Výročie SZUŠ

ilustracny obrazok -SZUS Slávnostným koncertom 30.marca 2012 v Dome kultúry vo Vranove n.T. oslávila svoje jubileum – pätnásť rokov od založenia školy – Súkromná základná umelecká škola vo Vranove n.T., odbor hudobný, ktorej zriaďovateľkou je Vilma Krauspeová a riaditeľom Milan Stanovčák. Śkola za svoje 15-ročné pôsobenie dosiahla pozoruhodné výsledky najmä v zborovom a sólovom speve. Zbory sa prezentovali okrem koncertov a súťaží na Slovensku i vo Fínsku, Estónsku, Poľsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Čechách, Švajčiarsku, Srbsku, Rakúsku, Španielsku, Taliansku a v Kanade a prijali mnohé zahraničné spevácke zbory. Klaviristi, sóloví a zboroví speváci školy sa taktiež zúčastnili viacerých domácich i medzinárodných súťaží, z ktorých si odniesli cenné medaily a popredné umiestnenia napríklad 1.miesto v sólovom speve v Powell River v Kanade. Viacerí i naši študenti, študujú na konzervatóriách a na Akadémií múzických umení. Od septembra bude naša študentka Alžbeta Klasová študovať na Kráľovskej akadémii v Londýne. Škola je spoluorganizátorom medzinárodného zborového festivalu Vranovské zborové slávnosti. Každoročne sa predstavuje na svojich tradičných vianočných, veľkonočných, fašiangových, festivalových, promenádnych, interných a iných koncertoch. SZUŠ úzko spolupracuje so Združením speváckych zborov Ozvena vo Vranove nad Topľou a školami podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

« späť

Výročie SZUŠ 1
« » Výročie SZUŠ 1
Výročie SZUŠ 1 Výročie SZUŠ 2 Výročie SZUŠ 3 Výročie SZUŠ 4 Výročie SZUŠ 5 Výročie SZUŠ 6
aktualizácia: 19.11.2012 | počet zobrazení: 17 329
Počet návštev od 21.02.2008: 4657179
Počet návštev dnes: 3619