Rybolov

Rybársky revír vodná nádrž Domaša

Vo vodnej nádrži Domaša žije 25 druhov sladkovodných rýb. Hlavné zastúpenie tu má kapor, pleskáč, zubáč, boleň, ostriež, šťuka, úhor, podustva, nosáľ, sumec, lieň a amur. V roku 1998 tu bola po prvýkrát nasadená jedna tona lososovitých rýb, ako sú pstruhy potočné a dúhové, ale aj sivone. Rybolov je povolený po celý rok, je však potrebné dodržiavať čas individuálnej ochrany rýb. Lov rýb z lodiek a zavážanie nástrah je povolené. Platia individuálne doby ochrany druhov rýb, rybolovný poriadok si možno vyžiadať pri kúpe povolenia. Pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť.

Rybársky revír vodná nádrž Malá Domaša

Hlavné druhy rýb sú kapor, amur, tolstolobik, šťuka, úhor, plotica, červenica, boleň, jalec hlavatý a pleskáč.

Ďalšie rybárske lokality

Tovarné, rybník BOR – kapor, zubáč, úhor Nižný Hrušov, rybník – kapor Rakovec, rybník – pstruhový revír Rieka Topľa – kapor, podustva, šťuka Rieka Ondava – kapor, podustva, zubáč, pstruh, lipeň

Povolenia na rybolov
  • Slovenský rybársky zväz, Nová Kelča – stredisko Domaša, tel. 0905 778 741, 057/447 90 11
  • Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Vranov nad Topľou, tel. 0905 959 428
Rybárske lístky

Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad vo Vranove nad Topľou, tel. 057/442 25 51, Kancelária prvého kontaktu.

Ako vybaviť rybársky lístok, Tlačivo – rybársky lístok

Otvorenie rybárskej sezóny

Slávnostné otvorenie rybárskej sezóny pripravuje Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu už tradične každoročne 1. mája na rybníku Bor v Tovarnom. Po symbolickom odomknutí vôd a otvorení sezóny začínajú aj prvé preteky v love kapra ľubovoľným spôsobom.

Predaj rýb

V areáli rybníkov v Košarovciach je zabezpečený celoročný predaj rýb. Zákazníci si môžu vybrať z kaprov, ale v ponuke sú aj iné druhy rýb.

« späť

Sumec chytený na Domaši
Sumec chytený na Domaši
Na Domaši nie sú neobvyklé aj takéto úlovky
aktualizácia: 05.08.2008 | počet zobrazení: 60 604
Počet návštev od 21.02.2008: 4629348
Počet návštev dnes: 681