Výročie Materskej školy Juh

« späť
Kultúra » Archív kultúrno-spoločenských podujatí » 2012 » Výročie Materskej školy Juh

V roku 1977 bola otvorená Materská škola a detské jasle Juh 1051 vo Vranove nad Topľou, kde boli štyri triedy materskej školy a dve oddelenia jaslí. Od roku 1994 po zrušení jaslí je materská škola sedem triedna, kde je šesť tried s celodennou prevádzkou a jedna trieda s poldennou prevádzkou. V tomto školskom roku navštevuje materskú školu 146 detí, pracujú v nej 14. pedagogickí zamestnanci a 8 prevádzkových zamestnancov. Cieľom tejto materskej školy je vytvorenie prostredia adekvátneho pre zdravý a všestranný rozvoj detí. Vo výchovno-vzdelávacej práci vytvárajú pedagogickí zamestnanci vhodnú klímu s využívaním pozitívnej motivácie a citlivého partnerského prístupu. Dnes už krásne tridsiate piate „narodeniny " Materskej školy Juh 1051 vo Vranove nad Topľou vedú k zamysleniu a prehodnoteniu jej dlhej existencie. Za toto obdobie už veru má načo spomínať. Keby mohla, určite by nám zo svojich spomienok porozprávala o veselých detských príbehoch, neobyčajných zážitkoch, neraz aj o uslzených tváričkách, o pani učiteľkách, ktoré za dlhé obdobie v nej pôsobili a pripravovali pre svojich zverencov krásne a príjemné dni v kruhu svojich rovesníkov. Pri príležitosti týchto "narodenín“ sa v MsDK uskutočnila slávnostná akadémia pod názvom „Návraty“. Prečo „Návraty“? Na slávnosti totiž vystúpili aj deti, ktoré bránu tejto materskej školy opustili už dávnejšie a svojím kúskom talentu prispeli k spestreniu a obohateniu programu. Deti pod vedením pani učiteliek vystúpili s pestrým programom, v ktorom sa premieňali na lesné zvieratká, cvičencov, gazdinky a kuriatka, tanečníkov, či rozšantené strigy s metlami. Veríme, že všetci zúčastnení prežili príjemné neskoré popoludnie a na tvárach im aj dnes pri spomienke zažiari úsmev. Do ďalších rokov prajeme materskej škole veľa dobrých detí, ktoré si s radosťou aj po rokoch spomenú na tú svoju materskú školu a na tú svoju dobrú pani učiteľku. Nech v nej nikdy neutíchne detský štebot a smiech. Mgr. Beáta Jankurová, referát pre materské školy

« späť

aktualizácia: 14.11.2012 | počet zobrazení: 9 167
Počet návštev od 21.02.2008: 4657019
Počet návštev dnes: 3459