Výročie Materskej školy Sídlisko II.

« späť
Kultúra » Archív kultúrno-spoločenských podujatí » 2012 » Výročie Materskej školy Sídlisko II.
ilustračný obrázok – materska škola Sídlisko II

Štyridsať rokov existencie našej planéty neznamená nič, štyridsať rokov existencie človeka znamená, že väčšiu časť života má už za sebou. No toľko rokov existencie školy znamená, že prah školy prekročilo niekoľko tisíc detí – v našom prípade je to viac ako 7 500 detí. Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou na spomienky, na stretnutia. Pri tejto slávnostnej príležitosti chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom školy- pedagogickým a ostatným, ktorí položili pevné základy školy, na ktorých bolo a je možné budovať. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom a zamestnancom školy, ktorí svojim zodpovedným prístupom formovali osobnosti detí za 40 rokov existencie školy, rodičom, ktorí zodpovedne vychovávali svoje deti i tým, ktorí pomáhali a pomáhajú škole formou odbornej, materiálnej i finančnej výpomoci. Ďakujem všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí za 40 rokov existencie školy nechali v nej časť svojho ja a prispeli svojím obetavým prístupom k šíreniu dobrého mena našej materskej školy. Ďakujem mestu Vranov nad Topľou- zriaďovateľovi školy za to, že drží nad nami ochranné krídla a podľa svojich možností sa stará o rozvoj predprimárnej výchovy v našom meste. Veľmi si vážim, že dnes stojím na čele kolektívu tejto MŠ. Chcem sa hlavne vo svojom mene poďakovať terajšiemu kolektívu za ozaj svedomitú prácu, popriať všetkým pevné zdravie, veľa tvorivých síl, kreatívnych nápadov v ďalšej práci. Mgr. Helena Vasiľová, riaditeľka MŠ Sídlisko II.

« späť

Výročie MŠ II. 1
« » Výročie MŠ II. 1
Výročie MŠ II. 1 Výročie MŠ II. 2 Výročie MŠ II. 3 Výročie MŠ II. 4 Výročie MŠ II. 5
aktualizácia: 14.11.2012 | počet zobrazení: 18 252
Počet návštev od 21.02.2008: 4657020
Počet návštev dnes: 3460