-estetického pôsobenia a orientačného významu – svietidlá /uličné a parkové lampy/, picia fontánka, lavičky, koše, stojan na bicykle.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 22.09.2017, Jaroslav Malik

Dobre ráno prajem Chcel by som sa informovať aké doklady by som potreboval ak chceme skolaudovať rodinný dom . Hľadám informácie na vašej webovej stránke ale nič tám konkrétne nenájdem . Napríklad aké tlačivo potrebujem atd . Ďakujem S pozdravom Jaroslav Malik

Naša odpoveď zo dňa 29.09.2017

Dobrý deň,

na náš web sme do sekcie " Ako vybavit " doplnili základné informácie potrebné ku kolaudácii rodinného domu.

Ing. Marek Voľanský, referát informatiky


Vaša otázka zo dňa 09.07.2017, Patrik Roháč

Kde nájdem program letného kina?

Naša odpoveď zo dňa 11.07.2017

Dobrý deň, program nájdete na webe MsDK vo Vranove n.T. : http://kulturavranov.sk/#…

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 28.06.2017, Viera Šurinová

prečo nie je zapnutá fontána pri Základnej škole Lúčna , keď sú teraz horúčavy ,vo všetkých mestách kde majú fontány sú zapnuté iba vo Vranove na sídlisku nie je už tak presne neviem ale jeden rok dozadu určite nebola zapnutá . Keď nemôže byť zapnutá fontána tak polievajte cestu mi na sídlisku sa máme asi upiecť pri vyasfaltovaných plochách.

dňa 28.06.2017 Šurinová

Naša odpoveď zo dňa 30.06.2017

Dobrý deň,

v tomto období je pripravovaná revitalizácia celého námestia pred Základnou školou na Lúčnej. Začiatok úpravy námestia na oddychovú zónu (výsadba zelene, celková úprava plôch pred ZŠ) je naplánovaný mesiac júl.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 01.05.2017, Aneta Pisarčíková

Dobrý deň. Dcérka chodí do materskej škôlky v Čaklove. Škôlka je cez letné prázdniny zatvorená. Riešime problém kam ju dať cez prázdniny, nakoľko obaja s manželom pracujeme. Bolo by možné aby chodila cez prázdniny do škôlky vo Vranove? Vedeli by ste mi poradiť. Ďakujem za odpoveď

Naša odpoveď zo dňa 03.05.2017

Dobrý deň,

počas letných prázdnin riešime umiestnenie detí predovšetkým v rámci materských škôl zriadených na území mesta t. j. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou. V ojedinelých až výnimočných prípadoch, ak to umožnia kapacitné možnosti, môžeme vyjsť v ústrety rodičom, ktorých deti navštevujú MŠ v zriaďovateľskej pôsobností inej obce. Rodič však musí zaplatiť mesačný príspevok na prevádzku MŠ vo výške 9€ + náklady na 1 dieťa MŠ, ktoré mesto dostáva z podielových daní vo výške 70,00€, t.j. spolu 79€/mesiac.

PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva


Vaša otázka zo dňa 25.04.2017, Marcela Mražíkova Holoďáková

Dobrý deň , pracujem vo firme M.I.S pri Tescu,dalo by sa nejakým spôsobom osvetliť prechod pre chodcov nakoľko je tam malo svetla a to hlavne v skorých ranných hodinách ,pripadne ak by sa dalo nejako vymyslieť osvetlenie, nakoľko sa tu stala už nejedna situácia, kedy auto alebo autobus nabral zenu idúcu do práce. Ďakujem

Naša odpoveď zo dňa 27.04.2017

Dobrý deň, čo sa týka komunikácie pri M.I.S., táto nie je mestská, ale v správe ju má Slovenská správa ciest, preto mi nemôžeme túto cestu osvetľovať, je potrebné sa obrátiť priamo na nich.

Ing. Vlasta Štefániková, vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja


Vaša otázka zo dňa 28.03.2017, juraj

Zaujimalo by ma , koľko ľudí je zamestnanych na VPP v meste. Dakujem

Naša odpoveď zo dňa 24.04.2017

Dobrý deň,

momentálne je 122 ľudí na menšie obecné služby od 01.04.2017 do 30.06.2017 a 25 ľudí na aktivačné práce od 10.04.2017 do 30.09.2017.

Mária Kentošová, referát organizačný a služieb občanom


Vaša otázka zo dňa 14.03.2017, Marián Jakubek

Potešil som sa keď som uvidel platanie dier na ceste pred OD Jednota,ale čo ďalšie diery?

Naša odpoveď zo dňa 15.03.2017

Dobrý deň,

výtlky na mestských komunikáciách sa budú realizovať po spustení obaľovne asfaltových zmesí. Bola už vysúťažená firma, ktorá bude výtlky opravovať, ale musia na to byť vhodné poveternostné podmienky (teplota, sucho).

Ing. Kamila Ilečková, referát výstavby a dopravy


Vaša otázka zo dňa 27.02.2017, Lenka Olejar

Chcem poukázať na neskutočný neporiadok na Viniciach na vyhliadke, chcem sa opýtať kedy mesto plánuje čistenie tejto vyhliadky a ako je zabezpečené vynášanie koša, keďže minulý rok bol stále plný a odpadky poletovali kade tade. Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 07.03.2017

Dobrý deň,

Mesto zabezpečilo vyprázdnenie a upratanie okolia koša umiestneného na vyhliadke na Viniciach. Taktiež upozornilo spoločnosť zabezpečujúcu vývoz košov na pravidelné vyprázdňovanie tohto koša.

Ing. Marcel Kopčo, referát výstavby, dopravy a ŽP


Vaša otázka zo dňa 13.02.2017, František Tatarka

Kde su zverejnené informácie o uvedených projektoch na stránke mesta? Do výberu pre rok 2017 boli zaradené aj projekty mesta Vranov nad Topľou ako napríklad „Rozvojové centrum vo Vranove nad Topľou“, multifunkčný areál pri Základnej škole Sídlisko II., „Odbytové združenie“ na podporu samostatne hospodáriacich roľníkov, miestnych producentov a výrobcov poľnohospodárskych produktov

Naša odpoveď zo dňa 14.02.2017

Dobrý deň, uvedené projekty sa týkajú „Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou“ a pôvodne bol uverejnený na webe http://www.nro.vlada.gov.sk/…-nad-toplou/ kde nájdete aj ďalšie dokumenty s tým súvisiace. Je to teda koncepčný dokument na úrovni okresu, nie len samotného mesta Vranov nad Topľu. Pre záujem verejnosti sme sa rozhodli uverejniť celý uvedený akčný plán aj na našom webe v sekcii Samospráva->Dokumenty->Koncepcie a plány rozvoja

Ing. Marek Voľanský, referát informatiky


Vaša otázka zo dňa 12.01.2017, Helena Kopková

Dobrý deň. Na mojej adrese má trvalý pobyt dcéra s manželom a 2 deťmi. Žijú v ČR, kde aj pracujú a deti navštevujú školu. V januári 2016 som predkladala potvrdenie o zamestnaní dcéry a zaťa pre účely poplatku za odpad. Obidvaja majú pracovný pomer na dobu neurčitú. Chcem sa spýtať, či teraz v januári 2017 musím znovu predložiť potvrdenia, keď sa podmienky nezmenili.

Naša odpoveď zo dňa 16.01.2017

Dobrý deň, so vznikom práva užívať nehnuteľnosť vzniká povinnosť platiť poplatok za KO. Obce vychádzajú z evidencie trvalého pobytu na území obce a oznámení ku poplatku za KO.Podľa §80 odst.2 zákona 582/2004 o miestnych daniach a poplatku ak vznikne zmena skutočností (napr. oproti trvalému alebo prechodnému pobytu, alebo oproti oznámeniu podanému správcovi poplatku) je povinný podať oznamovaciu povinnosť do 30 dní od vzniku zmeny, ktorá má vplyv na výšku poplatkovej povinnosti. Poplatok sa vždy vyrubuje na celý kalendárny rok a úľavy alebo oslobodenia sa preto týkajú iba konkrétneho zdaňovacieho obdobia, za ktoré boli uplatnené.

Preto pre odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný správcovi poplatku predložiť doklady podľa §7, §8 a §9 alebo §10 VZN č. 160/2016 platného pre rok 2017 a to do 30. januára zdaňovacieho obdobia, resp. do 30 dní odo dňa vzniku zmeny, ktorá nastala v priebehu zdaňovacieho obdobia a má vplyv na výšku vyrubeného poplatku.

Eva Karaščáková, ref. daní a poplatkov


Vaša otázka zo dňa 09.01.2017, katarína xxx

prečo nikde nie je zverejnený rozpis ľadovej plochy na novom štadióne.?? je to predsa pre občanov vv nie?

Naša odpoveď zo dňa 16.01.2017

Dobrý deň, na úvodnú stránku (rôzne->šport, korčuľovanie)sme pridali odkaz na základné informácie o klziskách na území mesta.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 27.12.2016, Matúš Dargaj

Dobrý deň,chcel by som sa informovať ohľadom trvalého bydliska,keďže momentálne nemám žiadnu adresu,kde by som mohol nahlásiť trvaly pobyt je možné to spravit na mestský úrad ? Z dôvodu potreby nového občianského preukazu,ďakujem za odpoved s pozdravom
p.Dargaj

Naša odpoveď zo dňa 30.12.2016

Dobrý deň, v tejto veci bude najlepšie ak prídete na Mestský úrad vo Vranove n.T., č.d. 46 za účelom zistenia presnej totožnosti a aktuálnych bytových pomerov, ktoré vedieme v našej evidencii.

Mgr. Monika Vardžíková, referát org. a služieb občanom


Vaša otázka zo dňa 25.11.2016, Maria Snelcerova

Dobry den chcem si zadovazit macku ale nie do domu ale do bytu,chcem sa opytat treba nieco ako prihlasenie alebo aj zaplatit nejaku dan mestu alebo bytovemu komplexu?Samozrejme ze macicka bude mat vsetky veterinarne zaopatrenie ako ma byt. Dakujem vo pred za vasu odpoved

Naša odpoveď zo dňa 02.12.2016

Dobrý deň,

podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach, mačka nie je predmetom dane.

Mária Čechová, referát daní a poplatkov


Vaša otázka zo dňa 23.11.2016, Patrik Kňaz

Dobrý deň Chcel by som opýtať či sa dá ešte podať žiadosť o pridelenie bytu v meste Vranov nad Topľou????...... pochádzam v Vranova ale momentálne žijem v zahraničí …A chceli by sme sa aj z priateľkou vrátiť naspäť do Vranova z dôvodu že čakáme dieťa a obidvaja nemáme vo Vranove momentálne trvalý pobyt ..... Touto cestou by som sa chcel opýtať či sa dá podať nejaké žiadosť o byt ???? Alebo ako postupovať

Ďakujem

Dovidenia

Naša odpoveď zo dňa 02.12.2016

Dobrý deň,

jednou z podmienok pre podanie žiadosti o byt je trvalý pobyt na území mesta.

Ing. Helena Ungrádyová, vedúca oddelenia bytov a nebytových priestorov


Vaša otázka zo dňa 02.10.2016, Katarína Grigeľová

Pýtam sa prečo nemáme na sidl.Juh žiadne smetné koše,keď nám tu denne prechádzajú stovky detí do škôl a rozhadzujú odpadky všade naokolo.

Naša odpoveď zo dňa 16.11.2016

Smetné koše boli objednané. Po dodaní budú osadné na uvedenom mieste.

Ing. Marcel Kopčo,referát výstavby, dopravy a ŽP


Vaša otázka zo dňa 28.09.2016, Jozef Sinčák

Dobrý deň. v stojisku pri bytovom dome H na sídlisku 1. Mája by bolo viac užitočné keby bol na plastový odpad osadený ešte jeden kontajner, alebo bol zvýšený odvoz plastového odpadu. Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 16.11.2016

Dobrý deň, kontajner bude už v blízkej budúcnosti doplnený.

Ing. Marcel Kopčo, referát výstavby, dopravy a ŽP


Vaša otázka zo dňa 15.08.2016, Mojmir Matta

Zdravím Myslím si že nie je vhodné na sídlisku 1. Maja kde je málo miesta na parkovanie porkovať užitkové auta -dodavky. Zaberá to 1,5 miesta a ak parkuje kolmo na vozovku tak to vyčnieva vonku do vozovky

Naša odpoveď zo dňa 15.08.2016

Parkovanie uvedeného typu vozidiel na uvedenom sídlisku nie je zakázané žiadnou dopravnou značkou ani ustanovením VZN, dodávkové vozidlá vykonávajú zásobovanie prevádzok, doručovanie pošty a iné služby. Z tohto dôvodu nie je možné vykonať proti vodičom opatrenia v prípade parkovania, ak neporušujú iný právny predpis. Zo strany mesta je situácia na tomto sídlisku riešená rozšírením parkovacích plôch a vybudovaním nových.

Jozef Uhlík, náčelník MsP


Vaša otázka zo dňa 15.07.2016, martina

Dobrý deň,mohli by ste spraviť v meste aj nejaké neplatené parkoviska??? Človek si potrebuje odbehnút na 5 minút a už ma papuču na kolese…

Naša odpoveď zo dňa 20.07.2016

Neplatené parkoviská v meste sa nachádzajú na ulici B. Němcovej pri futbalovom štadióne, na ulici Duklianskych hrdinov pri Domine a Antiku/drogérii/Axe a na ulici Kalinčiakovej pri autoškole Madura.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa MsÚ


Vaša otázka zo dňa 30.06.2016, ja

Prosím Vás, bol by niekto ochotný sa pozrieť na prístupovú cestu za blokmi x1,x2 tuto betónovú cestu nikto neudržiava a je už v dezolátnom stave.Bolo by dobre ak by sa opravila,je to asi jediná cesta ktorá nemá živicový povrch v meste.Ešte že je tam dostatočná hrúbka betónu inak neviem.Je tam dostatok miesta kde by mohli parkovať auta. A ešte jednu prosba parkovisko pred blokmi x1,x2 je tiež na rozpadnutie a tiež iba betónové, tiež by sa zišla nejaká ta oprava. Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 08.07.2016

Opravy miestnych komunikácií sa vykonávajú v závislosti od finančných možností mesta. Finančné prostriedky na opravu komunikácií sú na tento rok už rozvrhnuté. Opravu komunikácie za BD X1-X2 zahrnieme do plánu opráv na rok 2017. Realizácia opráv závisí od schválenia plánu opráv Mestským zastupiteľstvom.

Ing. Kamila Ilečková, referát výstavby a dopravy


Zoznam otázok a odpovedí: 21 - 40 / 51

Počet návštev od 21.02.2008: 2836379
Počet návštev dnes: 491
fb